Politologie - Politické teorie

Odborné články týkající se politických teorií.

Smrt Boha a návrat Nadčlověka: Studie imoralismu Friedricha Nietzscheho

17. březen 2012 - Rubrika: Politické teorie

Smrt Boha a návrat Nadčlověka: Studie imoralismu Friedricha NietzschehoDoba vymknutá z kloubů, šílí. Oceán postmodernity okolo nás se zmítá v morální bouři a zmatku. Absolutní zlo i dobro, jeví se v něm začasté být dobrem i zlem jen relativním. Žijeme opět v době mimo dobro a zlo, kterou promýšlel temný duch Friedricha Nietzscheho. Jeho nepokojné myšlenky jsou znepokojivou výzvou dnešku více než kdy v minulosti. Následující nástin syntetické studie jeho myšlení je záměrně nekritický. Je výzvou. Výzvou nikoliv k potlačení vědomi, ale k Nietzscheho kritice. K souboji s ním. K souboji v každém z nás. Jen tak může nám, stejně jako Hamletovi, princi dánskému, na samý konec, snad svitnout naděje… Číst dále...


Vznik a vývoj politických strán - členenie podľa Lipseta a Rokkana

9. březen 2012 - Rubrika: Politické teorie

Vznik a vývoj politických strán - členenie podľa Lipseta a RokkanaPolitický systém predstavuje celok skladajúci sa z viacerých častí, ktoré sa navzájom dopĺňajú, prelínajú, vyvíjajú sa a napriek tomu žiadny z komponentov nevylučuje existenciu druhého, práve naopak. Nevyhnutnosť každého z prvkov systému iba podmieňuje vznik ďalších. Teoretické prístupy, ktoré nás učia, že všetko je iba logická postupnosť potvrdzujú, že aj vznik politického pluralizmu je historická nevyhnutnosť. Politický pluralizmus ako systém založený na demokratickej súťaži jednotlivých politických subjektov je základom pre vznik a vývoj jednotlivých politických strán a hnutí. Číst dále...


Metafory v politickém diskurzu Václava Klause

19. září 2011 - Rubrika: Politické teorie

Metafory v politickém diskurzu Václava KlauseMetaforu lze považovat za určitý druh diskurzivních struktur. Diskurzivní struktury jsou zažitá pravidla, která mají vliv na diskurz samotný (Drulák, 2009: 59). Lakoff a Johnson ve své knize „Metafory, kterými žijeme“ představují metaforu ne jen jako rétorickou ozdobu (řečový akt), ale jako fenomén, pronikající každodenním životem. Metafora se netýká jen jazyka, ale i myšlení a jednání. Číst dále...


Některé úvahy o vývoji a postavení „mocenské elity“

7. duben 2011 - Rubrika: Politické teorie

Některé úvahy o vývoji a postavení „mocenské elity“Téma elit, resp. politických elit, ožívá u autorů a v jejich textech různých úrovní. Je předmětem zkoumání filozofů, politologů, sociologů. Pojem elita se ale skloňuje i v běžném jazyce všedního dne. Slýcháme např. označení „elitáři, věrchuška, baroni, nabobové“, apod. Tedy termíny, u nichž je patrný pejorativní nádech. Číst dále...


Governance v oblasti životního prostředí

6. duben 2011 - Rubrika: Politické teorie

Governance v oblasti životního prostředíS rostoucím počtem obyvatel planety a s možnostmi, jež dávají nové technologie, jsou dopady lidských aktivit na životní prostředí stále znatelnější. Přičemž schopnost zvládat mnohé problémy konvenčními mechanismy na národní úrovni je často omezená. Právě z těchto důvodů vznikla potřeba nějakým způsobem zvládat tyto problémy pomocí pobídek a překážek na úrovni institucí i jednotlivců. Číst dále...


K. R. Popper a jeho myšlienky o dejinách a politike v diele Život je riešenie problémov

7. březen 2011 - Rubrika: Politické teorie

K. R. Popper a jeho myšlienky o dejinách a politike v diele Život je riešenie problémovPopper vo svojom diele „Život je riešenie problémov“ v kapitole venovanej myšlienkam o dejinách a politike prezentuje predstavy filozofickej koncepcie, ktorú vytvoril a pomenoval ako kritický racionalizmus. O rozume a racionalizme totiž píše ako o zmýšľaní, že sa „môžeme učiť kritikou vlastných chýb a omylov, a to hlavne ak nás kritizujú iní, a takisto sebakritikou.“ Využíva pritom pojem kritická diskusia. Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»
Strana 3 z 11