Jak publikovat?

Cílem e-Polisu je vytvoření prostoru pro zveřejňování článků zájemcům o politické vědy a příbuzné obory. Podmínkou je splnění základních kritérií akademického textu, tj. odkazy a seznam literatury, a dodržení maximálního rozsahu práce (tj. max. 15 normostran).

Díky našemu serveru se tak můžete ve svém oboru zviditelnit a představit širší veřejnosti. Redakční systém e-Polis nabízí také možnost hodnocení textů a diskuze k nim, což vám poslouží jako zpětná vazba.

Publikování je opravdu jednoduché, stačí se zaregistrovat a poslat nám e-mail na redakce@e-polis.cz. Ve zprávě uveďte celé své jméno, název článku, kontakt a v příloze zašlete váš příspěvek. Pro přílohy doporučujeme formát *.doc, nebo *.docx. Příspěvek bude vyhodnocen a redakční systém se postará o vše ostatní.

Autorská práva k publikovaným textům

Toto ustanovení upravuje vztah k dílům, která autor vytvoří ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon v platném znění), pro publikaci na internetovém politologickém časopisu www.e-polis.cz, a to zejména články, databáze, dokumenty.

Autor potvrzuje a bere na vědomí, že zaměstnavatel v souladu s autorským zákonem svým jménem a na svůj účet může vykonávat veškerá autorova autorská majetková práva k dílům zaslaným k publikaci na www.e-polis.cz

Autor tímto uděluje zřizovateli svolení k postoupení práva výkonu třetí osobě. Zřizovatel je oprávněn práva k dílu zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně a bez územního omezení poskytnout nebo postoupit třetí osobě (podlicence).

Těšíme se na vaše příspěvky!

Komentáře

Pro věcné diskuze existuje možnost přidat komentář pod každým článkem či příspěvkem. Kliknutím na "Vložit komentář" přidáte nový příspěvek k danému tématu, nebo na "Reagovat" vložíte svoji reakci na vybraný text v diskuzi.Nepřípustný je vulgární nebo komerční obsah příspěvku.

 

[Nahoru ↑]