Kultura

Pohled na celkové kulturní dění doma i v zahraničí.

Srpen 1968

1. duben 2008 - Rubrika: Recenze knih

Srpen 1968Trochu netradičním způsobem pojednává kniha s názvem Srpen 1968 o okamžicích, které se výrazně zapsaly do historie Československého státu. Osobitý styl vyprávění zainteresovaných redaktorů Československého rozhlasu a barvité vylíčení reakcí rozhlasových pracovníků na vzniklou situaci dodává recenzované knize na autentičnosti. Číst dále...


Ignác Romsics: Trianonská mierová zmluva

27. únor 2008 - Rubrika: Recenze knih

Ignác Romsics: Trianonská mierová zmluvaIgnác Romsics je profesorem moderních dějin na Budapešťské universitě Lóranda Eötvöse. K jeho dílům patří syntéza Dějiny Maďarska ve XX. Století a biografie meziválečného premiéra Istvána Bethlena. Kniha Trianonské mierová smluva se věnuje moderním maďarským dějinám, ale je zde ponechán široký prostor českým, respektive československým dějinám. Obě země jsou totiž spojeny dějinami nejen prostřednictvím habsburské monarchie a Trianonské mírové smlouvy, ale jsou také spojeny prostřednictvím Přemyslovců a Lucemburků, jejichž někteří členové zasedli jak na českém, tak i uherském trůně. Číst dále...


Neklid v Česku. Straníci, nestraníci a nadstraníci

22. leden 2008 - Rubrika: Recenze knih

Neklid v Česku. Straníci, nestraníci a nadstraníciPavel Švanda patří mezi známé české publicisty, spisovatele, esejisty a básníky. Čtenáři mohou znát jeho práce z různých periodik, například z revue pro kulturu a politiku Proglas. Autor knižně publikoval Anonymní povídky (1967), Portréty (1994), sbírky esejí Zkušenosti (1995) a mnoho dalších publikací. Poslední knihou Pavla Švandy je soubor politické publicistiky Neklid v Česku. Straníci, nestraníci a nadstraníci. Číst dále...


Georg Simmel: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje

18. leden 2008 - Rubrika: Recenze knih

Georg Simmel: Peníze v moderní kultuře a jiné esejeGeorg Simmel, německý filosof, sociolog a teoretik kultury, se narodil v roce 1858 a zemřel v roce 1918. Podle Miloslava Petruska, významného českého profesora sociologie, byl Georg Simmel v době svého života patrně nejpopulárnějším evropským filosofem a sociologem. Přesto nezískal status „klasika“. Petrusek uvádí jako důvod intelektuální a společenské klima, v němž se Simmel pohyboval, a jež bylo sociologii nepříznivé. Simmelově akademické dráze stál v cestě také jeho židovský původ a jeho sociologie byla shledávána „příliš židovskou“. Číst dále...


Československá zahraniční politika 1918-1938

13. leden 2008 - Rubrika: Recenze knih

Československá zahraniční politika 1918-1938Pro svou recenzi jsem si zvolil knihu Antonína Klimka a Eduarda Kubů Československá zahraniční politika v letech 1918-1938. Jedná se o třetí díl studijních textů Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Vznikl jako doplněk druhého dílu autory, kteří jsou opravdovými odborníky na problematiku meziválečného období. Číst dále...


Samuel Huntington: Kam kráčíš Ameriko? Krize americké identity.

23. listopad 2006 - Rubrika: Recenze knih

Samuel Huntington: Kam kráčíš Ameriko? Krize americké identity.Kniha Samuela Huntingtona je napsána v podobném duchu jako jeho bestseller „Střet civilizací.“ Ve středu pozornosti se v jeho pracích nachází kultura a její charakter výlučnosti jako zdroje identity, ale také jako potenciální zdroj konfliktů. Číst dále...«« « 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Strana 10 z 12