Politologie - Politická filosofie

Politická filosofie a filosofie obecně.

Národ a jeho vymezení

17. srpen 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Národ a jeho vymezeníProblematika konceptu národa sa odvíja od samotnej definície pojmu národ. Cieľom tohto článku je priblížiť čitateľovi pojem národ, jeho etymológiu a definíciu pojmu národ v ponímaní viacerých autorov. Číst dále...Zmeny výkonu moci a štruktúry mocenských elít v procesoch globalizácie

15. červenec 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Zmeny výkonu moci a štruktúry mocenských elít v procesoch globalizácieČlánok sa zaoberá zmenami, ktoré sa dotýkajú charakteru výkonu politiky a štruktúry politických elít, či realizátorov politickej moci. Skúma, ako spolu s narastajúcou demokratizáciou, proklamovanou decentralizáciou verejnej moci a zmenami v štruktúrach centier moci, dochádza k transformácii samotného charakteru výkonu moci. Číst dále...


Občianska spoločnosť po novembri 89

15. červen 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Občianska spoločnosť po novembri 89Otázka občianskej spoločnosti bola jednou z kľúčových tém nežnej revolúcie. Aj keď bol pojem „občianska spoločnosť“ rozhodujúci pre všetky ponovembrové politické subjekty, máloktorý ho dokázal definovať a nikomu sa ho nepodarilo naplniť. Predmetom článku bude popísať akým spôsobom sa naplnili, či nenaplnili výzvy novembra 89 predovšetkým v snahe o aproximáciu ideálov občianskej spoločnosti do priestoru postkomunistických krajín. Číst dále...


Úloha elít v transformáciách identity Okcidentu

9. červen 2016 - Rubrika: Politická filosofie

Úloha elít v transformáciách identity OkcidentuDemokracia a pluralita vytvorili priestor pre unifikáciu pôvodne diverzifikovaných identít na jednoliatu konformnosť založenú na masovej popkultúre a komerčnom princípe. Cieľom článku je analýza súčasných zmien identity západu a možností ovplyvňovania rôznych identít z priestoru elít s dôrazom na priestor transformujúcich sa krajín. Číst dále...


Problém ruského imperialismu: Mrtví drží živého

22. listopad 2012 - Rubrika: Politická filosofie

Problém ruského imperialismu: Mrtví drží živéhoDějiny jsou exponovány duelem mocných a slabých. Existuje reálný, tvrdý svět, a ti kteří v něm soustřeďují moc ji využívají pro své cíle a třeba i proti druhým. A existuje i svět těchto „druhých“, svět „bezmocných“. Moc prvních je v evropském myšlení, od Nového zákona, chápána negativně. Zatímco bezmoc druhých, poskytuje předem, zdarma ospravedlnění, soucit a ochranu. Číst dále...


Tommaso Campanella a Sluneční stát

3. září 2009 - Rubrika: Politická filosofie

Tommaso Campanella a Sluneční státGiovanni Domenico Campanella, jak znělo jeho vlastní jméno, se narodil v roce 1568 v tehdy španělské Kalábrii. Jméno Tommaso přijal později až jako dominikánský mnich. Oba tyto body, které jsem zmínil, tedy Kalábrie a křesťanská víra, mají na Campanellu (pozitivní i negativní) vliv v celém jeho životě, a to jak v soukromém, tak především v tvůrčím. Číst dále...1 2 3 » »»
Strana 1 z 3