Politologie - Politické teorie

Odborné články týkající se politických teorií.

Typologie českého stranického systému po roce 1989

21. říjen 2010 - Rubrika: Politické teorie

Typologie českého stranického systému po roce 1989Politolog Pavel Pšeja poznamenal ve své monografii věnované vývoji stranického systému České republiky do roku 1998, že tento by měl být s největší pravděpodobností dotvořen kolem roku 2010, kdy by tak bylo možno jeho podobu a vývojové perspektivy adekvátně vyhodnotit prizmatem dominantních typologických přístupů. Pro mnohé analytiky by tak právě dnes měla být otázka tematizace této otázky stěžejním předmětem zájmu. Číst dále...


Socialismus mnoha tváří, jedné podstaty

31. srpen 2010 - Rubrika: Politické teorie

Socialismus mnoha tváří, jedné podstatySrpen budiž nejen každoroční připomínkou okupace spojeneckých vojsk přátel Východu, ale také reminiscencí pokusu učinit státní zřízení o něco líbivější – předestřít nám socialismus s lidskou tváří. Proč ta potřeba nelogického dovětku (ať už lidského či nelidského), proč ta recidiva centrálních rozhodnutí, potřeba stejných názorových a hodnotových orientací? Téma dnes i v době revolučních zvratů zvláště aktuální. Číst dále...


(Ne)demokratická Čína: Do All Good Things Go Together?

6. květen 2010 - Rubrika: Politické teorie

(Ne)demokratická Čína: Do All Good Things Go Together?Když Fukuyama ve své eseji z roku 1989 představil teorii o vítězství liberalismu, rozlišoval mezi ekonomickým a politickým liberalismem, kdy liberalismus ekonomický předchází a zároveň umožňuje liberalismus politický (Fukuyama, 1989: 10-11). V své eseji tedy Fukuyama pracoval s klasickým předpokladem, centrálním pro teorii modernizace, o souvislosti mezi ekonomickým rozvojem a demokracií, který vychází z Lipsetovy hypotézy prezentované již v roce 1959 (Lipset, 1959). Hospodářský rozvoj vede podle této teorie k sociálním změnám, které posléze vedou k demokracii. Číst dále...


Hitlerův koncept sjednocení Evropy

26. březen 2010 - Rubrika: Politické teorie

Hitlerův koncept sjednocení EvropyO pravém původu Hitlerových záměrů a plánů na ovládnutí světa se historici nedokáží shodnout. Jedni se domnívají, že byl Hitler klasickým státníkem s omezenými cíli reagující na danou situaci bez jakéhokoliv předjímaného plánu na dobytí světa. Mezi takovéto se řadí např. A. J. P. Taylor, který naprosto popírá jakýkoliv Hitlerův precizní plán agrese a vznik druhé světové války přičítá nedorozumění a nesprávným odhadům západních politiků. Číst dále...


Problém malého národa a Masarykův nacionalismus

8. listopad 2009 - Rubrika: Politické teorie

Problém malého národa a Masarykův nacionalismus„Problém malého národa, je problém národa českého.“ Nikoliv však proto, že by národ český byl národem malým. Pro Masaryka není problém malého národa cosi, co k malému národu vždy a neodmyslitelně patří. „Číselně jsou národové menší než my. Vlámové, Dánové, Norové, Švédové, Finové“, které problémem malého národa očividně netrpí. Jak tedy vzniká tento problém? V čem bere svoji podstatu? Problém malého národa vzniká jen a jen tehdy, když se národ cítí ve své malosti nepohodlně. Číst dále...


Thatcherismus a Margaret Thatcherová

14. září 2009 - Rubrika: Politické teorie

Thatcherismus a Margaret ThatcherováThatcherismus bývá označován jako období a současně jako ideologie i politická praxe, kterou utvářely vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska mezi lety 1979-1990, kdy v jejich čele stála Margaret Thatcherová, po níž se thatcherismus nazývá. Pro objasnění tématu thatcherismu, na což aspiruje tato práce, je nutné porozumět životu Margaret Thatcherové – vlastnímu rodinnému prostředí a stavu společnosti a politiky na britských ostrovech před jejím nástupem k moci. Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Strana 5 z 11