Odborníci z řad vědců a lékařů debatovali na téma očkování proti koronaviru – kdy nás vrátí k normálními životu?

 4. květen 2021  Iveta Bínová  komentáře

V úterý 6. dubna debatovali odborníci z řad vědců a lékařů na velmi aktuální téma nynější doby - očkování proti koronaviru. Přes hodinu dlouhá debata proběhla formou odpovědí na otázky pokládané z řad publika, které se mohlo ptát tří hlavních účastníků konference. Debata se nesla v duchu diskuze okolo účinnosti vakcín podávaných v České republice, dále okolo procesu evropského schvalování vakcín, okolo léků proti koronaviru, a v neposlední řadě také okolo boje proti dezinformacím.

Odborníci z řad vědců a lékařů debatovali na téma očkování proti koronaviru – kdy nás vrátí k normálními životu?Odborníci z řad vědců a lékařů debatovali na téma očkování proti koronaviru – kdy nás vrátí k normálními životu?

Na dotazy odpovídali v rámci facebookového LIVE vysílání odborníci z řad předních českých vědců a lékařů. Jmenovitě jimi byli hlavní epidemiolog IKEMU a člen Rady vlády pro zdravotní rizika MUDr. Petr Smejkal, dále ředitel Biologického centra Akademie věd ČR profesor Libor Grubhoffer a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv magistra Irena Storová. Celou debatou provázela účastníky provázela moderátorka Kateřina Etrychová.

Hned první otázka mířená na epidemiologa Petra Smejkala se týkala kauzy ohledně objednání několika set tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik Ministerstvem zdravotnictví ČR, která ale ještě není schválená Evropskou lékovou agenturou. Vesměs všichni účastníci se shodli na tom, že z vědeckého hlediska není důvod této vakcíně nevěřit, ale zdůraznili, že ji také provází řada nezodpovězených otázek např. ohledně procesu výroby. Dle jejich slov není nutné, aby se ČR vydávala tímto poněkud neznámým směrem i přes fakt, že dodávky vakcín nejsou ze strany EU a výrobců jako např. AstraZeneca dodržovány. Na účet vakcíny společnosti AstraZeneca mířilo i několik dalších otázek z řad publika, které se dotazovalo především na to, zdali můžeme najít spojitost mezi tímto očkováním a objevujícími se případy trombóz. Ředitelka SÚKL Irena Storová uvedla, že po prvním jednání farmakovigilančního výboru bylo uvedeno, že bezpečnost této vakcíny s objevujícími se případy neklesá, i když určitá podezření tu jsou a musejí se dále prověřit.

Velké množství dotazů se také týkalo procesu schvalování vakcín Sinophram a Sputnik V čínských a ruských farmaceutických společností. V odpovědi na tento dotaz uvedl profesor Libor Grubhoffer, že obě výše uvedené vakcíny jsou generačně velmi rozdílné. Sputnik V je oproti čínskému výrobku mnohem technologicky vyspělejší. U obou z nich ale uvedl, že nelze v tuto chvíli prokazovat jejich bezpečnost, když neprošly zatím žádnými většími testy Evropské lékové agentury, jejíž schvalovací proces má mnohem větší výpovědní hodnotu. Otázky směřovaly také k nynější očkovací strategii České republiky, a to konkrétně k tomu, zdali bychom neměli přednostně očkovat občany, kteří nemoc covid-19 ještě neprodělali a jsou tedy tou nejohroženější skupinou, jelikož nemají vytvořené protilátky. Debatující se shodli, že tímto způsobem by bylo možné rychleji dosáhnout vytoužené kolektivní imunity. Profesor Grubhoffer také uvedl, že dle jeho úvah je nyní imunita v ČR zhruba 20% a že kýžených 70.-80.% bychom mohli dosáhnout někdy na podzim letošního roku.

Zajímavá byla také debata na téma dezinformací týkajících se očkování proti nemoci covid-19. Všichni účinkující doporučovali sledovat především ověřené zpravodajské weby, kam publikují autoři, jejichž odbornost je snadno dohledatelná. Mezi ty nejhorší dezinformace spojené s nebezpečím vakcín považují ty, které vycházejí z lékařské obce. Jejich věrohodnost je mnohonásobně vyšší, než je tomu v případě různých amatérských či jiných dezinformačních webů proto, že pocházejí z řad medicínských pracovníků. Na závěr přednášky se debata stočila k tomu, jaká budoucnost nás ve spojitosti s onemocněním covid-19 čeká. Profesor Grubhoffer věří, že se nám v tomto roce podaří epidemii dostat pod kontrolu postupující vakcinací a kolektivní imunitou. Pokud se neobjeví nějaké nové agresivní mutace, měla by epidemie postupně přejít do tzv. epidemiologických ohnisek, ve kterých už nebude potřeba zavádět plošná opatření.

Jak citovat tento text?

Bínová, Iveta. Odborníci z řad vědců a lékařů debatovali na téma očkování proti koronaviru – kdy nás vrátí k normálními životu? [online]. E-polis.cz, 4. květen 2021. [cit. 2024-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/odbornici-z-rad-vedcu-a-lekaru-debatovali-na-tema-ockovani-proti-koronaviru-kdy-nas-vrati-k-normalnimi-zivotu.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář