Politologie - Politické teorie

Odborné články týkající se politických teorií.

Nacionalizmus a jeho priestorovo–politické aspekty

17. duben 2013 - Rubrika: Politické teorie

Nacionalizmus a jeho priestorovo–politické aspektyTransformačné procesy v krajinách bývalého socialistického bloku, po roku 1989 v Európe, priniesli deinštaláciu ideológie socializmu a štandardné pretváranie spoločenského systému po vzore demokratických štátov v euroatlantickom priestore. Slovensko sa taktiež stalo laboratóriom ako zareaguje spoločnosť na zmeny prijímané vo všetkých oblastiach života. Po vyše dvoch dekádach od novembrových udalostí sa začína generalizovať o „divokých 90. rokoch“, ktoré priniesli fenomény za železnou oponou potláčané, no nemožno povedať, že neexistujúce. Číst dále...


Októbrová revolúcia a jej ideologické dopady

10. prosinec 2012 - Rubrika: Politické teorie

Októbrová revolúcia a jej ideologické dopadyAk by sa v neskorú jeseň od 17. novembra 1989 neodohrávali v Československu záležitosti, ktoré reprezentujú systémový prerod zasahujúci všetky zóny verejného bytia a jeho súčastí, v novembri 2012 si rozhodne pripomíname jubileum udalosti, ktorá zmenila chod dejín a výrazne interferovala politickú minulosť 20. storočia. Číst dále...


Klasifikácia straníckych systémov v teórii Duvergera a Blondela

22. říjen 2012 - Rubrika: Politické teorie

Klasifikácia straníckych systémov v teórii Duvergera a BlondelaStranícke systémy, ako subsystémy politického systému, predstavujú širokú a pomerne zložitú dimenziu politickej vedy. Stali sa predmetom záujmu mnohých teoretikov a odborníkov, ktorí nám ponúkajú spektrum vplyvných teórií, slúžiacich ako pomocník, pri odhaľovaní vlastností vplývajúcich na podobu daného systému. Preto je v súčasnej dobe nepostačujúce limitovať chápanie straníckeho systému na „sumu politických strán existujúcich v rámci politického systému". Číst dále...


Hitlerův mýtus a sociální podstata zla

12. květen 2012 - Rubrika: Politické teorie

Hitlerův mýtus a sociální podstata zlaPo druhé světové válce vyvstala otázka, jak zabránit opakování zásadních politických chyb meziválečného období. Nově vybudovaný politický systém obsahuje řadu brzd a protivah, které mají zabránit opakování politické krize z třicátých let minulého století. Současný vzestup extrémně pravicové strany však vyvolává obavu, že diktatura není minulostí a může být kdykoliv ve větší či menší míře obnovena. Číst dále...


Poznámka k Mainwaringově pojetí institucionalizace stranických systémů a jeho relevanci v postkomunistických zemích

21. duben 2012 - Rubrika: Politické teorie

Americký politolog z University of Notre Dame Scott Mainwaring definoval své pojetí institucionalizace stranických systémů ve publikaci Rethinking Party Systems in the Third Wave fo Democratization. The Case of Brazil (Stanford University Press, Stanford, 1999) již před více než deseti lety, a přestože empirický materiál pro rozvinutí zásadních tezí mu poskytovaly jeho dlouhodobému výzkumnému záběru blízké případové studie zemí Latinské Ameriky, jeho teorie zřetelně neskrývá ambice směrem k její univerzální aplikovatelnosti. Zkoumání „nových demokracií“ ze třetí vlny demokratizace přímo vybízí k zamyšlení nad využitelností Mainwaringovy teorie při analýze rodících se stranických systémů v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Číst dále...


Vzťah politiky a etiky v tvorbe Aristotela

15. duben 2012 - Rubrika: Politické teorie

Vzťah politiky a etiky v tvorbe AristotelaVzťah politiky a etiky je fenomén, ktorý má v každej modernej demokratickej spoločnosti svoje miesto. Aktuálnosť tejto témy je daná skutočnosťou, že porozumenie vzťahu etiky a politiky sprevádzalo filozofické, etické a politické myslenie už v od čias antiky. Svedčí o tom tvorba Aristotela a konkrétne jeho diela Etika Nikomachova a Politika. Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 » »»
Strana 2 z 11