Kultura

Pohled na celkové kulturní dění doma i v zahraničí.

Africký fotbal: významný fenomén kontinentu

13. červenec 2008 - Rubrika: Recenze knih

Africký fotbal: významný fenomén kontinentuRozvojová pomoc, jejímž cílem je poskytnout zemím třetího světa materiální, finanční či technologické prostředky, které by podpořily jejich ekonomický a sociální rozvoj, může nabýt různých forem, strategií a podob. Tématické oblasti působení nevládních organizací, které se zaměřují na rozvojové projekty v Africe jsou stejně rozmanité, jako sám kontinent. Týkají se životního prostředí, formálního i neformálního vzdělávání, lidských práv, zemědělství, dostupnosti základních životních potřeb apod. Číst dále...


Protektorát Čechy a Morava: Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945

7. červenec 2008 - Rubrika: Recenze knih

Protektorát Čechy a Morava: Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945Kniha Protektorát Čechy a Morava se zabývá politickými a státoprávními aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích v letech 1939 – 1945. Publikace je rozčleněna do osmi kapitol, v kterých se autor pokouší zachytit celistvým způsobem problematiku této doby. Konec knihy je věnován rozsáhlému poznámkovému aparátu, jmenným i věcným rejstříkům a seznamu literatury. Číst dále...


E-government v českém právu

9. červen 2008 - Rubrika: Recenze knih

E-government v českém právuCílem publikace Pavla Matese a Vladimíra Smejkala je seznámit čtenáře se základními pojmy, strukturou, možnostmi a právním zakotvením procesu elektronizace veřejné správy.

Dobu v níž žijeme bychom mohli bez nadsázky označit jako věk internetu a multimédií. Nejvýnosnějším obchodním artiklem se stávají informace. Efektivní pružné informační systémy se pomalu ale jistě musejí ze sféry soukromé přesouvat i do oblasti veřejné. Jedná se o finančně a časově náročný a nákladný proces modernizace státní správy a územní samosprávy. Restaurace a transformace demokratické veřejné správy v České republice je obecně nazývána reformou veřejné správy. Číst dále...


Alois Rašín, Dramatický život českého politika

30. květen 2008 - Rubrika: Recenze knih

Alois Rašín, Dramatický život českého politikaKniha Jany Šetřilové podrobně rozpracovává biografii Aloise Rašína. Je členěna do deseti chronologicky řazených kapitol, přičemž je zdůrazněno období jeho posledních deseti let života (1913 až 1923), kdy významnou měrou přispěl českému politickému prostředí nejen jako zástupce mladočeské strany, později národní demokracie, ale především jako ministr financí a člen Pětky. Číst dále...


Charta 77 a právní stát

22. květen 2008 - Rubrika: Recenze knih

Charta 77 a právní státKniha, kterou jsem si dovolil recenzovat nese název Charta 77 a právní stát. Charta 77 a právní stát je publikace Zdeňka Jičínského. Prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. (narozen 26. 2. 1929) vystudoval právnickou fakultu Karlovy University a zprvu působil jako vysokoškolský učitel. Specializoval se na ústavní právo, teorii státu a práva a politologii. Svoji praxi v oblasti práva a zejména politiky si odbyl nejen v souvislosti s Pražským jarem, Chartou 77 a s revolucí v roce 1989, ale zároveň jako člen Federálního shromáždění ČSFR. V současné době působí Zdeněk Jičínský jako poslanec Parlamentu České republiky za Českou stranu sociálně demokratickou. Číst dále...


Proč jsme vyšli v listopadu do ulic

11. duben 2008 - Rubrika: Recenze knih

Proč jsme vyšli v listopadu do ulicTato publikace je členěna do sedmi přibližně stejně dlouhých kapitol od sedmi různých autorů a každá je uzavřena vhodnou fotografií, vztahující se k předchozí kapitole. Jak jsem si o autorech ověřila, každý si vybral téma jemu nejbližší a vydal poměrně přesvědčivé svědectví o oboru, kterým se ve svém příspěvku zabýval nebo zabývá. Je nutno říci, že všichni dokázali plně využít malý prostoru ke zdařilé práci. Číst dále...«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
Strana 9 z 12