Politologie - Politické teorie

Odborné články týkající se politických teorií.

Je konzervatismus nepřítelem pluralismu?

24. březen 2009 - Rubrika: Politické teorie

Je konzervatismus nepřítelem pluralismu?Tento článek si klade za cíl zodpovědět alespoň částečně otázku, jaký je vztah konzervatismu a pluralismu, resp. zda je možné konzervativce považovat za nepřátele plurality. Toto téma je z několika důvodů vysoce komplikované. Základním problémem je obsah obou klíčových pojmů, tj. otázky, jak nejlépe definovat pluralismus a co lze považovat za konzervatismus. Text se nesnaží o absolutní komplexnost, nicméně primární snahou autora bylo postihnout širší soubor definic, který v důsledku umožní konstrukci platných závěrů v nejdůležitějších rovinách zmíněných pojmů. Číst dále...


Problematika pojmů ve ´stranických systémech´ - monopartismus neboli systém jedné strany?

13. leden 2009 - Rubrika: Politické teorie

Problematika pojmů ve ´stranických systémech´ - monopartismus neboli systém jedné strany?Stranické systémy jsou jedním ze základních elementů současné politologie a jejího zkoumání. Přesto se domnívám, že stále ještě panuje jistý nesoulad nejen v otázce vytváření kategorií – tedy typologie stranických systémů, ale dokonce lze narazit i na určitou nesourodost v rámci některých konkrétních teorií. Číst dále...


Sionismus

7. srpen 2008 - Rubrika: Politické teorie

SionismusSionismus je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do Palestiny a vybudování a udržení židovského státu.

Sionismus je většinou interpretován jako reakce na antisemitismus a pronásledování. Izraelský historik a politolog Šlomo Avineri přesvědčivě ukazuje, že tento fenomén má řadu dalších rozměrů a podob. Číst dále...


Feminismus?

26. červenec 2008 - Rubrika: Politické teorie

Feminismus?V jednom rozhovoru se nejmenovaná miss a modelka zmínila, že feminismus dělá z žen muže. Některé ženy se možná urazí, ale jistým způsobem měla pravdu. Nikoliv však způsobem pro ženy urážejícím. A já se v několika odstavcích pokusím nastínit, proč tomu tak je.

Feminismus samozřejmě nedělá z žen muže biologicky ani v ohledu jejich identity. Ženská identita jako základní definiční prvek, a dle mého názoru v podstatě jediný určující, zůstává zachována. Cítí-li se být žena ženou a cítí-li totožnost s ostatními ženami, pak je nepochybně ženou a tím i opakem muže. Číst dále...


Americká revoluce a kořeny moderního státu

8. květen 2008 - Rubrika: Politické teorie

Americká revoluce a kořeny moderního státuDne 4. července 1776 byla americkým Kongresem vyhlášena Deklarace nezávislosti Spojených států amerických, symbol americké revoluce. Revoluce však neznamenala jen vznik nového nezávislého státu, ale především velké společenské změny v kulturní a národní homogenizaci a stala se významným signálem v budování moderních států. Číst dále...


Strategie zájmových skupin při prosazování zájmů vůči (post)modernímu státu

6. květen 2008 - Rubrika: Politické teorie

Strategie zájmových skupin při prosazování zájmů vůči (post)modernímu státuSoučasná politická věda má problém vymezit pojem „zájmová skupina“ (Říchová 2002: 115-117; Fiala 1999). Klasická definice M. Webera je dle mnoha politologů nedostatečná. Mnozí se ji snaží upravit, nicméně všeobecná shoda nepanuje. Já se ve své práci budu řídit obecnou definicí, která zohledňuje politické působení zájmových skupin. Dle ní je zájmová skupina jakákoli organizace, která usiluje o ovlivňování veřejné politiky a rozhodování státu (Berry in Kubát 2004: 217, Linek 2001: 45; Fiala 1999: 54). Číst dále...«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Strana 6 z 11