Politologie - Politické teorie

Odborné články týkající se politických teorií.

Sociálný štát (2) - V treťom tisícoročí

16. leden 2007 - Rubrika: Politické teorie

Sociálný štát (2) - V treťom tisícoročíViacerí autori sa zhodujú v názore, že sociálny štát v súčasnosti prechádza krízou, ktorá so sebou prináša nutné prehodnocovanie programov a zásad jeho jednotlivých predstaviteľov (niektorí označujú tento fenomén ako šiestu fázu jeho historického vývoja. Za prvotnú príčinu tohto stavu je považovaná ropná kríza, ktorá priniesla hospodársky prepad a dlhotrvajúcu stagnáciu, nemohla sa však z viacerých príčin odraziť na sociálnych výdavkoch štátu Číst dále...


Sociálny štát (1)

8. leden 2007 - Rubrika: Politické teorie

Sociálny štát (1)Trhová a sociálne orientovaná ekonomika je podľa ústav väčšiny európskych štátov jednou z ich hlavných charakteristík. Napriek tomu otázka určenia optimálnej hranice medzi súkromným a verejným sektorom nie je stále definitívne vyriešená a o jej konkrétnej podobe rozhodujú vlády jednotlivých krajín s prihliadnutím na tradíciu, vlastné zámery a vonkajšie determinujúce okolnosti. V súčasnosti sa jednotlivé modely riešenia ocitli v kríze spôsobenej čoraz ťažšou udržateľnosťou financovania sociálneho štátu v jeho klasickej podobe a postupom globalizácie, ktorá do značnej miery zužuje priestor pre rozhodnutia na národnej úrovni. Číst dále...


Ideológie v politickom živote (7) - Klasifikácia z hľadiska politického spektra

3. říjen 2006 - Rubrika: Politické teorie

Ideológie v politickom živote (7) - Klasifikácia z hľadiska politického spektraZákladným prostriedkom pre presadzovanie a pôsobenie sociálno – politicko – ekonomických (mocenských záujmov) názorov v demokratických systémoch sú rozličné politické subjekty, ktoré sa prostredníctvom legitímneho volebného boja snažia dosiahnuť čo najvyššiu legálnu participáciu na moci. V politických vedách je možné sledovať viacero kritérií, podľa ktorých je možné systematicky realizovať rôznu typológiu jednotlivých politických subjektov. Prirodzene jedným z najdôležitejších hľadísk je ich politický program a jeho zmysluplná realizácia v praxi. Číst dále...


Ideológie v politickom živote (6) - K otázke náboženstva ako ideológie

3. září 2006 - Rubrika: Politické teorie

Ideológie v politickom živote (6) - K otázke náboženstva ako ideológieNáboženstvo je špecifickým typom ideologickej koncepcie, ktorá sa od iných odlišuje nielen tým ,že jeho základný pilier a najvyššia hodnota sú mimo ľudského, senzuálne vnímateľného sveta, ale aj zdôrazňovaním mimorozumového chápania, ktoré je orientované na vieru. Spojenie s nadpozemskou realitou určuje postavenie človeka a zmysel jeho života na tomto svete. Číst dále...


Ideológie v politickom živote (5) - Klasifikácia ideologických konceptov z axiologického hľadiska

26. červen 2006 - Rubrika: Politické teorie

Ideológie v politickom živote (5) - Klasifikácia ideologických konceptov z axiologického hľadiskaHodnotové orientácie sú niečím hlbším a stabilnejším ako politické postoje. Hodnotové orientácie predstavujú základné dispozície pre najrôznejšie prístupy k ekonomickým, sociálnym či politickým javom. Politické názory a politické postoje sú v porovnaní s tým premenlivejšie, lebo sú len reakciou na tieto zmeny. Na druhej strane však skúsenosť z politického správania a konania sedimentuje vo videní a hodnotení sveta. Číst dále...


Ideológie v politickom živote (4) - Neutrálný pohled

1. červen 2006 - Rubrika: Politické teorie

Ideológie v politickom živote (4) - Neutrálný pohledNeutrálne vnímanie ideológie jej priznáva istú spoločenskú nevyhnutnosť, funkcionálne miesto v každom spoločenskom systéme (avšak nie je tu preferovaný úplný relativizmus, ktorý by mal snahu hodnotiť všetky doterajšie civilizácie , kultúry, či sociálne systémy ako rovnocenné, a tiež ich ideológie ako rovnako pravdivé a rovnako morálne). Číst dále...«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Strana 8 z 11