Mezinárodní vztahy

Články z oblasti teorie a praxe mezinárodních vztahů.

Spôsoby vzniku medzištátnych organizácií

24. duben 2020 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Spôsoby vzniku medzištátnych organizáciíBežne zaužívaným názorom ohľadne vzniku medzištátnych organizácií je to, že sa tak deje prostredníctvom mnohostrannej medzinárodnej zmluvy uzatvorenej štátmi. Tento model je síce typickým, avšak nie je jediným, keďže medzinárodné právo neurčuje žiadne požiadavky nevyhnutné pre vznik medzištátnych organizácií. Navyše, aj pri ich zakladaní medzinárodnými zmluvami možno nájsť niekoľko rôznych variant. Číst dále...Teória kultúrnych zmien R. Ingleharta

27. leden 2020 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Teória kultúrnych zmien R. InglehartaPri výskume politickej kultúry je neoddeliteľnou súčasťou skúmanie hodnôt, či už kolektívnych alebo individuálnych. Súčasťou vývoja, a najmä rozvoja spoločnosti, sú neustále zmeny v ľudskom správaní, myslení, kultúre, hodnotách. Vo veľkej miere to ovplyvňuje externé prostredie a kolektív, v ktorom jednotlivci koexistujú. Jedným z najväčších priekopníkov vo výskume kultúrnych zmien je v súčasnosti nepochybne R. Inglehart. Vo svojom diele Tichá revolúcia (1977) využíval údaje z prieskumov verejnej mienky v európskych štátoch a v Spojených štátoch, pričom zdokumentoval zásadný posun v hodnotách a politických zručnostiach západnej spoločnosti v priebehu 60.tych a 70.tych rokov minulého storočia. Dovtedy bol dôraz primárne kladený na materiálny blahobyt a fyzickú bezpečnosť a postupne sa začal presúvať k väčšiemu dôrazu na kvalitu života. Inglehart nazval tieto nové spoločenské hodnoty ako tzv. postmaterializmus. Číst dále...


Monitoring: Surfování na protestních vlnách v Hongkongu

22. leden 2020 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Monitoring: Surfování na protestních vlnách v HongkonguMonitoring sleduje napjatou situaci v Hongkongu během období od 1. října 2019 do 25. listopadu 2019. Za tímto účelem bylo vybráno několik, jak hongkongských, tak zahraničních médií. Město se nachází na hranici chaosu již 6. měsícem, od kdy začaly první protesty a demonstrace proti vydávacímu zákonu, jehož pozměňovací návrh měl za cíl umožnění vydávání zločinců do ciziny, především se jedná o pevninskou Čínu. K této skutečnosti se posléze začaly nabalovat další podněty, které nepokoje dále podněcují.

Monitoring si klade za cíl zmapovat pokrytí situace médii, případně porovnat intenzitu s jakou tento problém pokrývají. V první části práce popíše jednotlivá zvolená média (historie, působnost, cíle) a jejich obecný vztah a pokrytí této problematiky. V části druhé bude vybráno a zanalyzováno 20 zpráv z těchto médií. V závěru práce bude obsah zpráv shrnut a popsán možný další vývoj situace. Číst dále...


Drogové kartely a uzurpace „suverenity“ Spojených států mexických

15. leden 2020 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Drogové kartely a uzurpace „suverenity“ Spojených států mexickýchDrogové kartely v Mexiku dávají znát o své existenci veřejnosti již po mnoho desetiletí a státu se doposud nepodařilo tyto kriminální organizace efektivně potřít. Patrně nejznámější událostí za poslední dobu spojenou s drogovými kartely v Mexiku je dopadení a následné propuštění Ovidia Guzmána, syna bývalého vůdce kartelu Sinaloa Joaquína Guzmána. Ačkoliv si Joaquín Guzmán, zvaný „el Chapo“ („prcek“) odpykává trest odnětí svobody ve Spojených státech, zdá se, že rodinný klan si svou moc v kartelu zatím uchovává. Podle mexické televize Milenio právě Ovidio a dále Iván, Alfred a Archivald Guzmánovi patří k nejvlivnějším členům kartelu Sinaloa. Syna Ovidia se mexickým bezpečnostním složkám podařilo zatknout ve čtvrtek 17. října tohoto roku. Poté však došlo k přestřelce mezi policií a ostatními členy kartelu. Ovidio byl nakonec rychle propuštěn a armádní policie se z místa stáhla. Ačkoliv tato situace připomíná scénu z tragikomického filmu, jedná se bohužel o jeden z mnoha úkazů slabosti státu vůči drogovým kartelům. Není překvapením, že Mexiko za tuto událost sklidilo kritiku či dokonce výsměch napříč celým světem. Číst dále...


Demonstrace v Chile

23. prosinec 2019 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Demonstrace v Chile18. říjen 2019 v Chile je datum, které bude jistě navždy zaznamenáno v historii této jihoamerické země. Zdá se to být paradox, že Chile, jakožto země se silnou tradicí demokratického státu a jedna z nejstabilnějších zemí v Latinské Americe, muselo v uplynulém měsíci čelit konfliktu takového rozměru. Jedná se o největší protivládní protesty za posledních 30 let od pádu vojenského režimu a přechodu k demokracii. Demonstrace propukly v polovině října jako reakce na zvýšení cen jízdného v metru v hlavním městě. Momentálně však tento protivládní konflikt negativně ovlivňuje i hospodářskou situaci země a také celkový obrázek Chile v mezinárodním kontextu – kvůli protestům došlo například ke zrušení již dvou velkých mezinárodních summitů, které se měly konat v Chile. Číst dále...


Remilitarizace Arktidy a její surovinový potenciál

3. prosinec 2019 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Remilitarizace Arktidy a její surovinový potenciálV 50. letech 20. století začala generalita SSSR využívat arktické oblasti jako strategické pozici pro vedení úderu na USA a jeho severní spojence. Po rozpadu SSSR nemělo nové Rusko ekonomické prostředky na to udržet si pozice v této oblasti. V poslední době se však ruské vojenské špičky zaměřují na Arktidu a počítají s ní jako s legitimním územním celkem Ruské federace. V posledních letech můžeme sledovat neustálé rozšiřování arktických základen a vývoj ruských technologií usnadňující tuto novou kolonizaci.

Arktida se díky změnám klimatu proměňuje a taje, čímž vytváří prostor pro nové obchodní stezky, které by vedly přes nyní zamrzlé oblasti do Severní Ameriky. Je to jedna z nejkratších variant pro obchod s tímto kontinentem. O Arktickou oblast projevují zájem i další aktéři, jako EU, USA, Velká Británie, Brazílie, Norsko, Dánsko, Kanada nebo také ČLR. Tání ledu odkrývá nová naleziště. Pro Rusko by tyto nová naleziště mohly znamenat vymanění se ze špatné ekonomické situace. Proto Rusko považuje za nezbytné bránit si toto teritorium.

Moskva dlouhodobě považuje Arktidu za své vlastnictví a v OSN si nárokuje její podstatnou část. Tato část je teritoriálně vymezena od konce pevniny až po severní pól. Aby svět vnímal tyto požadavky, pořádá ruské námořnictvo a letectvo pravidelná vojenská cvičení v těchto oblastech, z nichž to největší proběhlo v září v roce 2015. Rok 2015 je zároveň rokem, kdy v Rusku vychází v platnost nová vojenská doktrína, v niž se také uvádí, že Rusko přijímá za své rozsáhlé oblasti Arktidy. Číst dále...1 2 3 4 5 » »»
Strana 1 z 27Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…