O projektu

Projekt e-Polis vznikl na podzim roku 2003 z iniciativy Stanislava Adámka, který se stal jeho prvním šéfredaktorem a taktéž tvůrcem původního redakčního systému. Cílem projektu vždy bylo poskytovat odborné i širší veřejnosti články a informace dotýkající se oboru politologie, mezinárodních vztahů, bezpečnostních a evropských studií, ale stejně tak i spřízněných jako právo, světová ekonomie nebo globalizace. E-Polis je zaměřen především na publikaci textů převážně mladých autorů – studentů a absolventů politických věd a příbuzných oborů.

Součástí projektu - internetového politologického serveru e-Polis je též politologický internetový časopis e-Polis, vycházející s nepravidelnou periodicitou. Časopis je indexován pod ISSN 1801-1438. A právě vhledem k tomuto ISSN je možné, aby si mladí autoři připsali do publikační činnosti zde publikované články.

Přínosem časopisu, serveru e-Polis je popularizace oborů politologie, mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií. Zahrnuje komplexní redakční systém umožňující čtenářům reagovat na publikované články, hodnotit je a vyjadřovat se k nim i jednotlivým událostem v diskusních fórech. Nejsou zde opomenuty politické teorie, ideologie, politické strany a veřejné mínění, pozvánky na konference a přednášky dotýkající se tématu projektu.

Server je ve správě Akademického Spolku CPSSU Plzeň, který jej financuje, redakce je však ve svém rozhodování zcela nezávislá.

Na konci roku 2007 prošel server e-Polis rozsáhlou přestavbou a přešel na současný redakční systém CMS ABS, který umožňuje registraci čtenářů a jejich aktivní účast na diskusích. V souvislosti se změnou redakčního systému byl také zaveden současný moderní vzhled.

Banner na Vaše stránky

Pokud Vás tyto stránky zaujaly a jste webmastery, budeme rádi, když na Vaše stránky umístíte náš banner.

Společenskovědní časopis e-Polis.cz

Zdrojový kód:

[Nahoru ↑]