Specifické aspekty českého patentového a známkového systému

2. září 2020  Pavel P. Kopecký  komentáře

Specifické aspekty českého patentového a známkového systémuMateriál, který se vám právě dostává do rukou, je zaměřen na téma v domácích společenských vědách poměrně málo diskutované, nicméně v reálném životě velmi významné.

Shrnuje sice zajímavou, nicméně v zásadě opravdu bohužel upozaďovanou problematiku; stejně jako se jí pokouší zakomponovat do jistého společensko-historického kontextu. V poslední době dynamicky formovaného také stále více tím faktem, že se prakticky veškeré veřejné i soukromé instituce světa (včetně nejpřednějších světových univerzit) ocitají v situaci, v níž je masivní využívání technického pokroku – zejména co se týká oblasti audiovizuální a komunikační techniky – zásadním způsobem potřebné. A tudíž rovněž stále výrazněji zasaditelné do těch souvislostí, jež zajímavě charakterizuje elektronický text „Obchodní tajemství ve světle evropského práva“: „Evropská unie dlouhodobě aspiruje na pozici globálního premianta v oblasti vědeckého výzkumu a inovací. Toto úsilí zatím nebylo korunováno úspěchem, a to z řady různých důvodů. Jedním z nich byla roztříštěná a v řadě členských zemí nedostatečná ochrana citlivých obchodních informací před neoprávněným užitím. Právě informace by totiž měly představovat hybnou sílu hospodářského růstu a konkurenční výhodu...“1 Číst dále...


VOLIČSKÉ SPRÁVANIE OBČANOV NA SLOVENSKU POD VPLYVOM SPOLOČENSKÝCH ZMIEN

8. červenec 2020  Eleonóra Kováčová  komentáře

VOLIČSKÉ SPRÁVANIE OBČANOV NA SLOVENSKU  POD VPLYVOM SPOLOČENSKÝCH ZMIENVýznam volieb v modernej demokratickej spoločnosti je umocnený skutočnosťou, že: „účasť občanov na volebnom procese je pre väčšinu obyvateľstva jedinou formou účasti na politickom živote“ (Kulašik, 2002, s. 91). Avšak, v Ústave Slovenskej republiky sú rovnako zakotvené aj ďalšie ustanovenia, ktoré možno odvodiť z práv, ktoré občanom Slovenskej republiky ústava zaručuje. V treťom oddiele druhej hlavy Ústavy SR, ktorého obsahom sú politické práva, je zakotvené petičné právo – čl. 27 ústavy; právo zhromažďovať sa – čl. 28 ústavy; právo slobodne sa združovať – čl. 29 ústavy. V piatom oddiele, zhrňujúcom hospodárske, sociálne a kultúrne práva je v čl. 37 ústavy zakotvené právo slobodne sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a kultúrnych záujmov. Osobitné miesto je venované štvrtej hlave ústavy – územnej samospráve. Uvedené ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky sú generálnou normou suigeneris pre uplatňovanie účasti občanov na správe vecí verejných. Číst dále...


„Koronténa“ – dohlížet a trestat?

5. červen 2020  Pavel P. Kopecký  komentáře

„Koronténa“ – dohlížet a trestat?" je název článku našeho kolegy Pavla Kopeckého. Jedná se o teoretickou práci s úvahou o moci států a moci politického smýšlení. Tento článek je aktuální a jeho cílem je zamyslet se nad událostmi, které nastaly v Evropě. Spojme si tento článek s termínem sekuritizace a položme si otázku: "Jaké důsledky bude mít desekuritizace?" Číst dále...


Spôsoby vzniku medzištátnych organizácií

24. duben 2020  Peter Rosputinský  komentáře

Spôsoby vzniku medzištátnych organizáciíBežne zaužívaným názorom ohľadne vzniku medzištátnych organizácií je to, že sa tak deje prostredníctvom mnohostrannej medzinárodnej zmluvy uzatvorenej štátmi. Tento model je síce typickým, avšak nie je jediným, keďže medzinárodné právo neurčuje žiadne požiadavky nevyhnutné pre vznik medzištátnych organizácií. Navyše, aj pri ich zakladaní medzinárodnými zmluvami možno nájsť niekoľko rôznych variant. Číst dále...


PROBLÉMOVÉ OBCE O DOBROVOĽNÉ ZLUČOVANIE ZÁUJEM NEMAJÚ

24. duben 2020  Eleonóra Kováčová  komentáře

PROBLÉMOVÉ OBCE O DOBROVOĽNÉ ZLUČOVANIE ZÁUJEM NEMAJÚSlovenská republika je vzhľadom na svoju územnú rozlohu vysoko fragmentovaná. K 31. decembru 1989 bolo na Slovensku 2 694 obcí. V zmysle zákona o obecnom zriadení sa do roku 1991 vytvorilo až 2 835 miestnych samospráv – z nich 2 704 nemalo viac ako 5 000 obyvateľov, a 1 165 samospráv malo menej ako 500 obyvateľov. K 1. januáru 2020 na Slovensku v rámci miestnej samosprávy pôsobilo 2 890 obcí (vrátane mestských častí KE a BA až 2 927) a 141 miest; a v rámci regionálnej samosprávy 8 samosprávnych krajov, vyšších územných celkov. Číst dále...


Mediální prezentace demokratických primárek v USA

3. březen 2020  Martin Zilvar  komentáře

Mediální prezentace demokratických primárek v USAMonitoring se zabývá aktuálním tématem amerických primárek Demokratické strany, které vyvrcholí volbou kandidáta vyzívajícího Donalda J. Trumpa v prezidentských volbách v roce 2020. Práce pracuje s citovanými články 5 různých médií, kdy záměrně využívá 3 americké, a 2 zahraniční. Cílem práce je prezentace nejdůležitějších událostí spojených s demokratickými primárkami a jejich interpretací sledovanými médii. Monitoring vychází z analýzy Elizy Relmanové prezentující škálu zaujatosti amerických médií, na základě tohoto výzkumu práce porovnává všechna sledovaná média a jejich prezentaci informací. Poukazuje na shodnosti, rozdíly a nepravdivé informace ovlivňující veřejné mínění amerických voličů.

Klíčová slova: Demokratická strana, primárky, FOX News, CNN, The Washington Post, BBC, Al Jazeera, média   Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 » »»
Strana 2 z 166

[Nahoru ↑]
Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…