Kultura

Pohled na celkové kulturní dění doma i v zahraničí.

Obama, The Media and Framing The US Exit from Iraq and Afghanistan (recenzia)

3. září 2014 - Rubrika: Recenze knih

Obama, The Media and Framing The US Exit from Iraq and Afghanistan (recenzia)Kniha Obama, the Media, and Framing the U.S. Exit from Iraq and Afghanistan skúma dve otázky v súvislosti s oficiálnym oznámením"surge-then-exit" stratégie prezidenta Obamu z decembra 2009 ohľadne Afganistanu a koniec bojových operácií v Iraku z augusta 2010. Stiahne sa USA skutočne z Iraku a Afganistanu? Za zatvorenými dverami Bieleho domu a Pentagónu zúri zápas ohľadne stratégie kompletného odchodu. Ustupujúce armády predstavujú ľahký cieľ. Presvedčili sa o tom Briti ústupom z Kábulu v roku 1842. Číst dále...


Boris Balog: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky (recenzia)

1. září 2014 - Rubrika: Recenze knih

Boris Balog: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky (recenzia)Prvá samostatná monografia slovenského ústavného právnika Borisa Baloga , nositeľa Ceny Karola Planka za publikačnú činnosť za rok 2013, spracováva menej známu, avšak rozhodne nie málo významnú problematiku konštitucionalistiky formou hľadania odpovede na otázku, či sú moderné demokratické ústavy aj niečím viac, než len formálnym súborom pravidiel usporiadania štátu a deľby kompetencií medzi orgány verejnej moci. Inak povedané, skúma, či je možné v každej ústave, vrátane tej slovenskej, identifikovať súbor hodnôt tvoriaci jej materiálne jadro (ohnisko). Číst dále...


Ruczaj, Maciej (ed.): Jagellonské dědictví: Kapitoly z dějin středovýchodní Evropy (recenze)

18. srpen 2014 - Rubrika: Recenze knih

Ruczaj, Maciej (ed.): Jagellonské dědictví: Kapitoly z dějin středovýchodní Evropy (recenze)Řekne-li se „středovýchodní Evropa“, jen nesnadno se pod tímto termínem hledá zeměpisný název. Vymezit toto teritorium vyžaduje hlubší znalost historického vývoje, politických reálií i kulturních a náboženských souvislostí této části kontintentu. Kolektiv autorů sborníku textů, který je předmětem našeho zájmu, chápe toto označení jako geopolitický ekvivalent území někdejší První Rzeczpospolité, historického jagellonského polského státu a pozdější Polsko-litevské unie, tedy státního celku, rozkládajícího se na území téměř milionu kilometrů čtverečních mezi řekami Vartou a Dněprem a Baltským a Černým mořem. Jde tedy nejen o území dnešního Polska, ale též o území Litvy, Běloruska a Ukrajiny a v menší míře i Lotyšska či ruské Kaliningradské oblasti. Číst dále...


Recenzia: Jaroslav Straka a kolektív - Medzinárodné vzťahy

23. únor 2014 - Rubrika: Recenze knih

Recenzia: Jaroslav Straka a kolektív - Medzinárodné vzťahyKniha „Medzinárodné vzťahy“ od autorov Straka-Klavec-Čáky má za cieľ podať ucelený výklad základných problémov súčasných medzinárodných vzťahov z hľadiska teórie i z hľadiska praxe. Tomu zodpovedá i štruktúra textu. Kniha je rozdelená do dvoch častí, ktoré obsahovo pozostávajú zo 7 kapitol. Kým v prvej časti autori predkladajú teoretické východiská v druhej časti „problematiku zahraničnej politiky, diplomacie, krízových oblastí vo svete i zástoj Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch“ (s. 5). Číst dále...


Ján Drgonec: Sloboda prejavu a sloboda po prejave (Recenzia)

20. leden 2014 - Rubrika: Recenze knih

Ján Drgonec: Sloboda prejavu a sloboda po prejave (Recenzia)Pre postkomunistický región, ktorý má skúsenosti s nedemokratickými režimami, nadobudlo osobitný význam rozlíšenie medzi gramatickým výkladom práva na slobodu prejavu ako možnosťou prejaviť sa a jeho skutočnou podstatou, ktorou je ostať slobodný/á aj po tomto prejave.

Monografia bývalého sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej: ÚS SR), ktorá je jednou z prvých svojho druhu v slovenskej odbornej literatúre , sa hlási k tejto podstatnej diferenciácii už svojím názvom. Reaguje na mnohé aktuálne otázky, ktoré sa vynorili v poslednom období na Slovensku najmä v súvislosti s kolíziami slobody prejavu a ďalších základných práv, a tieto otázky zasadzuje do medzinárodnoprávneho prostredia, reprezentovaného dominantne Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej: Dohovor) a oň sa opierajúcou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej: ESĽP). Číst dále...


Herzmann, Jan - Komárek, Martin: Proč právě Zeman (recenze)

15. leden 2014 - Rubrika: Recenze knih

Herzmann, Jan - Komárek, Martin: Proč právě Zeman (recenze)Udělat si prvotní obrázek o publikaci autorů Jana Herzmanna a Martina Komárka Proč právě Zeman s podtitulem Zákulisní drama voleb, Alchymie volebních průzkumů lze již předtím, než bychom ji vůbec otevřeli, a to na základě jmen autorů. Jan Herzmann je známý sociolog -výzkumník, v období zachyceném v knize byl zaměstnancem agentury ppm factum. Martin Komárek v publikaci vystupuje jako dlouholetý politický komentátor Mladé fronty DNES (kniha vznikla ještě před jeho vstupem do politiky). Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»
Strana 3 z 12