Kultura

Pohled na celkové kulturní dění doma i v zahraničí.

Bauman: Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?

8. únor 2010 - Rubrika: Recenze knih

Bauman: Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?Etika byla vždy komplikovaným tématem, zejména pro svoji apelaci na nalezení univerzálního významu otázky „co bychom měli dělat“. V postmoderním světě, na nějž se Zygmunt Bauman hlavně zaměřuje, je tato problematika díky myšlenkové rozrůzněnosti a historickým událostem, které byly velkou ranou pro západní etiku (jeden příklad za všechny – holocaust), ještě výrazně komplikovanější. Číst dále...


Šmíd, Vaďura (eds.): Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru

1. únor 2010 - Rubrika: Recenze knih

Šmíd, Vaďura (eds.): Etnické konflikty v postkomunistickém prostoruMezi čtenáři tohoto periodika nebude nejspíše sporu o tom, že období krvavých střetů lidstva postavených na podkladu mezietnických různic zdaleka neskončilo. V řadě zemí, kde animozity potlačil tzv. „ledový koberec komunismu“, politické náboženství operující účinnou internacionalistickou propagandou, došlo s jeho pádem k vyhřeznutí starých sporů. Klasickými příklady jsou samotná „první země socialismu“ nebo posttitovská Jugoslávie. Sovětská, formálně všeobecná rovnost entit SSSR nepřežila svou přestavbu. Nejsilnější hráč Balkánu byl zase ve skutečnosti jakousi „obrácenou pyramidou“ tkvící na bedrech charismatického maršála, po jehož smrti roku 1980 vypukl proces „balkanizace“, drobení v podstatě dosud pokračující. Číst dále...


Strategické volby pro českou společnost a teoretická východiska

1. září 2009 - Rubrika: Recenze knih

Strategické volby pro českou společnost a teoretická východiskaTým pracovníků Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK v Praze (CESES) si klade nelehké úkoly. Snaží se objasnit problémy, vývojová ohrožení a rozvojové příležitosti české společnosti vždy v nějakém dlouhodobém výhledu. Světlo světa už spatřily takové publikace, jako je Vize rozvoje České republiky do roku 2015, Putování českou budoucností či Průvodce krajinou priorit. Číst dále...


Eichler: Mezinárodní politika II.

17. srpen 2009 - Rubrika: Recenze knih

Eichler: Mezinárodní politika II.Analýza moderní mezinárodní politiky náleží k ožehavým tématům, ježto přirozeně úzce souvisí s legalitou a legitimitou stávajících režimů či jednotlivých aktérů. Kupříkladu průběh napadení Jugoslávie roku 1999, nezákonné odtržení Kosova a Metochije od Bělehradu zůstalo mementem pošlapání všeobecně uznávaných norem (super)velmocemi, jakož i připomínkou válečné zločinnosti vysokých funkcionářů západního světa typu Javiera Solany. Číst dále...


Drulák, Kratochvíl (eds.) Encyklopedie mezinárodních vztahů

3. srpen 2009 - Rubrika: Recenze knih

Drulák, Kratochvíl (eds.) Encyklopedie mezinárodních vztahůEncyklopedie mezinárodních vztahů je v českém prostředí naprosto unikátní publikací, neboť se jako vůbec první snaží sjednotit a vyložit terminologii užívanou ve studiu a výzkumu mezinárodních vztahů. Studentům politologie a mezinárodních vztahů bylo do nedávné doby k dispozici v českém jazyce pouze několik politologických encyklopedií, nicméně slovník výrazů samostatné disciplíny mezinárodních vztahů jako takové zde chyběl. Číst dále...


Komunismus a fašismus

13. červenec 2009 - Rubrika: Recenze knih

Komunismus a fašismusProblematika komunismu a fašismu je stále aktuálním a v jistém ohledu také nevyčerpatelným tématem, neboť zločiny, které obě ideologie v podobě svých režimů napáchaly, by nikdy neměly zmizet z kolektivní paměti lidstva. Sborník, jehož editorem je Miroslav Novák, se však nesnaží „pouze“ připomínat zločinnost obou doktrín, jde mu spíše o to, jak jsou tyto ideologie vnímány – jestli rovnocenně, tedy v tom smyslu, že jsou obě špatné a kategoricky nepřípustné – nebo jestli existuje jakási dvojakost. Číst dále...«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Strana 7 z 12