Ostatní obory

Články z ostatních společenskovědních oborů.

Nefunkčná obec ako predpoklad územnej konsolidácie

1. srpen 2018 - Rubrika: Ostatní obory

Medzi substanciálne zmeny, ktoré priniesla novela zákona o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018, nepochybne patrí zavedenie inštitútu reagujúceho na neexistenciu mechanizmu riešenia pomerov obcí (hlavne malých obcí), ktoré nie sú spôsobilé vykonávať a zabezpečovať ani základné samosprávne úlohy z dôvodu absencie základných orgánov obce. Číst dále...Zeměloďka jako změna společenské smlouvy?

15. březen 2018 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Zeměloďka jako změna společenské smlouvy?Najít si partnera, mít dvě děti a nakonec si vzít hypotéku na dům za městem. Tak vypadá klasický stereotyp západního způsobu života. Mladší generace má ale jiné hodnoty, a to především čas. Mohla by chytrá změna způsobu života změnit smýšlení společnosti? Číst dále...


Trestné činy z nenávisti v Slovenskej republike a Českej republike v období 2009 – 2015

21. červenec 2016 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Trestné činy z nenávisti v Slovenskej republike a Českej republike v období 2009 – 2015Prevažná väčšina spoločnosti vníma extrémizmus ako prejav neznášanlivosti, ktorý je sprevádzaný agresívnym konaním voči zjavne odlišným jedincom alebo skupinám odlišným jedincov. Odborná, ale i laická verejnosť upriamuje svoju pozornosť na problematiku extrémistickej scény a to z toho dôvodu, že sa v niektorých demokratických štátov zdvíha vlna násilia založená na rasovej, politickej, náboženskej alebo inej intolerancii. Neznášanlivosť voči odlišným občanom v spoločnosti sa stáva hybnou silou súčasnej vnútornej, ale i medzinárodnej politickej scény. Číst dále...


Reštrukturalizácia a lokálna konfigurácia fínskej miestnej samosprávy

21. leden 2016 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Reštrukturalizácia a lokálna konfigurácia fínskej miestnej samosprávyFínsko je štát, ktorý sa oprávnene radí medzi krajiny s vysokou životnou úrovňou. Severský štát možno porovnávať s najvyspelejšími európskymi ekonomikami. Nie len miera percepcie korupcie, úroveň konkurencieschopnosti, či orientácia na inovácie ale vo všeobecnosti komplexný charakter usporiadania, organizácie a nastavenia systému verejnej správy činí z uvedenej nordickej krajiny inšpiratívny príklad pre viacero členských štátov EÚ, ktoré prechádzajú transformáciou verejnej správy. Číst dále...


Vliv sociálních sítí na americké prezidentské volby 2012

3. srpen 2015 - Rubrika: Média a mediální studia

Vliv sociálních sítí na americké prezidentské volby 2012Volební kampaně v posledních amerických prezidentských volbách byly možná poprvé v historii vedeny s velkým důrazem na fenomén dnešní doby - na sociální sítě. Ovládl celkový vítěz Barack Obama kompletně i sociální sítě, nebo mu tehdejší protikandidát Mitt Romney šlapal na paty? Číst dále...


Politická angažovanost odborov na príklade politického unionizmu v Indii

16. červenec 2015 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Politická angažovanost odborov na príklade politického unionizmu v IndiiCieľom danej štúdie je priblížiť fenomén politického unionizmu v kontexte historických, kultúrno-spoločenských a politických súvislostí formovania odborového hnutia v Indii a poukázať na konzekvencie politického unionizmu pre ďalšie fungovanie, pôsobenie a pozíciu odborov v politickom a sociálnom systéme Indie. Číst dále...1 2 3 4 5 » »»
Strana 1 z 17