Spôsoby vzniku medzištátnych organizácií

24. duben 2020  Peter Rosputinský  komentáře

Spôsoby vzniku medzištátnych organizáciíBežne zaužívaným názorom ohľadne vzniku medzištátnych organizácií je to, že sa tak deje prostredníctvom mnohostrannej medzinárodnej zmluvy uzatvorenej štátmi. Tento model je síce typickým, avšak nie je jediným, keďže medzinárodné právo neurčuje žiadne požiadavky nevyhnutné pre vznik medzištátnych organizácií. Navyše, aj pri ich zakladaní medzinárodnými zmluvami možno nájsť niekoľko rôznych variant. Číst dále...


PROBLÉMOVÉ OBCE O DOBROVOĽNÉ ZLUČOVANIE ZÁUJEM NEMAJÚ

24. duben 2020  Eleonóra Kováčová  komentáře

PROBLÉMOVÉ OBCE O DOBROVOĽNÉ ZLUČOVANIE ZÁUJEM NEMAJÚSlovenská republika je vzhľadom na svoju územnú rozlohu vysoko fragmentovaná. K 31. decembru 1989 bolo na Slovensku 2 694 obcí. V zmysle zákona o obecnom zriadení sa do roku 1991 vytvorilo až 2 835 miestnych samospráv – z nich 2 704 nemalo viac ako 5 000 obyvateľov, a 1 165 samospráv malo menej ako 500 obyvateľov. K 1. januáru 2020 na Slovensku v rámci miestnej samosprávy pôsobilo 2 890 obcí (vrátane mestských častí KE a BA až 2 927) a 141 miest; a v rámci regionálnej samosprávy 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov. Číst dále...


Mediální prezentace demokratických primárek v USA

3. březen 2020  Bc. Martin Zilvar  komentáře

Mediální prezentace demokratických primárek v USAMonitoring se zabývá aktuálním tématem amerických primárek Demokratické strany, které vyvrcholí volbou kandidáta vyzívajícího Donalda J. Trumpa v prezidentských volbách v roce 2020. Práce pracuje s citovanými články 5 různých médií, kdy záměrně využívá 3 americké, a 2 zahraniční. Cílem práce je prezentace nejdůležitějších událostí spojených s demokratickými primárkami a jejich interpretací sledovanými médii. Monitoring vychází z analýzy Elizy Relmanové prezentující škálu zaujatosti amerických médií, na základě tohoto výzkumu práce porovnává všechna sledovaná média a jejich prezentaci informací. Poukazuje na shodnosti, rozdíly a nepravdivé informace ovlivňující veřejné mínění amerických voličů.

Klíčová slova: Demokratická strana, primárky, FOX News, CNN, The Washington Post, BBC, Al Jazeera, média   Číst dále...


Teória kultúrnych zmien R. Ingleharta

27. leden 2020  Dominika Cevárová  komentáře

Teória kultúrnych zmien R. InglehartaPri výskume politickej kultúry je neoddeliteľnou súčasťou skúmanie hodnôt, či už kolektívnych alebo individuálnych. Súčasťou vývoja, a najmä rozvoja spoločnosti, sú neustále zmeny v ľudskom správaní, myslení, kultúre, hodnotách. Vo veľkej miere to ovplyvňuje externé prostredie a kolektív, v ktorom jednotlivci koexistujú. Jedným z najväčších priekopníkov vo výskume kultúrnych zmien je v súčasnosti nepochybne R. Inglehart. Vo svojom diele Tichá revolúcia (1977) využíval údaje z prieskumov verejnej mienky v európskych štátoch a v Spojených štátoch, pričom zdokumentoval zásadný posun v hodnotách a politických zručnostiach západnej spoločnosti v priebehu 60.tych a 70.tych rokov minulého storočia. Dovtedy bol dôraz primárne kladený na materiálny blahobyt a fyzickú bezpečnosť a postupne sa začal presúvať k väčšiemu dôrazu na kvalitu života. Inglehart nazval tieto nové spoločenské hodnoty ako tzv. postmaterializmus. Číst dále...


Monitoring: Surfování na protestních vlnách v Hongkongu

22. leden 2020  Dominik Fišer  komentáře

Monitoring: Surfování na protestních vlnách v HongkonguMonitoring sleduje napjatou situaci v Hongkongu během období od 1. října 2019 do 25. listopadu 2019. Za tímto účelem bylo vybráno několik, jak hongkongských, tak zahraničních médií. Město se nachází na hranici chaosu již 6. měsícem, od kdy začaly první protesty a demonstrace proti vydávacímu zákonu, jehož pozměňovací návrh měl za cíl umožnění vydávání zločinců do ciziny, především se jedná o pevninskou Čínu. K této skutečnosti se posléze začaly nabalovat další podněty, které nepokoje dále podněcují.

Monitoring si klade za cíl zmapovat pokrytí situace médii, případně porovnat intenzitu s jakou tento problém pokrývají. V první části práce popíše jednotlivá zvolená média (historie, působnost, cíle) a jejich obecný vztah a pokrytí této problematiky. V části druhé bude vybráno a zanalyzováno 20 zpráv z těchto médií. V závěru práce bude obsah zpráv shrnut a popsán možný další vývoj situace. Číst dále...


Drogové kartely a uzurpace „suverenity“ Spojených států mexických

15. leden 2020  Marek Holaň  komentáře

Drogové kartely a uzurpace „suverenity“ Spojených států mexickýchDrogové kartely v Mexiku dávají znát o své existenci veřejnosti již po mnoho desetiletí a státu se doposud nepodařilo tyto kriminální organizace efektivně potřít. Patrně nejznámější událostí za poslední dobu spojenou s drogovými kartely v Mexiku je dopadení a následné propuštění Ovidia Guzmána, syna bývalého vůdce kartelu Sinaloa Joaquína Guzmána. Ačkoliv si Joaquín Guzmán, zvaný „el Chapo“ („prcek“) odpykává trest odnětí svobody ve Spojených státech, zdá se, že rodinný klan si svou moc v kartelu zatím uchovává. Podle mexické televize Milenio právě Ovidio a dále Iván, Alfred a Archivald Guzmánovi patří k nejvlivnějším členům kartelu Sinaloa. Syna Ovidia se mexickým bezpečnostním složkám podařilo zatknout ve čtvrtek 17. října tohoto roku. Poté však došlo k přestřelce mezi policií a ostatními členy kartelu. Ovidio byl nakonec rychle propuštěn a armádní policie se z místa stáhla. Ačkoliv tato situace připomíná scénu z tragikomického filmu, jedná se bohužel o jeden z mnoha úkazů slabosti státu vůči drogovým kartelům. Není překvapením, že Mexiko za tuto událost sklidilo kritiku či dokonce výsměch napříč celým světem. Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Strana 5 z 169

[Nahoru ↑]
Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…