Feminismus?

 26. červenec 2008  Mgr. Michaela Šulcová   komentáře

V jednom rozhovoru se nejmenovaná miss a modelka zmínila, že feminismus dělá z žen muže. Některé ženy se možná urazí, ale jistým způsobem měla pravdu. Nikoliv však způsobem pro ženy urážejícím. A já se v několika odstavcích pokusím nastínit, proč tomu tak je. Feminismus samozřejmě nedělá z žen muže biologicky ani v ohledu jejich identity. Ženská identita jako základní definiční prvek, a dle mého názoru v podstatě jediný určující, zůstává zachována. Cítí-li se být žena ženou a cítí-li totožnost s ostatními ženami, pak je nepochybně ženou a tím i opakem muže.

Feminismus?Feminismus?

V jednom rozhovoru se nejmenovaná miss a modelka zmínila, že feminismus dělá z žen muže. Některé ženy se možná urazí, ale jistým způsobem měla pravdu. Nikoliv však způsobem pro ženy urážejícím. A já se v několika odstavcích pokusím nastínit, proč tomu tak je.

Feminismus samozřejmě nedělá z žen muže biologicky ani v ohledu jejich identity. Ženská identita jako základní definiční prvek, a dle mého názoru v podstatě jediný určující, zůstává zachována. Cítí-li se být žena ženou a cítí-li totožnost s ostatními ženami, pak je nepochybně ženou a tím i opakem muže.

Nicméně po některých stránkách sociálních se žena muži vyrovnává, přebírá jeho společenské funkce či úlohy a tím jako by se jím částečně stávala. Díky feminismu přebírají ženy některé sociální a hlavně ekonomické vzorce mužů. Mizí původní striktní rozdělení, které ještě dnes můžeme sledovat u určitých primitivních kmenů např. v Amazonii, kde rozdělení ženských prací a úloh a stejně tak mužských, je striktní, a nesmí se prolínat, protože by došlo k narušení řádu, který je ve společenstvích existenčně závislý na přesném plnění povinností. Zde se muži a ženy nemohou přít o to, jaké funkce či práce by měli vykonávat, protože takový spor by vedl k narušení fungování společenství v jeho schopnosti sehnat obživu. V civilizovaném světě to platit nemusí, neboť díky technologiím a přebytkům výroby a produkce se prostor pro takový konflikt otvírá, aniž by došlo k existenčnímu ohrožení. Rozčlenění vycházející z původní sociální potřeby a nutnosti v moderním světě mizí.

I v naší civilizaci bylo dříve mnohem složitější zabezpečit přežití vlastní a svého potomstva. Bylo často nutné těžce fyzicky pracovat, bojovat proti útokům nepřítele narušujícímu teritorium nebo se vystavovat jinému fyzickému ohrožení. To, že se této úlohy ujímal muž, zato ženě bylo dáno pečovat o „rodinný krb,“ vychází jak z větší přirozené fyzické síly muže, tak i z toho, že o potomstvo se díky bližšímu vztahu postarala bezprostředně lépe žena.

To se během technologického vývoje zásadně změnilo. Žijeme v dosti bezpečné době téměř prosté těžké fyzické práce – respektive díky dělbě práce a technologickým vymoženostem již není potřeba tolik lidí na její provádění. Nebezpečí v moderní společnosti není již potřeba tolik překonávat silou fyzickou jako silou duševní. I fyzické násilí se na mnoha místech změnilo v psychologický boj – viz studená válka.

Ani původní rozdělení činností v domácnosti již nemá takový význam. Není třeba zabezpečovat obydlí proti vnějšímu nebezpečí, údržba domu, obzvláště bytu, často nevyžaduje těžkou fyzickou práci. A tam, kde je potřeba, je často využívána mechanizace. Muži se proto paradoxně ujímají úkolů, které dříve náležely ženám, aby v domácnosti pomohli ženě, která v současnosti často chodí do zaměstnání. V těchto ohledech se tak ženy stávají muži – přejímají některé jejich sociální role stejně jako role ekonomické.

S posunem sociální role se mění i jejich úloha politická. A to do značné míry souvisí i s demokracií. Demokracie je definována jako vláda lidu, ale přitom víme, že volebním právem, tedy právem rozhodovat a tedy vládnou, nedisponuje každý. Ženy dlouhou dobu toto právo neměly stejně jako např. nižší vrstvy společnosti. Byly tak vlastně vyřazeny z pojmu „lid.“ Nelze se tak divit, že se o období po Francouzské revoluci mluvilo jako o vládě lůzy, nikoliv lidu, protože rozhodovací pravomoc měly také chudí i ženy.

Ženě, v minulosti právně a politicky vyloučené z pojmu „lid,“ nebylo umožněno být pojímána jako „člověk.“ Tudíž by se z této definice na ni nemohla ani vztahovat „lidská práva“ podobně jako na děti – ty mají přece také zvláštní práva dítěte. Feminismus měl v prvé řadě za cíl ženám lidská práva přiznat a vyrovnat je tak mužům, umožnit jim stát se lidmi. A zde se objevuje znovu onen paradox, že feminismus dělá z žen muže. Dříve byl jako člověk definován pouze muž, respektive svobodný muž (tedy ne otrok). Tudíž žena, která chce být právně a politicky člověkem, se vlastně musela stát mužem. Pozůstatky toho můžeme sledovat i ve světových jazycích jako je angličtina nebo francouzština. V angličtině je totiž výraz „člověk“ identický s pojmem „muž“ – tedy „man.“ Angličtina pojmy člověka a muže nerozlišuje podobně jako francouzština, kde tuto funkci plní pojem „homme“ – také znamená zároveň „muž“ a „člověk“.

Dnes má feminismus více proudů. Už nejde o politickou a právní rovnost, protože ta je zajištěna. Radikální feminismus touží po vyškrtnutí muže z života ženy – muž se v něm objevuje pouze jako dárce spermatu. Tento radikální přístup funguje jako pomsta – díky němu by totiž z pojmu „člověk“ byl vyškrtnut naopak muž.

Umírněný feminismus se snaží ženu plně vyrovnat muži v oblasti sociální – tj. v oblasti morální. Proto podává návrhy na zakotvení těchto morálních pravidel do oblasti práva a tudíž vymahatelnosti státem. V reálu ve společnosti totiž nejsou tolik dodržována. Takové antidiskriminační zákony v jisté míře omezují svobodu jednání v sociální sféře, ale zvyšují vymahatelnost rovnoprávnosti ve všech oblastech lidského života. Ať už se takové nároky podaří převést na právní normy, či nikoliv, je pravděpodobné, že se v naší civilizaci, k oné faktické rovnosti po delší době stejně dopracujeme.

Feminismus se i přes jeho víceproudost stává jako celek jakousi nálepkou nebo dokonce nadávkou. A přitom jej lze česky definovat pojmem „boj za práva žen.“ Boj za něčí práva už budeme negativně pojímat asi méně. Co třeba boj za práva dětí? – Nad ním se nikdo nepozastaví a všichni jej budou podporovat. Proč tedy boj za práva žen budí tolik nevole?

Prosazení práv někoho nebo něčeho znamená omezení některých svobod. Proto jsou práva žen nebo např. práva zvířat pojímána negativně. Právo ženy omezuje svobodu muže, právo zvířete omezuje některé svobody lidí – alespoň v jejich jednání vůči přírodě. Mnozí je považují za zbytečná, protože podle nich neslouží k přežití lidské společnosti. U práv dětí se nikdo příliš nepozastaví proto, že my všichni lidé, nezávisle na pohlaví, děti potřebujeme, aby pomohly lidstvu přežít.

Závěr by měl patřit zase pouze feminismu, jelikož se právě jej tento článek týkal. Fakticky se z žen nestanou muži a z mužů snad ženy. Pohlavní identita je totiž záležitost vrozená, i když se někteří snaží tvrdit opak. Obě skupiny se v sobě navzájem ve svých společenských úlohách a rolích jen více přiblíží, což může ovšem zvyšovat sociální konflikty. Jenže ty vznikají během každé společenské změny a společnost se mění neustále. A navíc, moderní, bohatá společnost, jakou bezpochyby naše civilizace je si to může dovolit. (I když mnozí tvrdí opak – kdo z nás ale umírá hlady, žízní nebo zimou?)

Jak již někdo řekl, jedinou konstantou života je změna, bez změn bychom ustrnuli. A hlavně, pokud nebudeme uznávat změnu, je to jako bychom tvrdili, že jsme dosáhli ideálu, že svět, ve kterém žijeme je dokonalý, protože již není třeba jej měnit. To ale poněkud zavání dogmatismem.

Jak citovat tento text?

Šulcová, Michaela. Feminismus? [online]. E-polis.cz, 26. červenec 2008. [cit. 2023-12-11]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/feminismus.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Mgr. Michaela Šulcová

Autor:

Autorka je studentkou magisterského programu Politologie na FSV UK.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.73 hvězdiček / Hodnoceno: 11x


Přidat komentář

Vložit komentář

turek

neděle, 26. říjen 2008
16:23

jako předmluva k této problematice to ujde,je to jen takový konstatování , že nějaký feminismus je jinak nic


Napsal: turek [Odpovědět]

ambages

pondělí, 16. listopad 2009
22:07

A toto je pojednání o feminismu dámy s titulem Mgr.? Potěš pánbůh... To zní jako úvahy, co jsme psali v 9. třídě na ZŠ.


Napsal: ambages [Odpovědět]

Marek

čtvrtek, 19. listopad 2009
16:22

Marek

I wanna be like Hillary Clinton, but without the penis, of course.


Napsal: Marek [Odpovědět]

Ema

pátek, 12. únor 2010
11:34

Ak stupidne,ked sa ku feminisme vyjadruje volajaky muz..pokial nie je obrateny (a takych vela net),lebo on nikdy neprijme a neprekroci rubikon svojho sveta.Necakajme,ze by od muzov vzeslo voci nam zenam a feministkam cosi vstriacneho,diskuzia uz vobec nema zmysel...je treba iba tvrdo feministicky konat a stat si pevne za svojom.Inak je zbytocne tu o comkolvek hovorit...aj tak o to vo skutocnosti nestoja.


Napsal: Ema [Odpovědět]

Maďar

pátek, 12. únor 2010
11:58

Ema má mísu. Ota má maso. Pepa má sílu. Jula má mapu. Teta má sele. Máme maso. Máme mísu. Máme mapu. Mají sele. Mají sílu. Ota mele. Teta mete. Ema mele.


Napsal: Maďar [Odpovědět]

Postprepaid

neděle, 24. říjen 2010
08:42

Ehm, ehm. Nevím proč ti, kdo vidí u článku titul \"Feminismus\" se domnívají, že v něm musí jít o nějaké názory. Tento článek má pouze za úkol jaksi konstatovat to, o čem se v případě feminismu už vlastně vůbec nemluví - a to v čem je ta \"změna\" ženy v muže. Tohle má sloužit jako úvod a nekonstatovat závěry. To, jestli je feminismus dobrý nebo špatný - o tom má cenu diskutovat opravdu pouze na té základní škole. Pojmy dobra a zla totiž patří do pohádek a předpokládám, že patnáctiletí už mají zájem o jiné žánry v oblasti zábavy, případně poučení.
Obecně - všichni prosazují svá práva a bojují o ně. Třeba i pěstitelé marihuany anebo chovatelé hlemýžďů. Nevím, proč by ženám měla být možnost se do takového boje zapojit, upřena.
Objektivní pravda neexistuje, všechny názory lze vyvrátit, jde jen o to, zda ve výsledku daný nárok převedený do podoby práva bude narušovat společnost a její společenské vztahy tak, aby došlo k její destrukci. Můžeme třeba diskutovat o tom, zda touha ženy po umělém oplodnění a výchově dětí bez partnera k něčemu takovému vede...
PS: Diskuse k tomuto článku je stupidní. Vždycky, když někdo použije termín \"feminismus\" to tak obvykle dopadá bez ohledu na obsah daného článku.
Mimochodem, jsem muž, proti feminismu nic nemám jako proti jiným ideologiím, nejsou-li militantní, nadmíru dogmatické a nevedou-li k přílišnému omezení práv druhých. U feminismu mi ani tak moc nevadí, že přiznání práv ženám omezuje tak trochu práva mužů. Jedině že bych přiznal, že jsou ženy méněcenné - pak by mi to vadit mohlo...


Napsal: Postprepaid [Odpovědět]