Nové libanonské exploze?

21. říjen 2020  Pavel P. Kopecký  komentáře

Nové libanonské exploze?V maličkém Libanonu došlo 4. srpna tohoto roku k obrovskému výbuchu. Explodovaly tuny špatně uskladněného dusičnanu amonného, o nějž se léta letoucí nikdo nestaral. Ostatně málokdo se ve světě stará o samotný Libanon, přičemž mnozí lidé ve střední Evropě se o jeho existenci (či aspoň blízkovýchodní lokaci) dozvěděli až po zmíněné katastrofě s mnoha lidskými nebo materiálními oběťmi. Přitom ještě v osmdesátých letech byl tento státeček zvící dnešního Jihočeského kraje v centru pozornosti světových sdělovacích prostředků, jelikož na jeho strategickém území „proti sobě bojovali křesťané s muslimy, křesťané s křesťany, muslimové s muslimy, levice proti pravici, klany proti klanům. Všechno se to křížilo, prolínalo, nenávidělo a současně spolupracovalo, takže občas nebylo úplně jasné, kdo s kým a proti komu zrovna válčí.“ Číst dále...


KOMENTÁŘ: Znovusjednocení Německa

4. říjen 2020  Petr Pavlovský  komentáře

KOMENTÁŘ: Znovusjednocení NěmeckaDne 3. října, jsme si připomněli 30 let od konečného znovusjednocení Německé demokratické republiky a Spolkové republiky Německo. 3. říjen je však dnem vyvrcholení událostí, které ke konečnému znovusjednocení Německa předcházely. Číst dále...


Evropská patentová judikatura, její souvislosti a konsekvence

15. září 2020  Pavel P. Kopecký  komentáře

Evropská patentová judikatura, její souvislosti a konsekvencePředkládaný materiál je určen především následujícími fakty: co je obsahem evropského patentového práva, z jakých duchovně-historických kořenů vyrůstá, či kdo dnes představuje jeho hlavního – nikoliv však nutně kvalitního – úředního „strážce a vykladače“. Protože samotným zdrojem veškeré moci nemůže být než svrchovaný evropský lid. Číst dále...


Specifické aspekty českého patentového a známkového systému

2. září 2020  Pavel P. Kopecký  komentáře

Specifické aspekty českého patentového a známkového systémuMateriál, který se vám právě dostává do rukou, je zaměřen na téma v domácích společenských vědách poměrně málo diskutované, nicméně v reálném životě velmi významné.

Shrnuje sice zajímavou, nicméně v zásadě opravdu bohužel upozaďovanou problematiku; stejně jako se jí pokouší zakomponovat do jistého společensko-historického kontextu. V poslední době dynamicky formovaného také stále více tím faktem, že se prakticky veškeré veřejné i soukromé instituce světa (včetně nejpřednějších světových univerzit) ocitají v situaci, v níž je masivní využívání technického pokroku – zejména co se týká oblasti audiovizuální a komunikační techniky – zásadním způsobem potřebné. A tudíž rovněž stále výrazněji zasaditelné do těch souvislostí, jež zajímavě charakterizuje elektronický text „Obchodní tajemství ve světle evropského práva“: „Evropská unie dlouhodobě aspiruje na pozici globálního premianta v oblasti vědeckého výzkumu a inovací. Toto úsilí zatím nebylo korunováno úspěchem, a to z řady různých důvodů. Jedním z nich byla roztříštěná a v řadě členských zemí nedostatečná ochrana citlivých obchodních informací před neoprávněným užitím. Právě informace by totiž měly představovat hybnou sílu hospodářského růstu a konkurenční výhodu...“1 Číst dále...


VOLIČSKÉ SPRÁVANIE OBČANOV NA SLOVENSKU POD VPLYVOM SPOLOČENSKÝCH ZMIEN

8. červenec 2020  Eleonóra Kováčová  komentáře

VOLIČSKÉ SPRÁVANIE OBČANOV NA SLOVENSKU  POD VPLYVOM SPOLOČENSKÝCH ZMIENVýznam volieb v modernej demokratickej spoločnosti je umocnený skutočnosťou, že: „účasť občanov na volebnom procese je pre väčšinu obyvateľstva jedinou formou účasti na politickom živote“ (Kulašik, 2002, s. 91). Avšak, v Ústave Slovenskej republiky sú rovnako zakotvené aj ďalšie ustanovenia, ktoré možno odvodiť z práv, ktoré občanom Slovenskej republiky ústava zaručuje. V treťom oddiele druhej hlavy Ústavy SR, ktorého obsahom sú politické práva, je zakotvené petičné právo – čl. 27 ústavy; právo zhromažďovať sa – čl. 28 ústavy; právo slobodne sa združovať – čl. 29 ústavy. V piatom oddiele, zhrňujúcom hospodárske, sociálne a kultúrne práva je v čl. 37 ústavy zakotvené právo slobodne sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a kultúrnych záujmov. Osobitné miesto je venované štvrtej hlave ústavy – územnej samospráve. Uvedené ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky sú generálnou normou suigeneris pre uplatňovanie účasti občanov na správe vecí verejných. Číst dále...


„Koronténa“ – dohlížet a trestat?

5. červen 2020  Pavel P. Kopecký  komentáře

„Koronténa“ – dohlížet a trestat?" je název článku našeho kolegy Pavla Kopeckého. Jedná se o teoretickou práci s úvahou o moci států a moci politického smýšlení. Tento článek je aktuální a jeho cílem je zamyslet se nad událostmi, které nastaly v Evropě. Spojme si tento článek s termínem sekuritizace a položme si otázku: "Jaké důsledky bude mít desekuritizace?" Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Strana 4 z 169

[Nahoru ↑]
Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…