Lukáš Rázl

Poslední přihlášení: 22. listopad 2011

Autor je investiční poradce

Poslední články autora

Problém ruského imperialismu: Mrtví drží živého

22. listopad 2012  Lukáš Rázl  komentáře

Problém ruského imperialismu: Mrtví drží živéhoDějiny jsou exponovány duelem mocných a slabých. Existuje reálný, tvrdý svět, a ti kteří v něm soustřeďují moc ji využívají pro své cíle a třeba i proti druhým. A existuje i svět těchto „druhých“, svět „bezmocných“. Moc prvních je v evropském myšlení, od Nového zákona, chápána negativně. Zatímco bezmoc druhých, poskytuje předem, zdarma ospravedlnění, soucit a ochranu. Číst dále...


Smrt Boha a návrat Nadčlověka: Studie imoralismu Friedricha Nietzscheho

17. březen 2012  Lukáš Rázl  komentáře

Smrt Boha a návrat Nadčlověka: Studie imoralismu Friedricha NietzschehoDoba vymknutá z kloubů, šílí. Oceán postmodernity okolo nás se zmítá v morální bouři a zmatku. Absolutní zlo i dobro, jeví se v něm začasté být dobrem i zlem jen relativním. Žijeme opět v době mimo dobro a zlo, kterou promýšlel temný duch Friedricha Nietzscheho. Jeho nepokojné myšlenky jsou znepokojivou výzvou dnešku více než kdy v minulosti. Následující nástin syntetické studie jeho myšlení je záměrně nekritický. Je výzvou. Výzvou nikoliv k potlačení vědomi, ale k Nietzscheho kritice. K souboji s ním. K souboji v každém z nás. Jen tak může nám, stejně jako Hamletovi, princi dánskému, na samý konec, snad svitnout naděje… Číst dále...


Dveře do NATO Rusku dokořán

18. listopad 2010  Lukáš Rázl  komentáře

Dveře do NATO Rusku dokořánNení bez zajímavosti, že v ruském myšlení neexistuje pojem „střední Evropa“. Existuje pouze „západní Evropa“, jejíž východní litmus běží v ruských hlavách po někdejší železné oponě. A pak existuje také „Evropa východní“. Ta však končí kdesi na Němenu. Tedy de facto na byvších hranicích imperiálního Ruska a Sovětského svazu. Číst dále...


Pakt Molotov-Ribbentrop: Sláva a pád reálpolitiky

18. srpen 2010  Lukáš Rázl  komentáře

Pakt Molotov-Ribbentrop: Sláva a pád reálpolitikyJsou smlouvy mezi státy, které ztrácejí svůj význam v okamžiku svého podpisu – pokud jej vůbec kdy měly. A v paměti národů po nich nezůstává ani stopy a jen prach na ně padá ve foliantech archivářů. Jsou však i jiné smlouvy, jejichž význam přetrvává věky, přičemž obsah tohoto významu se mnohdy fatálně proměňuje v porovnání s jejich původním smyslem. Stávají se monumentálními historickými symboly, které stále žijí svůj vlastní život. A jsou i takové smlouvy, které se stávají nástroji, kterými jsou i po desítkách let „obráběny“ dějiny. A tedy i naše budoucnost. Neb platí, že kdo má „klíče“ k minulosti, má zároveň i inštrument k formování věcí příštích. Číst dále...


Čína a její velmocenské perspektivy: Druhý dech geopolitiky

29. duben 2010  Lukáš Rázl  komentáře

Čína a její velmocenské perspektivy: Druhý dech geopolitikyJe Čína a její moc nevyhnutelně předurčena svojí velikostí k tomu, aby se vymkla z rámce statusu quo světové politiky dominované Západem, resp. Spojenými státy? A pokud ano, jaké z toho vyplývají geopolitické konsekvence pro politickou strategii Západu v Euroasii? Číst dále...


Problém malého národa a Masarykův nacionalismus

8. listopad 2009  Lukáš Rázl  komentáře

Problém malého národa a Masarykův nacionalismus„Problém malého národa, je problém národa českého.“ Nikoliv však proto, že by národ český byl národem malým. Pro Masaryka není problém malého národa cosi, co k malému národu vždy a neodmyslitelně patří. „Číselně jsou národové menší než my. Vlámové, Dánové, Norové, Švédové, Finové“, které problémem malého národa očividně netrpí. Jak tedy vzniká tento problém? V čem bere svoji podstatu? Problém malého národa vzniká jen a jen tehdy, když se národ cítí ve své malosti nepohodlně. Číst dále...


USA se připravují na preventivní jaderný úder proti Rusku

26. listopad 2007  Lukáš Rázl  komentáře

USA se připravují na preventivní jaderný úder proti RuskuSpojené státy urychleně modernizují a rozšiřují svůj jaderný arzenál. Cílem tohoto rozsáhlého přezbrojení tisíců jaderných hlavic, raket a ponorek není a kvůli svému rozsahu ani nemůže být „válka proti teroru“ či neutralizace druhořadých „darebáckých států“. Spojeným státům jde o eliminaci strategických nukleárních sil Ruska a Číny a o získání naprosté jaderné a z ní odvozené politické převahy nad nimi v 21. stol. Ostatní velmoci sice také zbrojí, ale bez ohledu na rétoriku médií o návratu nového kola studené války, na soutěž se Spojenými státy nemají ani ekonomické, finanční ani technologické schopnosti. Číst dále...