Poslanci Evropského parlamentu debatovali s odborníky o Dohodě pro zelenou Evropu (Green Deal)

 24. duben 2021  Dominik Schejbal  komentáře

Kancelář Evropského parlamentu v České republice ve spolupráci s regionální televizí ZAK TV uspořádala 14. dubna 2021 panelovou diskusi poslanců Evropského Parlamentu z hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL se zástupci energetického průmyslu a odborných institucí. Tématem diskuse byl zejména Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu, pocházející z pera Evropské komise. Cílem dohody je přispět k udržitelnosti a ekologičtějšímu pojetí unijního hospodářství, dopravy, průmyslu a dalších segmentů.

Poslanci Evropského parlamentu debatovali s odborníky o Dohodě pro zelenou Evropu (Green Deal)Poslanci Evropského parlamentu debatovali s odborníky o Dohodě pro zelenou Evropu (Green Deal)

Přímo v televizním studiu přivítal moderátor Jonáš Novotný dva hosty: pana Lubomíra Kuchyňku, předsedu Asociace pro využití tepelných čerpadel a pana Zdeňka Židka, generálního ředitele společnosti Omexom.

Podle prvního hosta ve studiu, Lubomíra Kuchyňky, má smysl podporovat Green Deal, hlavně vzhledem k oteplování, které probíhá díky vysoké koncentraci CO2, zdůrazňuje omezené množství energie jako komodity. Tepelná čerpadla považuje za ekologičtější a šetrnější formu získávání energie. Zdeněk Židek, významný regionální podnikatel, se domnívá, že veřejnost zatím není na Green Deal připravena a je třeba lidem vysvětlit, co pro ně bude znamenat, například ve smyslu výpadků energie, jež bude vyráběna pomocí přírodních zdrojů. Židek zároveň uvádí, že v České republice nejsou podmínky pro budování větrných elektráren, zmiňuje na druhou stranu potenciál solární energie, jejíž pověst v České republice je však podle druhého hosta ve studiu, již zmíněného Lubomíra Kuchyňky, značně poškozena. Zdeněk Židek by debatu rád udržel v odborném prostředí a snažil se vyvarovat přílišnému zásahu laiků do tohoto důležitého tématu.

Dalším hostem, který byl připojen distančně, byla Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku, podle níž je Green Deal cestou správným směrem a podporuje jej. Zároveň zmiňuje potřebu snižovat emise v souladu s Pařížskou dohodou. Na rozdíl od Zdeňka Židka vidí potenciál ve větrné energii, která by dle vědců z Akademie věd České republiky mohla pokrýt 30% energetické poptávky, naopak uhlí považuje za palivo bez perspektivy. Česká republika podle Davidové musí následovat globální i evropské trendy, protože jinak nám hrozí ztráta konkurence schopnosti. Jako perspektivní vidí dopravu, jež vylučuje nižší množství emisí, například železniční, je i pro podporu udržitelného zemědělství, například prostřednictvím dotací. Další host připojen distančně, Jakub Vojta z Plzeňské teplárenské, považuje Zelenou dohodu pro Evropu za dobrou myšlenku, která reaguje na světový trend. Stejně jako Davidová nevidí budoucnost v uhlí, kterého by se vláda chtěla zbavit v roce 2033 nebo v roce 2038, což je dle Vojty pozdě, avšak je nejdříve nutné najít shodu na tom, čím bude nahrazeno, sám spatřuje budoucnost v biomase. Vidí perspektivu ve využití odpadu, které může vést i k naplňování cílů Green Deal. Vyzývá k opatrnosti.Dohodu bude třeba v první řadě nutné ekonomicky a technicky připravit.

Europoslanec hnutí ANO 2011 Ondřej Knotek, připojený z Bruselu, uvádí, že Green Deal je třeba implementovat opatrně, abychom nepřecházeli z extrému do extrému. Je nutné respektovat regionální diverzitu jednotlivých regionů, protože například Česká republika je průmyslovou zemí, což však nemusí platit o dalších částech Evropské unie. Green Deal jako takový podporuje, protože se týká celé řady oblastí fungování společnosti, například dopravy, zemědělství nebo výstavby. Neutrality musí podle Knotka docílit každá země individuálně, uhlí by mohlo být nahrazeno biomasou, která však v rámci EU nemá velkou podporu, ale i plynem nebo přírodními zdroji. Europoslanec hnutí ANO 2011 je také podporovatelem jaderné energie, v níž rovněž vidí budoucnost.

Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, rovněž připojen vzdáleně ze sídla Evropské unie v Bruselu, zmiňuje, že jeho strana dlouhodobě upozorňuje na potřebu udržitelného zemědělství, což prokazoval ve funkci ministra zemědělství i nynější předseda křesťanských demokratů Marian Jurečka. Reaguje na Ondřeje Knotka, který podporuje zachování ocelářského průmyslu v České republice, a upozorňuje na fakt, že vzhledem k ceně emisních povolenek to nebude muset být nutně rentabilní. Akcentuje potřebu vzdělávat společnost a podporovat například recyklaci odpadu. Tomáš Zdechovský by si přál, abychom k ekologii přistupovali s rozvahou a případné kroky důkladně rozmysleli. Za příklad uvádí například Holandsko, kde dokáží využít 90% plastových lahví pro další výrobu.

 

Jak citovat tento text?

Schejbal, Dominik. Poslanci Evropského parlamentu debatovali s odborníky o Dohodě pro zelenou Evropu (Green Deal) [online]. E-polis.cz, 24. duben 2021. [cit. 2024-04-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/poslanci-evropskeho-parlamentu-debatovali-s-odborniky-o-dohode-pro-zelenou-evropu-green-deal.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář