Mediální prezentace demokratických primárek v USA

 3. březen 2020  Bc. Martin Zilvar  komentáře

Monitoring se zabývá aktuálním tématem amerických primárek Demokratické strany, které vyvrcholí volbou kandidáta vyzívajícího Donalda J. Trumpa v prezidentských volbách v roce 2020. Práce pracuje s citovanými články 5 různých médií, kdy záměrně využívá 3 americké, a 2 zahraniční. Cílem práce je prezentace nejdůležitějších událostí spojených s demokratickými primárkami a jejich interpretací sledovanými médii. Monitoring vychází z analýzy Elizy Relmanové prezentující škálu zaujatosti amerických médií, na základě tohoto výzkumu práce porovnává všechna sledovaná média a jejich prezentaci informací. Poukazuje na shodnosti, rozdíly a nepravdivé informace ovlivňující veřejné mínění amerických voličů. Klíčová slova: Demokratická strana, primárky, FOX News, CNN, The Washington Post, BBC, Al Jazeera, média  

Mediální prezentace demokratických primárek v USAMediální prezentace demokratických primárek v USA

Úvod

Mandát prezidenta Donalda J. Trumpa se pomalu blíží ke konci, v americké společnosti se začínají velice aktivně ozývat zastánci prezidenta, kteří prezentují jeho první funkční období ve funkci jako velice úspěšné, na druhou stranu, čím dál více Američanů na něho pohlíží velice negativně, především díky probíhajícímu jednání o odvolání Donalda Trumpa z jeho pozice. S blížícím se koncem funkčního období amerického prezidenta se pojí i tzv. primárky[1], které rozhodnou o vyzyvateli prezidenta v boji o nové funkční období. V táboru Demokratické strany můžeme vidět mnoho známých tváří působících v americké politice již mnoho let, jako například Joe Biden nebo Bernie Sanders, ale i mnoho nových, často neznámých tváří, kteří se snaží využít situace a prorazit na vrchol, příkladem je Andrew Yang nebo velice nenápadný, ale zatím úspěšný starosta z Indiany Pete Buttigieg. Zatím můžeme jen „věštit z křišťálové koule“ kdo bude vyzyvatelem Donalda Trumpa, ale jak jsme se již mnohdy empiricky přesvědčili, média mají velikou sílu, ve Spojených státech amerických tato skutečnost platí dvojnásobně.

Monitoring primárek Demokratické strany jsem si vybral ze dvou důvodů. Prvním je moje studium ve Spojených státech amerických, během kterého jsem měl možnost studovat politologii přímo na americké půdě a na vlastní oči vidět, jak tvrdý je boj mezi oběma tábory Republikánů a Demokratů. Druhým důvodem je můj zájem o mezinárodní vztahy, ve kterých hraje americký prezident možná jednu z nejdůležitějších rolí nejen v tvorbě domácí zahraniční politicky, ale i celosvětové politiky v rámci NATO, WTO, atd. Metodologie monitoringu je deskriptivní zkoumání článků pěti médií, záměrně tato seminární práce pracuje se třemi médii z USA, CNN, Fox News a The Washington Post. Předpoklad skrytý za tímto výběrem je zahrnutí jedno spíše liberálního média, CNN, jednoho konzervativního, Fox News, a jedno neutrálního, The Washington Post (Relman, 2018). Z pohledu amerického čtenáře by CNN měla zvýhodňovat demokratické kandidáty a ve svých článcích zdůrazňovat kritiku administrativy prezidenta Trumpa, načež Fox News by měl kritizovat veškeré liberální, až socialistická vyjádření demokratických kandidátů, díky čemuž prezentovat prezidenta Trumpa jako nejlepšího prezidenta. The Washington Post by v tomto chápání měl zůstat nestranný a prezentovat fakta tím nejprofesionálnějším způsobem. Výběr BBC a Al Jazeery byl de facto podmíněn potřeby jednoho evropského a „exotického“ média.

Monitoring si vybral pět nejdůležitějších témat, jdoucích chronologicky za sebou, která by měla nejvíce ovlivnit rozhodování samotných voličů během demokratických primárek. Díky této povaze by právě tyto události vyzývaly pro špatné nebo zavádějící prezentace. Jmenovitě:

 • 5. října 2019 - srdeční příhoda Bernieho Sanderse
 • 15. října 2019 – Aféra Huntera Bidena spojená s jeho otcem JoeBidenem
 • 15. října 2019 – debata kandidátů Demokratické strany ve Westervillu, Ohio
 • listopad 2019 – „Medicare for All“
 • 20. listopadu 2019 – debata kandidátů Demokratické strany v Atlantě, Georgia

Monitoring pracuje s každou událostí zvlášť, kdy prezentuje minimálně jeden článek od každého sledovaného média. Každý citovaný článek je samostatně popsán a vyhodnocen. Po hodnocení všech článků obsáhlých v kapitole následuje jejich analýza a zhodnocení neutrality, zaujatosti, rozdílnosti nebo shodnosti. Největší přínos samotné seminární práce by měl být v prezentaci jednotlivých článků mapující jednu a tu samou událost v prostřední amerického politického systému v kombinaci s hodnocením prezentačního stylu sledovaných médií uvedených na začátku seminární práce. Lidé se často domnívají, že veškerá média se snaží být neutrální v prezentování politických témat, bohužel tato domněnka je často velice mylná a média jsou často využívána pro politickou hru.

Analýza nestrannosti amerických médií

Motiv seminární práce je založen na průzkumu veřejného mínění provedeného deníkem Business Insider (Relman, 2018). Provedený průzkum prezentuje názory dospělých Američanů na škále od negativních po positivní hodnoty prezentující výsledné hodnocení jednotlivých amerických médií. Problematikou je fakt, že průzkum byl čistě založen na názorech občanů Spojených států amerických, který může být rovněž zaujatý.

Business Insider sledoval 17 různých amerických médií, které každý dotazovaný musel hodnotit na škále od zaujatosti po neutrálnost, až po úplnou nezaujatost. Negativní hodnoty ve výsledném grafu reprezentují zaujatost sledovaného média v přímé úměře: „Čím vyšší negativní hodnota, tím vyšší zaujatost.“ Naopak pozitivní hodnoty reprezentují neutralitu, až nezaujatost, rovněž v přímé úměře: „Čím vyšší hodnota, tím vyšší nestrannost.“

Sledované zprávy

1. Zdravotní potíže Bernieho Sanderse

1. 1. CNN

 • Hackney, Deanna a Kelly, Caroline. 2019. „Bernie Sanders had a heart attack. He is returning to Vermont to recover.“ CNN. 5. října 2019. Dostupnéna:https://edition.cnn.com/2019/10/04/politics/bernie-sanders-leaves-hospital/index.html (26/11/2019)

CNN se zaměřuje na prezentaci srdeční příhodysenátora Bernieho Sanderse. Článek z větší části cituje vyjádření samotného senátora Sanderse, ale i twitterová vyjádření jeho volebního týmu. Článek vůbec nespekuluje nad jeho dalším pokračování v prezidentské kampani, jenom si nechal od jeho marketingového týmu potvrdit Senátorovu další účast ve čtvrté televizní debatě.

1. 2. FOXNews

 • Pappas, Alex. 2019. „Bernie Sanders released from hospital, doctors say he suffered heart attack.“ FOX News. 4. října 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/politics/bernie-sanders-released-from-hospital-doctors-say-he-suffered-heart-attack (26/11/2019)

FOXNews podává zprávu o srdeční příhodě senátora Bernieho Sanderse. Článek je převážně složen z tiskových prohlášení a twitterových zpráv samotného senátora Sanderse. FOX News se nepustily do žádných spekulací ohledně senátorovi kandidatury, ačkoli jako pro-republikánské médium si to mohlo určitě dovolit.

1. 3. The Washington Post

 • Sullivan, Sean. 2019. „Heart attack led to Sen. Bernie Sanders´ hospitalization, doctors say.“ The Washington Post. 5. října 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/politics/heart-attack-led-to-sen-bernie-sanderss-hospitalization-doctors-say/2019/10/04/321a2864-e6f5-11e9-a331-2df12d56a80b_story.html (26/11/2019)

The Washington Post odkazuje na vyjádření mluvčího kampaně Bernieho Sanderse, který oznámil, že senátor Sanders byl propuštěn z nemocnice v Las Vegas po srdeční příhodě. Autor dále v článku spekuluje, zdali bude touto zdravotní komplikací nějak ovlivněna jeho předvolební kampaň. Nutno podotknout, že autor nedělá žádné závěry a poukazuje přímo na vyjádření Bernieho Sanderse a jeho tiskového týmu.

 

1. 4. BBC

 • BBC. 2019. „Bernie Sanders: Senator, 78, had a heart attack, doctors confirm.“ 5. října 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49943243 (26/11/2019)

BBC prezentuje zdravotní příhodu Bernieho Sanderse v podobném smyslu jako předcházející média. Článek se skládal z tiskových zpráv a twitterových příspěvků. Na rozdíl od předchozích médií BBC nadnesla myšlenku podoby následující televizní debaty v Ohiu. Namítá, že by se ostatní prezidenští kandidáti mohli zaměřit právě na Sandersův zdravotní stav a využít této situace ve svůj prospěch, jak již v předchozí debatě mladší kandidáti na věkový rozdíl v případě Sanderse, Bidena a Warrenové poukazovali. Ve druhé části článku autor nabízí krátké představení Bernieho Sanderse a myšlenku toho, že v případě jeho zvolení americkým prezidentem by byl Bernie Sanders nejstarším americkým prezidentem v historii.

1. 5. Al Jazeera

 • Al Jazeera. 2019. “Senator Bernie Sanders had a heart attack, his doctor say.” 5. října 2019. Dostupnéna: https://www.aljazeera.com/news/2019/10/senator-bernie-sanders-heart-attack-doctors-191005072903039.html (26/11/2019)

Deník Al Jazeera pojal formát článku v podobné podobě jako BBC. Nejenom se zaměřuje na popis zdravotního problému, který BernieSandres utrpěl, kdy se rovněž jako všechna ostatní sledovaná média primárně zaměřila na tiskové zprávy senátorova týmu, ale i jeho vlastní prohlášení. Navíc do článku zařadil část diskutující pokročilý věk tří největších favoritů Demokratické strany, viceprezidenta Bidena, senátorky Warrenové a senátora Sanderse. Cituje vyjádření mladších kandidátů, kteří jejich pokročilý věk kritizují.Dokonce přikládá i vyjádření bývalého 95ti letého amerického prezidenta Jimmy Cartera, který tvrdí, že by se měl v budoucnu zavést věkový limit pro výkon prezidenta USA a to konkrétně na 80 let.

1. 6. Shrnutí článků

Po přečtení všech citovaných článků můžeme rozpoznat určité rozdíly mezi jednotlivými médii. Sledovaná média bych rozdělil do dvou kategorií, kdy do první kategorie by spadala CNN, FOXNews a The Washington Post. Tyto média prezentovala srdeční příhodu vermontského senátora Sanderse pouze prostřednictvím citování oficiálních tiskových prohlášení senátorova týmu a jeho samotného, ani jedno z těchto médií nepřistoupilo ke spekulacím, jak by tento zvrat mohl změnit výsledek primárek. Na druhou stranu, do druhé skupiny by spadala BBC a Al Jazeera, obě tyta média nejprve napodobovala práci médií, již zmíněných, avšak si dovolila spekulovat o věkových omezeních jednotlivých kandidátů a s tím spojenou predikcí dalšího předvolebního boje.

2. Aféra Huntera Bidena, zapojení viceprezidenta Bidena?

2. 1. CNN

 • Bradmer, Eric a Duster, Chandelis. 2019. „Hunter Biden says he used „poor judgement“ in serving on board of Ukrainian gas company.“ CNN. 15. listopadu 2019. Dostupnéna:https://edition.cnn.com/2019/10/15/politics/hunter-biden-foreign-business-trump-abc-interview/index.html (26/11/2019)

CNN se zabývá velice aktuální tématikou, aféry Huntera Bidena a jeho dosazení do vedení jedné z největších ukrajinských společností zabývající se nerostnými surovinami. Článek prezentuje dostupné informace především z rozhovoru pro televizi ABC, který Hunter Biden této televizi poskytl. Autor se nezaměřuje na spekulace ohledně viny nebo neviny JoeBidena, který měl údajně v době svého úřadu v rámci Obamovy administrativy pomoci svému synovi v dosažení takto vysokého postu, avšak vidíme, že se článek zaměřuje více na Bidenovi a nedává moc prostoru pro prezentaci opačného názoru reprezentovaného prezidentem Trumpem. Článek se jednak zaměřuje na argumentaci Bidenových, ale zmiňuje i zapojení prezidenta Trumpa do tohoto zamotaného případu, čímž se snaží vinit i Donalda Trumpa.

2. 2. FOX News

 • Montanaro, David. 2019. „Hunter Biden breaks silence on Ukraine business dealings, claims he did nothing wrong at all.“ FOX News. 15. října 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/media/hunter-biden-interview-ukraine-dealings (26/11/2019)

Článek FOXNews se v mnohém shoduje s článkem publikovaným CNN, avšak v tomto článku nacházíme odlišnou argumentaci. Rovněž jako CNN, FOXNews se v první části zaměřují na interview televize ABC s Hunterem Bidenem, v rámci kterého se snaží zůstat neutrální. Na druhou stranu, po rozebrání interview následuje část zaměřená na prezentaci aktivit Huntera Bidena a jeho navázání na politické aktivity jeho otce. Autor článku explicitně neukazuje na jeho vinu nebo porušení zákona, ale snaží se poukázat na jeho kontroverzní minulost a tou přesvědčit čtenáře o jeho vině.

 

 

2. 3. The Washington Post

 • Wootson Jr. Clever R. 2019. „Hunter Bidensays role withUkrainefirmwaspoorjudgement but not improper.“ The Washington Post. 15. října 2019. Dostupné na: https://www.washingtonpost.com/politics/hunter-biden-says-role-with-ukraine-firm-was-poor-judgment-but-not-improper/2019/10/15/2aca7ade-eef0-11e9-8693-f487e46784aa_story.html (26/11/2019)

The Washington Post si opět drží stupeň profesionality v porovnání s CNN a FOXNews. Autor se snaží detailně popsat, co se na Ukrajině stalo a do jaké míry byl do tohoto případu JoeBiden zapojen. Článek se zaměřuje i na další činnosti Huntera Bidena, především na spojení s čínskou organizací BHR zaměřující se na investice mimo území Číny. Autor dává i prostor pro neutrální popsání zapojení prezidenta Trumpa do celé aféry.

2. 4. BBC

 • BBC. 2019. „Hunter Biden defends Ukraine and China business dealings.“ 15. října 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50059139 (26/11/2019)

Článek BBC v mnoho aspektech napodobuje The Washington Post v prezentaci tohoto „horkého“ tématu. BBC nezaujatě prezentuje veškerá prohlášení, nejasnosti a kontroverze plynoucí ze zapojení Huntera Bidena v ukrajinské společnosti. Autor nemá ambici poukazovat na vinu nebo nevinu, avšak prezentuje veškerá fakta, která si každý čtenář může vyložit po svém. Podobně jako The Washington Post, BBC věnuje část článku i prezidentu Trumpovi a jeho zapojení do této kontroverze hýbající celou americkou politickou sférou.

2. 5. Al Jazeera

 • Al Jazeera. 2019. „Hunter Biden denies wrongdoing in Ukraine, China dealings.“ 15. října 2019. Dostupnéna:https://www.aljazeera.com/news/2019/10/hunter-biden-denies-wrongdoing-ukraine-china-dealings-191015173933755.html (26/11/2019)

Al Jazeera se svým článkem připojila k ostatním médií, které informovaly oproblému okolo Huntera Bidena a jeho bývalého zaměstnání v top managementu ukrajinské společnosti zabývající se nerostnými surovinami. Článek prezentuje prvotní problém diskutovaný v interview televize ABC, ve kterém vystoupil samotný Hunter Biden. Dále je článek věnován samotnému dosavadnímu lídrovi demokratických primárek, J. Bidenovi. Konfrontuje jeho vystoupení v minulosti s vyjádřeními jeho syna během zmiňovaného rozhovoru. Poslední část článku je věnována prezidentu Trumpovi, jeho vyjádření na Twitteru a jeho prezentaci samotného problému způsobeného za Obamovy administrativy.

2. 6. Shrnutí článků

Srovnáme-li veškerá média, na která se monitoring zaměřuje, můžeme zase pomyslně vytvořit dvě skupinky v rámci prezentace tématu, které by mohlo drasticky ovlivnit výsledky primárek Demokratické strany. Nemůžeme říci, že by se jedno z médií čistě postavilo k věci jako k černobílému problému, na druhou stranu vidíme, že možná částečná zaujatost je vidět v článcích CNN a FOXNews. CNN čistě nenamítá, že je celý případ okolo Huntera Bidena pouhá konspirační teorie vymyšlená administrativou prezidenta Trumpa, ačkoli Hunter Biden ji takto nazval, ale přímo v jejich článku vidíme veliký důraz na prezentaci pohledu samotného H. Bidena a jeho otce J. Bidena. Názor prezidenta Trumpa je v článku zohledněn rovněž, ale pouze v opravdu malém měřítku. FOXNews se rovněž jako CNN nezaměřuje na prezentaci jasného výsledku, avšak spolu s diskutovaným interview z produkce televize ABC diskutuje i jiné aktivity H. Bidena, které by mohly v očích čtenáře působit jako pomyslné „závaží“ na miskách vah viny, či neviny. Pohlédneme-li na The Washington Post, BBC a Al Jazeeru, všechna tato média si dle mého názoru udržela vysokou míru profesionalitu a prezentovala toto ožehavé téma velice neutrálně a snažila se dát rovnoměrný prostor oběma stranám, H. a J. Bidenovi a administrativa prezidenta Trumpa.

3. Čtvrtá debata kandidátů Demokratické strany

3. 1. CNN

 • CNN. 2019. „Live factcheck of theDemocraticdebate.“ 16. října 2019. Dostupné na:https://edition.cnn.com/2019/10/15/politics/democratic-debate-fact-check-ohio/index.html (26/11/2019)

Článek se zaměřuje na detailní hodnocení pravdivých a nepravdivých informací, které byly prezentovány jednotlivými kandidáty během čtvrté debaty. Jako jedna z největších nepravd bylo označení tvrzení JoeBiden, který tvrdil, že o aktivitách svého syna na Ukrajině nevěděl. Článek poukazuje na citaci z minulosti, kdy Hunter Biden uvedl v rozhovoru pro ABC, že své aktivity na Ukrajině se svým otcem probíral.

 • Bradner, Eric, Merica, Dan a Krieg, Gregory. 2019. „7 takeawaysfomthe CNN/New York Times Democraticpresidentialdebate,“ CNN. 16. října 2019. Dostupné na:https://edition.cnn.com/2019/10/16/politics/october-democratic-debate-highlights/index.html (26/11/2019)

CNN se zaměřuje na hodnocení výkonu kandidátů v rámci čtvrté debaty v Ohiu. Podle autora se vítězem debaty stal Bernie Sanders, který svým výkonem ukázal, že i po srdeční příhodě je schopen svých klasických řečnických výkonů. Naopak dosavadní favorit JoeBiden se zařadil do kategorie poražených. Senátorka Elizabeth Warrenová čelila prvnímu „grilování“ od ostatních kandidátů, avšak většinu útoků odvrátila díky své připravenosti.PeteButtigieg se podle článku stal vítězem mezi „moderate“ kandidáty.

3. 2. FOXNews

 • Steinhauser, Paul. 2019. „Trump campaign flies „socialism destroys Ohio jobs“ banner over Democratic debate site.“ FOX News. 15. října 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/politics/trump-campaigns-dem-debate-flyover (26/11/2019)

Jedna z prvních zpráv kanálu FOXNews, která se na debatu zaměřuje jenom částečně, jelikož prezentuje kampaň prezidenta Trumpa, který nechal v místě debaty propagovat materiály, včetně letadla s citátem, zaměřené na prezentaci Demokratické strany jako subjektu plného socialistů, kteří přivedou„Ohio k zániku.“

 • FOX News. 2019. „Doug Schoen: Fourth Democratic debate´s big winner, 2 surprises showing and the biggest loser.“ 16. října 2019. Dostupnéna: https://www.foxnews.com/opinion/doug-schoen-democratic-debate-winner-surprise-biggest-loser (26/11/2019)

Článek z produkce FOXNews hodnotící výkony jednotlivých kandidátů. Za absolutní vítězku celé debaty označuje Elizabeth Warrenovou, která dokázala oponovat veliké kritice ze strany ostatních kandidátů. Bernie Sanders se podle autora stal „překvapivým vítězem“, ačkoliv musel čelit spoustě útoků především na svůj zdravotní stav, pozitivně hodnocen byl i z důvodu vysvětlení financování Medicare for All. PeteButtigieg se podle článku stal vítězem „moderate“ kandidátů. JoeBiden byl označen za absolutně poraženého kandidáta, především kvůli nejasným odpovědím na otázky týkající se jeho syna Huntera Bidena.

 • Flood, Brian. 2019. „CNN Debate slammed by critics, candidates: „Damaged the network´s credibility even further.“ FOX News. 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/media/cnn-debate (26/11/2019)

FOXNews kritizují čtvrtou debatu Demokratické strany za nadržování senátorce Elizabeth Warrenové. Článek avšak odkazuje na kritiku i ostatních demokratických kandidátů, kteří upozorňovali na úplné vynechání otázek týkajících se životního prostředí nebo imigrace.

 

 

 

3. 3. The Washington Post

 • Rubin, Jennifer. 2019. „Tuesday´s debate vividly demonstrated just fluid the Democratic race really is.“ The Washington Post. 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/15/tuesdays-debate-vividly-demonstrated-just-how-fluid-democratic-race-really-is/ (26/11/2019)

Článek The Washington Post stejně jako dva předcházejících, CNN a FOXNews, hodnotí vystoupení jednotlivých kandidátů, avšak nepoužívá zjednodušené hodnocení jako vítěz a poražený, avšak ukazuje na konkrétních příkladech odpovědi jednotlivých kandidátů, které vedly k nastínění hodnocení, které článek nezmínil a nechal na čtenáři, aby si udělal svůj závěr. Článek se zdá být daleko více profesionálním než dva vydané CNN a FOXNews. Je vidět, že The Washington Post si nezakládá na zjednodušování faktů a snaží se čtenářovi prezentovat veškeré informace.

 • Sullivan, Sean, Sonmez, Felicia, Ithowitz, Colby a Wang, Amy B. 2019. „October Democratic Debate highlights. The Washington Post. 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/15/october-democratic-debate-2/ (26/11/2019)

Další článek The Washington Post zaměřující se na obecné popsání průběhu debaty, diskutovaných téma a odpovědí jednotlivých kandidátů. Autor prezentuje debatu lidem, kteří ji neměli možnost sledovat v televizi.

3. 4. BBC

 • Zucher, Anthony. 2019. „Democratic debate: The winners and losers.“ BBC. 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50061719 (26/11/2019)

BBC následovala formát CNN a Fox News a uchýlila se ke zjednodušenému hodnocení vítěz a poražený. Do role vítěze článek pasuje Elizabeth Warrenovou a Bernieho Sanderse. Stejně jako CNN a FOXNews do role poraženého dosadila JoeaBidena, především díky mlhavým odpovědím na otázky týkající se aktivit Huntera Bidena.

3. 5. Al Jazeera

 • Al Jazeera. 2019. „Fourth US Democratic debate: Impeachment, healthcare, Syria.“ 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.aljazeera.com/news/2019/10/october-democratic-debate-impeachment-heathcare-syria-191016001318110.html (26/11/2019)

Al Jazeera obecně popisuje průběh debaty a témata s ní spojená. Formát článku je velice podobný všech předchozím.

3. 6. Shrnutí článků

Po přečtení všech vybraných článků zaměřených na čtvrtou debatu kandidátů Demokratické strany můžeme říct, že všechny media, CNN, FOXNews, The Washington Post, BBC a Al Jazeera, popisují průběh debaty stejně. Pouze v jednom případu jsem nalezl odlišnost a to v prezentaci hodnocení výkonu kandidátů. The Washington Post rovněž prezentuje vystoupení všech kandidátů, avšak závěrečné hodnocení ponechává na samotném čtenáři, jmenovitě nezmiňuje kdo je poraženým a kdo vítězem jako ostatní média kromě Al Jazeery, která debatu popisu čistě jako popis. Na druhou stranu, FOXNews potvrdil svůj více republikánský postoj, kdy jednou zprávou prezentuje kampaň prezidenta Donalda Trumpa, který označuje Demokraty za socialisty, kteří „přivedou Ohio ke zničení.“ Tato informace nám Evropanům může přijít jako směšná, avšak v americké společnosti pojem socialista stále otřásá nejedním kamenem a lidé, častěji republikánsky smýšlející, se často proti tomuto označení velice často vymezují. Dále FOXNews napadl celou debatu a nařknul pořadatele debaty, CNN a The New York Times, ze zaujatosti a nadržování Senátorce Elizabeth Warrentovév kombinaci se záměrným vynecháním některých témat ve tříhodinové debatě, například imigrace a problematice životního prostředí. Na obranu FOXNews musíme uvést, že stejnou kritiku prezentovali i ostatní kandidáti Demokratické strany.

4. Medicare-for-All

4. 1. CNN

 • Sachs, Jeffrey. 2019. „Democratic naysayers are wrong on Medicare for All. CNN. 19. listopadu 2019. Dostupnéna:https://edition.cnn.com/2019/11/18/opinions/democrats-wrong-to-criticize-medicare-for-all-sachs/index.html (26/11/2019)

Článek diskutuje velice citlivé téma, se kterým před několika lety přišel na scénu Bernie Sanders, Medicare for All. Autor se zaměřuje na hodnocení samotné transformace amerického systému zdravotní péče do jakési obdoby systému evropského. Samotný článek podporuje svá tvrzení citacemi politiků, ekonomů nebo provedenými výzkumy. Jedna část prezentuje výzkum, který srovnával americký systém se systémy ostatních zemí, Kanady a evropských států. Článek zdůrazňuje absolutní propadnutí amerického systému, který je předražený a neefektivní. Další diskutovanou problematikou je celková podoba amerického systému z pohledu vlastníků a „hráčů“ na tomto trhu. Autor se s myšlenkou Medicare for All ztotožňuje a tvrdí, že by tato „revoluce“ amerického předraženého zdravotnického systému mohla usnadnit životy milionům Američanů.

4. 2. FOXNews

 • Dorman, Sam. 2019. „Conservative group´s study: Medicare-for-All would worsen financial situation for majority of US households.“ FOX News. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/politics/medicare-for-all-heritage-study (26/11/2019)

FOXNews sledují a hodnotí téma kampaně většiny kandidátů demokratické strany, Medicare for All. Jako hlavní studií, ze které vychází, je analýza organizace HeritageFoundation, která označuje Medicare for All jako absolutní nesmysl, kterým se demokraté snaží získat voliče. Tato analýza vyvrací názory senátorů Sanderse a Warrenové tvrdící, že Američané by v rámci Medicare for All ušetřili až tisíce dolarů ročně. Analýza odpovídá pravým opakem, kdy tvrdí, že minimálně dvě třetiny amerických domácností by si právě kvůli Medicare for All finančně pohoršily v průměru o tisíce dolarů ročně.

4. 3. The Washington Post

 • Uhrmacher, Kevin, Schaul, Kevin, Firozi, Paulina a Stein, Jeff. 2019. „Where 2020 Democrats stand on Medicare for All.“  The Washington Post. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/policy-2020/medicare-for-all/ (26/11/2019)

The Washington Post se ve svém článku zaměřuje na představení jednotlivých kandidátů Demokratické strany a jejich postoje k problematice Medicare for All. Autor prezentuje 7 různých otázek spojených s reformou zdravotní péče ve Spojených státech amerických. Zdroji pro prezentovanou analýzu byla vyjádření všech kandidátů během kampaně před samotnými primárkami. Článek nemá ambici ovlivnit názor čtenáře, ale snaží se čistě nezaujatě prezentovat postoje jednotlivých kandidátů.

4. 4. BBC

 • BBC. 2019. „US Election 2020: Elizabeth Warren sets out health funding plan.“ 1. 11. 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50267557 (26/11/2019)

BBC se ve svém článku explicitně zaměřuje na prezentaci plánu reformy amerického zdravotnického systému v podání prozatím největší favoritky primárek, senátorky Elizabeth Warrenové. Ta na výzvy ostatních kandidátů odkryla svůj plán na financování Medicare for All prostřednictvím vyššího zdanění soukromých společností a 1 % nejbohatších Američanů. Autor se rovněž zaměřuje na diskuzi ohledně absolutního zrušení soukromého zdravotního pojištění, které je hluboce zakořeněné v americkém systému. Ve druhé části článku se objevují komentáře a hodnocení jejího plánu ostatními kandidáty. V úplném závěru je článek doplněn o komentář analytika Anthonyho Zurchera, specialisty BBC na region Severní Ameriky.

4. 5. Al Jazeera

 • Al Jazeera. 2019. „Who are the 2020 US Democratic presidential candidates?.“ 25. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.aljazeera.com/news/2019/02/2020-democratic-presidential-candidates-190225202457543.html (26/11/2019)

Al Jazeera nechává téma Medical for All poměrně bez odezvy, spíše se zaměřuje na veškeré kandidáty Demokratické strany. V prvé řadě každého představuje a následně prezentuje jejich největší přednosti v kampani. Medicare for All je v článku zmíněna pouze pomálu, především je prezentována v rámci medailonku u Bernieho Sanderse.

4. 6. Shrnutí článků

Hodnotíme-li všechna zkoumaná média a jejich prezentační přístup k problematice Medicare for All, můžeme si povšimnou velice odlišného přístupu a interpretace samotného přístupu. Zaměříme-li se na dva největší mediální rivaly, CNN a FOXNews, zjistíme, že obě média Medicare for All prezentují diametrálně odlišena, avšak obě vycházejí z odborných komentářů a analýz. CNN ji hodnotí jako velice pozitivní věc, která by dokonce mohla fundamentálně změnit zdravotní péči v celých Spojených státech. Celý názor je podepřen výsledky odborné analýzy a komentáři odborníků. Na druhou stranu, FOXNews tvrdí, že celá myšlenka Medicare  for All je absolutně nerealizovatelná a přinesla by jedině vyšší roční náklady pro více než  2/3 amerických rodin. Rovněž FOXNews se opírá o odborný výzkum. Na druhou stranu musíme zmínit fakt, že organizace HeritageFoundation je velmi konzervativní, tudíž je napojena na Republikánskou stranu.Můžeme jen hádat, zdali je analýza zaujatá nebo ne. Nejvíce nezaujatým zkoumaným médiem byl The Washington Post, který se analyticky zaměřil pouze na empiricky ověřitelné odpovědi každého kandidáta na určitou otázku. BBC hodnotí návrh Medicare for All Elizabeth Warrenové a poukazuje jakým způsobem by se změnil americký systém. Dále diskutoval možnosti samotného financování Medicare for All, ale i připojil analýzu Anthonyho Zurchera, který na něho prezentuje svůj názor. Posledním sledovaným médiem byla Al Jazeera, která se v podstatě vůbec nezajímala o samotné téma Medicare for All, ale zaměřila se na prezentaci samotných kandidátů a jejich největších předností díky kterým by mohli být úspěšní.

5. Pátá debata kandidátů Demokratické strany

5. 1. CNN

 • Bradner, Eric, Merica, Dan a Krieg Gregory. 2019. „8 takeaways from the November Democratic debate.“ CNN. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://edition.cnn.com/2019/11/21/politics/november-democratic-debate-highlights/index.html (26/11/2019)

CNN se ve svém článku rozebírá čistě průběh listopadové debaty pořádané v Atlantě. Autor čistě chronologicky popisuje 8 nejdiskutovanějších témat společně s citovanými reakcemi všech kandidátů. Dává prostor pro čtenáře, kteří pravděpodobně neměli možnost sledovat debatu v živém přenose.

 • Cillizza, Chris. 2019. „Chris Cillizzas´s winners and losers from the fifth Democratic debate.“ CNN. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://edition.cnn.com/2019/11/20/politics/who-won-democratic-debate/index.html (26/11/2019)

Analýza zpravodaje Chrise Cillizzase, pracujícího pro televizi CNN, zaměřená na listopadovou debatu demokratických kandidátů v Atlantě. V první části článek shrnuje celou debatu a diskutuje zvolená témata, někdy až překvapivě kriticky hodnotí témata jako impeachement prezidenta Trumpa, kdy namítá, že každý divák již dopředu zná veškeré odpovědi. Ve druhé části autor poukazuje na vítěze a poražené páté debaty. Jako vítězku/e označil Amy Klobuchar, Andrew Yanga, Kamalu Harris a PetaButtigiega. Na druhou stranu, za poraženého byl již podruhé v řadě označen JoeBiden a nevýrazný kandidát Tom Steyer.

5. 2. FOX News

 • Re, Gregg. 2019. „Buttigieg fends off attacks, takes on far-left flank at debate; Biden stumbles with Herrisgafffe.“ FOX News. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/politics/buttigieg-likely-to-face-attacks-from-all-sides-as-dems-meet-for-debate-amid-impeachment (26/11/2019)

FOXNews se ve svém článku zaměřily, a napodobovaly CNN, na pátou demokratickou debatu a její deskripci. Autor prezentoval průběh celé debaty s citacemi odpovědí jednotlivých kandidátů na otázky týkající se nejdůležitějších témat. Dále článek popisuje tzv. „face to face“ výměny názory vždy mezi dvěma kandidáty. Co bych zdůraznil, a především ocenil, je doplnění článku o Twitterové reakce ostatních politiků, včetně prezidenta Trumpa. Všechny tyto reakce společně s přidanými krátkými videi oživují celý článek a stahují čtenáře více do děje.

 • McCarthy, Tyler. 2019. „Celebs react to Democratic primary debate: „Ask Joe who did his new chompers“.“ FOX News. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/entertainment/celebrities-react-democratic-primary-debate-2020-presidential-election (26/11/2019)

Článek z produkce FOXNews je velice zajímavě pojatý,  možná až příliš bulvárně, jelikož prezentuje reakce celebrit na pátou debatu kandidátů Demokratické strany. Vzhledem k nastavení americké společnost, sledování Twitterových příspěvků z „Hollywoodu“ má své ospravedlnění, jelikož právě celebrity jsou velice vlivnými činiteli v rámci americké společnosti.

5. 3. The Washington Post

 • Sullivan, Sean, Janes, Chelsea, Stanley-Becher a Thebault, Reis. 2019. „Democratic debate highlights: Candidates discuss rights and U.S. role in the world.“ The Washington Post. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/politics/democratic-debate/2019/11/20/eb26c980-0bde-11ea-8397-a955cd542d00_story.html (26/11/2019)

The Washington Post svůj článek plně věnoval přetlumočení páté demokratické debaty čtenářům, kteří ji neměli možnost sledovat v televizi. Očividně na článku pracovalo více autorů, kdy v chronologickém pořadí jsou prezentovány názory a odpovědi kandidátů na určité téma. The Washington Post si opět drží velice vysokou míru profesionalitu v rámci popisu debaty.

5. 4. BBC

 • Zucher, Anthony. 2019. „Impeachment takes center stage in Democratic debate.“ BBC. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50497635 (26/11/2019)

BBC prezentuje pátou demokratickou debatu jako interpretaci odpovědí jednotlivých kandidátů na nejdůležitější témata, kdy nehodnotí celkový výsledek debaty. Autor se snaží poukázat na výkony jednotlivých kandidátů a s tím spojenou teoretickou podporu v blízkých primárkách. V závěrečné části autor upozorňuje na přetrvávající soupeření mezi centristickými a levicovými kandidáty.

5. 5. Al Jazeera

 • Al Jazeera. 2019. „Analysis: Who won the US Democratic Debate?“ 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.aljazeera.com/news/2019/11/analysis-won-democratic-debate-191121110513726.html (26/11/2019)

Al Jazeera přistoupila k analýze páté debaty poměrně odlišně než ostatní média. V televizním rozhovoru vystoupila profesorka Northwestern University in Qatar, JocelynSageMitchell, která analyzovala průběh celé debaty. Velice profesionálním a neutrálním přístupem hodnotila vystoupení všech kandidátů a kritizovala chybějící témata jako držení zbraní a s tím spojené násilí způsobené právě jednoduchým procesem pořízení střelné zbraně ve Spojených státech amerických.

5. 6. Shrnutí článků

Hodnotíme-li sledovaná média, dojdeme k závěru, že všechna se de facto snaží popsat průběh páté debaty kandidátů Demokratické strany prostřednictvím citací odpovědí, které během večera zazněly, na základě kterých stanovují vítěze a poražné. Můžeme si povšimnou různých pojetí, velice zajímavé pojetí nabízí Al Jazeera, která si do televize pozvala nezávislou vysokoškolskou profesorku, která v přímém přenosu analyzuje průběh celé debaty. Vybočením ze zavedeného statutu quo v prezentaci debat byly FOX News, které se v jednom ze svých článků rozhodly prezentovat Twitterové reakce hollywoodských celebrit. Tento tah je velice odvážný, avšak v americkém prostředí neojedinělý. Překvapivě CNN kritizovala debatu za prezentaci témat, o kterých má divák předem jasno a ví, jak který kandidát odpoví. Na druhou stranu, FOX News potvrdil svůj republikánský postoj a ke shrnutí páté debaty připojil i názor prezidenta Trumpa, který si neodpustil „rýpnutí“ do demokratických kandidátů prostřednictvím Twitteru.

Závěr

Seminární práce zhodnotila 5 nejdůležitějších témat kampaně kandidátů Demokratické strany v rámci analýzy článků tří amerických, jedno britského a jednoho katarského média. Po přečtení všech článků jsem došel ke dvěma závěrům zformulovaných prostřednictvím hodnocení všech 5 témat práce samostatné. Počátečním předpokladem byla možná zaujatost některých médií v prezentaci a popisu samotných událostí demokratických primárek, především CNN a FOX News. Z hodnocení všech článků vyplývají dva závěry, první naplňuje předpoklad o mírném zaujetí výše jmenovaných médií, avšak druhý závěr tento fakt vyvrací, jelikož všech pět médií prezentovalo fakta poměrně ve stejném duchu.

Faktově bych první závěr podpořil články zabývající se aférou kolem Huntera Bidena a především problematiky Medicare-for-All. CNN a FOX News se v prezentaci případu Huntera Bidena, jeho otce, JoeBidena, a prezidenta Trumpa občas velice rozcházejí. CNN většinou prezentuje pouze výpovědi H. a J. Bidenových, z článků lzevycítit pocit o jakési „obhajoby“ celé aféry a shození viny na prezidenta Trumpa a jeho nátlaku na ukrajinského prezidenta. Zatímco FOX News aféru prezentují formou výpovědí Huntera Bidena, ale dávají prostor na komentář prezidentuTrumovi, ale především spekulují nad ostatními pracovními záležitostmi, do kterých byl Hunter Biden v minulosti zapojen. Právě z tohoto popisu nabývám dojmu, jedná se pouze můj osobní postoj, že se autor snaží „misky vah“ v pohledu čtenáře převrátit na stranu prezidenta Trumpa. Medicare-for-All bych označil jako čirý příklad rozchodu obou médií. Zatímco CNN prezentuje Medicare-for-All jako velice nadějný, možná až revoluční, směr změny amerického zdravotního pojištění, tento názor je podepřen odborným komentářem, na kterém je článek postaven, FOX News Medicare-for-All prezentuje jako absolutně chybný výmysl, který připraví většinu amerických domácností o tisíce dolarů ročně. Rovněž jako CNN si FOX News nechaly vypracovat odbornou analýzu, která toto tvrzení podporuje. Zhodnotíme-li oba přístupy laickým pohledem, čtenář nemá šanci poznat, který článek je pravdivý a který ne, tudíž musí přistoupit ke svým stranickým preferencím, na základě kterých si vybere tvrzení prezentované CNN nebo FOX News. Zbylá dvě sledovaná média, The Washington Post, BBC a Al Jazeera, si v rámci obou témat udržela neutralitu a prezentovala veškerá fakta velice profesionálně, čtenáři nabídla oba úhly pohledu.

Druhé tvrzení podporují články prezentující čtvrtou, a pátou demokratickou debatu, a srdeční příhodu senátora Sanderse. Ačkoliv zdravotní problém jednoho z prezidentských kandidátů by mohl výrazně ovlivnit názor voličů, ani jedno ze sledovaných médií se neuchýlilo k prezentaci neprav ohledně senátorova zdravotního stavu. Ano, některá média vyřknula otázku, jak tato skutečnost ovlivní samotné primárky, ale nikde se neobjevila konkrétní zpráva, například o senátorově slabosti nebo nemožnosti vykonávání pozici prezidenta Spojených států. Zaměříme-li se na obě zmiňované demokratické debaty, všechna média je prezentovala formou popisu a interpretace vyřknutých otázek a odpovědí. Některá média se uchýlila k hodnocení vítěz/poražený, pokud se tento jev v článku objevil, výsledné hodnocení všech médií bylo poměrně shodné. Výkyv, možná očekávaný, nacházíme u FOX News, které u čtvrté demokratické debaty prezentovaly přítomnost kampaně prezidenta Trumpa odsuzující levicový postoj Demokratické strany. Pátá demokratická debata s sebou přinesla nevšední článek z produkce FOX News představující twitterové zprávy hollywoodských celebrit a jejich názorů na průběh samotné debaty.

Monitoring naplnil svůj předpoklad, poukázal na různé přístupy v prezentování demokratických primárek v podání CNN a FOX News, které se ve dvou zprávách zásadně rozešly a u jedné prezentovaly fakta odlišněji. Zbylá sledovaná média, The Washington Post, BBC a Al Jazeera, naplnila svůj profesionální přístup k prezentaci zpráv, jelikož se ani v jednom případě neuchýlily k prezentování nepravd nebo mylných zpráv.

Zdroje

 • Al Jazeera. 2019. “Senator Bernie Sanders had a heart attack, his doctor say.” 5. října 2019. Dostupnéna:https://www.aljazeera.com/news/2019/10/senator-bernie-sanders-heart-attack-doctors-191005072903039.html (26/11/2019)
 • Al Jazeera. 2019. „Fourth US Democratic debate: Impeachment, healthcare, Syria.“ 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.aljazeera.com/news/2019/10/october-democratic-debate-impeachment-heathcare-syria-191016001318110.html (26/11/2019)
 • Al Jazeera. 2019. „Hunter Biden denies wrongdoing in Ukraine, China dealings.“ 15. října 2019. Dostupnéna:https://www.aljazeera.com/news/2019/10/hunter-biden-denies-wrongdoing-ukraine-china-dealings-191015173933755.html (26/11/2019)
 • Al Jazeera. 2019. „Who are the 2020 US Democratic presidential candidates?.“ 25. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.aljazeera.com/news/2019/02/2020-democratic-presidential-candidates-190225202457543.html (26/11/2019)
 • Al Jazeera. 2019. „Analysis: Who won the US Democratic Debate?“ 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.aljazeera.com/news/2019/11/analysis-won-democratic-debate-191121110513726.html (26/11/2019)
 • BBC. 2019. „Bernie Sanders: Senator, 78, had a heart attack, doctors confirm.“ 5. října 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49943243 (26/11/2019)
 • BBC. 2019. „Hunter Biden defends Ukraine and China business dealings.“ 15. října 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50059139 (26/11/2019)
 • BBC. 2019. „US Election 2020: Elizabeth Warren sets out health funding plan.“ 1. 11. 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50267557 (26/11/2019)
 • Bradner, Eric, Merica, Dan a Krieg, Gregory. 2019. „7 takeawaysfomthe CNN/New York Times Democraticpresidentialdebate,“ CNN. 16. října 2019. Dostupné na:https://edition.cnn.com/2019/10/16/politics/october-democratic-debate-highlights/index.html (26/11/2019)
 • Bradmer, Eric a Duster, Chandelis. 2019. „Hunter Biden says he used „poor judgement“ in serving on board of Ukrainian gas company.“ CNN. 15. listopadu 2019. Dostupnéna:https://edition.cnn.com/2019/10/15/politics/hunter-biden-foreign-business-trump-abc-interview/index.html (26/11/2019)
 • CNN. 2019. „Live factcheck of theDemocraticdebate.“ 16. října 2019. Dostupné na:https://edition.cnn.com/2019/10/15/politics/democratic-debate-fact-check-ohio/index.html (26/11/2019)
 • Dorman, Sam. 2019. „Conservative group´s study: Medicare-for-All would worsen financial situation for majority of US households.“ FOX News. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/politics/medicare-for-all-heritage-study (26/11/2019)
 • Flood, Brian. 2019. „CNN Debate slammed by critics, candidates: „Damaged the network´s credibility even further.“ FOX News. 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/media/cnn-debate (26/11/2019)
 • FOX News. 2019. „Doug Schoen: Fourth Democratic debate´s big winner, 2 surprises showing and the biggest loser.“ 16. října 2019. Dostupnéna: https://www.foxnews.com/opinion/doug-schoen-democratic-debate-winner-surprise-biggest-loser (26/11/2019)
 • Hackney, Deanna a Kelly, Caroline. 2019. „Bernie Sanders had a heart attack. He is returning to Vermont to recover.“ CNN. 5. října 2019. Dostupnéna:https://edition.cnn.com/2019/10/04/politics/bernie-sanders-leaves-hospital/index.html (26/11/2019)
 • Montanaro, David. 2019. „Hunter Biden breaks silence on Ukraine business dealings, claims he did nothing wrong at all.“ FOX News. 15. října 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/media/hunter-biden-interview-ukraine-dealings (26/11/2019)
 • Pappas, Alex. 2019. „Bernie Sanders released from hospital, doctors say he suffered heart attack.“ FOX News. 4. října 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/politics/bernie-sanders-released-from-hospital-doctors-say-he-suffered-heart-attack (26/11/2019)
 • Relman, Eliza. 2018. “These are the most and least biased news outlets im the US, according to Americans.” Business Insider. 21. června 2018. Dostupnéna:https://www.businessinsider.com/most-and-least-biased-news-outlets-in-america-2018-6 (30/11/2019)
 • Rubin, Jennifer. 2019. „Tuesday´s debate vividly demonstrated just fluid the Democratic race really is.“ The Washington Post. 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/15/tuesdays-debate-vividly-demonstrated-just-how-fluid-democratic-race-really-is/ (26/11/2019)
 • Sachs, Jeffrey. 2019. „Democratic naysayers are wrong on Medicare for All. CNN. 19. listopadu 2019. Dostupnéna:https://edition.cnn.com/2019/11/18/opinions/democrats-wrong-to-criticize-medicare-for-all-sachs/index.html (26/11/2019)
 • Steinhauser, Paul. 2019. „Trump campaign flies „socialism destroys Ohio jobs“ banner over Democratic debate site.“ FOX News. 15. října 2019. Dostupnéna:https://www.foxnews.com/politics/trump-campaigns-dem-debate-flyover (26/11/2019)
 • Sullivan, Sean. 2019. „Heart attack led to Sen. Bernie Sanders´ hospitalization, doctors say.“ The Washington Post. 5. října 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/politics/heart-attack-led-to-sen-bernie-sanderss-hospitalization-doctors-say/2019/10/04/321a2864-e6f5-11e9-a331-2df12d56a80b_story.html (26/11/2019)
 • Sullivan, Sean, Janes, Chelsea, Stanley-Becher a Thebault, Reis. 2019. „Democratic debate highlights: Candidates discuss rights and U.S. role in the world.“ The Washington Post. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/politics/democratic-debate/2019/11/20/eb26c980-0bde-11ea-8397-a955cd542d00_story.html (26/11/2019)
 • Sullivan, Sean, Sonmez, Felicia, Ithowitz, Colby a Wang, Amy B. 2019. „October Democratic Debate highlights. The Washington Post. 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/15/october-democratic-debate-2/ (26/11/2019)
 • Uhrmacher, Kevin, Schaul, Kevin, Firozi, Paulina a Stein, Jeff. 2019. „Where 2020 Democrats stand on Medicare for All.“  The Washington Post. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/policy-2020/medicare-for-all/ (26/11/2019)
 • Wootson Jr. Clever R. 2019. „Hunter Bidensays role withUkrainefirmwaspoorjudgement but not improper.“ The Washington Post. 15. října 2019. Dostupné na:https://www.washingtonpost.com/politics/hunter-biden-says-role-with-ukraine-firm-was-poor-judgment-but-not-improper/2019/10/15/2aca7ade-eef0-11e9-8693-f487e46784aa_story.html (26/11/2019)
 • Zucher, Anthony. 2019. „Democratic debate: The winners and losers.“ BBC. 16. října 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50061719 (26/11/2019)
 • Zucher, Anthony. 2019. „Impeachment takes center stage in Democratic debate.“ BBC. 21. listopadu 2019. Dostupnéna:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50497635 (26/11/2019)

 


[1] stranické volby vybírající vyzyvatele stávajícímu prezidentovi

Jak citovat tento text?

Zilvar, Martin. Mediální prezentace demokratických primárek v USA [online]. E-polis.cz, 3. březen 2020. [cit. 2024-06-21]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/medialni-prezentace-demokratickych-primarek-v-usa.html>. ISSN 1801-1438.

Autor Bc. Martin Zilvar

Autor:

Autor je absolventem bakalářského programu politologie na Univerzitě Hradec Králové. Nyní studuje magisterský obor bezpečnostní a strategická studia na Masarykově Univerzitě.


[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat komentář

Vložit komentář