Právo

Články z oblasti práva a právní vědy.

Evropská patentová judikatura, její souvislosti a konsekvence

15. září 2020 - Rubrika: Právo

Evropská patentová judikatura, její souvislosti a konsekvencePředkládaný materiál je určen především následujícími fakty: co je obsahem evropského patentového práva, z jakých duchovně-historických kořenů vyrůstá, či kdo dnes představuje jeho hlavního – nikoliv však nutně kvalitního – úředního „strážce a vykladače“. Protože samotným zdrojem veškeré moci nemůže být než svrchovaný evropský lid. Číst dále...Proč využívat mediaci místo soudního řešení sporů?

30. květen 2019 - Rubrika: Právo

Proč využívat mediaci místo soudního řešení sporů?Mediace je v současné době velmi podporovanou metodou alternativního řešení sporů. Skutečnost je však taková, že strany sporu často nevědí, co od mediace čekat, což může být zdrojem určité nedůvěry v mediaci. Cílem článku proto je představit důvody, proč může být mediace jako metoda alternativního řešení sporů v řadě případů vhodnější než soudní řešení. Číst dále...


Právny systém Európskej únie

14. únor 2017 - Rubrika: Právo

Právny systém Európskej únieEurópska únia nepredstavuje tradičný typ medzinárodnej organizácie. Je vnímaná nielen ako ekonomické, ale aj ako právne spoločenstvo, ktoré vzniklo na základe práva, podieľajúce sa na jeho tvorbe a zároveň ako spoločenstvo štátov s osobitými znakmi disponujúce vlastným špecifický právnym systémom. Vyvstáva teda otázka v čom spočíva špecifickosť právneho systému Európskej únie? Číst dále...


Zásady materiální a formální pravdy ve správním řízení – jejich úprava a použití

7. říjen 2016 - Rubrika: Právo

Zásady materiální a formální pravdy ve správním řízení – jejich úprava a použitíSprávní řízení podle správního řádu je ovládáno a formováno procesními zásadami. Některé z nich se vyskytují v párech, a proto se často označují jako tzv. párové zásady. Jedná se rovněž o případ zásady materiální pravdy a zásady formální pravdy. Správní řád je příkladem právní úpravy, která reflektuje aplikaci obou zásad, ačkoliv nemají stejné postavení a stejné podmínky aplikace. Jedna z nich tak významně převládá. Číst dále...


Federální uspořádání Spolkové republiky Německo

19. září 2016 - Rubrika: Právo

Federální uspořádání Spolkové republiky NěmeckoZákladní právní charakteristika německého federalismu, jako stěžejního aspektu institucionální dělby moci, vychází z dělby legislativní pravomoci zákonodárných sborů a dělby právního řádu na spolkové a zemské právo. Na spolkové úrovni lze vysledovat i silné centralizační tendence. Jak ale vypadá kompletní federální uspořádání Německa? Dozvíte se v článku Filipa Šimka. Číst dále...


Obrana štátu proti teroristom z pohľadu európskeho a medzinárodného práva

13. leden 2016 - Rubrika: Mezinárodní právo

Obrana štátu proti teroristom z pohľadu európskeho a medzinárodného práva17. novembra 2015 požiadal členský štát EÚ po prvýkrát, s odkazom na ustanovenie čl. 42 (7) ZEÚ, o pomoc ostatné členské štáty EÚ v boji proti terorizmu. Francúzsky prezident označil útoky z 13. novembra 2015 za ozbrojený útok a vyhlásil právo na sebaobranu proti Islamskému štátu. Ministri obrany členských štátov EÚ túto žiadosť prijali a implicitne tak uznali existenciu tohto ustanovenia. V texte sa preto budeme zaoberať otázkou terorizmu v globalizovanom svete 21. storočia. Číst dále...1 2 3 4 5 » »»
Strana 1 z 8