VOLIČSKÉ SPRÁVANIE OBČANOV NA SLOVENSKU POD VPLYVOM SPOLOČENSKÝCH ZMIEN

8. červenec 2020  Eleonóra Kováčová  komentáře

VOLIČSKÉ SPRÁVANIE OBČANOV NA SLOVENSKU  POD VPLYVOM SPOLOČENSKÝCH ZMIENVýznam volieb v modernej demokratickej spoločnosti je umocnený skutočnosťou, že: „účasť občanov na volebnom procese je pre väčšinu obyvateľstva jedinou formou účasti na politickom živote“ (Kulašik, 2002, s. 91). Avšak, v Ústave Slovenskej republiky sú rovnako zakotvené aj ďalšie ustanovenia, ktoré možno odvodiť z práv, ktoré občanom Slovenskej republiky ústava zaručuje. V treťom oddiele druhej hlavy Ústavy SR, ktorého obsahom sú politické práva, je zakotvené petičné právo – čl. 27 ústavy; právo zhromažďovať sa – čl. 28 ústavy; právo slobodne sa združovať – čl. 29 ústavy. V piatom oddiele, zhrňujúcom hospodárske, sociálne a kultúrne práva je v čl. 37 ústavy zakotvené právo slobodne sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a kultúrnych záujmov. Osobitné miesto je venované štvrtej hlave ústavy – územnej samospráve. Uvedené ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky sú generálnou normou suigeneris pre uplatňovanie účasti občanov na správe vecí verejných. Číst dále...


„Koronténa“ – dohlížet a trestat?

5. červen 2020  Pavel P. Kopecký  komentáře

„Koronténa“ – dohlížet a trestat?" je název článku našeho kolegy Pavla Kopeckého. Jedná se o teoretickou práci s úvahou o moci států a moci politického smýšlení. Tento článek je aktuální a jeho cílem je zamyslet se nad událostmi, které nastaly v Evropě. Spojme si tento článek s termínem sekuritizace a položme si otázku: "Jaké důsledky bude mít desekuritizace?" Číst dále...


Spôsoby vzniku medzištátnych organizácií

24. duben 2020  Peter Rosputinský  komentáře

Spôsoby vzniku medzištátnych organizáciíBežne zaužívaným názorom ohľadne vzniku medzištátnych organizácií je to, že sa tak deje prostredníctvom mnohostrannej medzinárodnej zmluvy uzatvorenej štátmi. Tento model je síce typickým, avšak nie je jediným, keďže medzinárodné právo neurčuje žiadne požiadavky nevyhnutné pre vznik medzištátnych organizácií. Navyše, aj pri ich zakladaní medzinárodnými zmluvami možno nájsť niekoľko rôznych variant. Číst dále...


PROBLÉMOVÉ OBCE O DOBROVOĽNÉ ZLUČOVANIE ZÁUJEM NEMAJÚ

24. duben 2020  Eleonóra Kováčová  komentáře

PROBLÉMOVÉ OBCE O DOBROVOĽNÉ ZLUČOVANIE ZÁUJEM NEMAJÚSlovenská republika je vzhľadom na svoju územnú rozlohu vysoko fragmentovaná. K 31. decembru 1989 bolo na Slovensku 2 694 obcí. V zmysle zákona o obecnom zriadení sa do roku 1991 vytvorilo až 2 835 miestnych samospráv – z nich 2 704 nemalo viac ako 5 000 obyvateľov, a 1 165 samospráv malo menej ako 500 obyvateľov. K 1. januáru 2020 na Slovensku v rámci miestnej samosprávy pôsobilo 2 890 obcí (vrátane mestských častí KE a BA až 2 927) a 141 miest; a v rámci regionálnej samosprávy 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov. Číst dále...


Mediální prezentace demokratických primárek v USA

3. březen 2020  Bc. Martin Zilvar  komentáře

Mediální prezentace demokratických primárek v USAMonitoring se zabývá aktuálním tématem amerických primárek Demokratické strany, které vyvrcholí volbou kandidáta vyzívajícího Donalda J. Trumpa v prezidentských volbách v roce 2020. Práce pracuje s citovanými články 5 různých médií, kdy záměrně využívá 3 americké, a 2 zahraniční. Cílem práce je prezentace nejdůležitějších událostí spojených s demokratickými primárkami a jejich interpretací sledovanými médii. Monitoring vychází z analýzy Elizy Relmanové prezentující škálu zaujatosti amerických médií, na základě tohoto výzkumu práce porovnává všechna sledovaná média a jejich prezentaci informací. Poukazuje na shodnosti, rozdíly a nepravdivé informace ovlivňující veřejné mínění amerických voličů.

Klíčová slova: Demokratická strana, primárky, FOX News, CNN, The Washington Post, BBC, Al Jazeera, média   Číst dále...


Teória kultúrnych zmien R. Ingleharta

27. leden 2020  Dominika Cevárová  komentáře

Teória kultúrnych zmien R. InglehartaPri výskume politickej kultúry je neoddeliteľnou súčasťou skúmanie hodnôt, či už kolektívnych alebo individuálnych. Súčasťou vývoja, a najmä rozvoja spoločnosti, sú neustále zmeny v ľudskom správaní, myslení, kultúre, hodnotách. Vo veľkej miere to ovplyvňuje externé prostredie a kolektív, v ktorom jednotlivci koexistujú. Jedným z najväčších priekopníkov vo výskume kultúrnych zmien je v súčasnosti nepochybne R. Inglehart. Vo svojom diele Tichá revolúcia (1977) využíval údaje z prieskumov verejnej mienky v európskych štátoch a v Spojených štátoch, pričom zdokumentoval zásadný posun v hodnotách a politických zručnostiach západnej spoločnosti v priebehu 60.tych a 70.tych rokov minulého storočia. Dovtedy bol dôraz primárne kladený na materiálny blahobyt a fyzickú bezpečnosť a postupne sa začal presúvať k väčšiemu dôrazu na kvalitu života. Inglehart nazval tieto nové spoločenské hodnoty ako tzv. postmaterializmus. Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Strana 4 z 168

[Nahoru ↑]
Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…