Právo

Články z oblasti práva a právní vědy.

Římská úmluva o právu použitelném pro závazky ze smluv (2) - Střet s jinými prameny

25. duben 2006 - Rubrika: Právo

Římská úmluva o právu použitelném pro závazky ze smluv (2) - Střet s jinými pramenyTuto otázku je nutno rozebrat v souvislosti s jednotlivými variantami střetů mezi budoucím nařízením (přistoupím-li na výše uvedené argumenty, proč je hodné volit právě tuto formu sekundárního práva) a úpravami dalšími.Jde o následující situace: 1) střet norem komunitárních a vnitrostátních, 2)střet norem komunitárních a mezinárodních, 3) střety norem původu komunitárního. Číst dále...


Nástroje obchodní politiky ES týkající se ochranných opatření - 2. část

22. duben 2006 - Rubrika: Právo

Nástroje obchodní politiky ES týkající se ochranných opatření - 2. částJednotný vnitřní trh je od roku 1993 nástupcem společného trhu. Upravuje ho SES a množství předpisů sekundárního práva, je značně skloňován i judikaturou ESD. Obchod mezi členskými státy se uskutečňuje v jeho rámci podle specifickým komunitárních pravidel. Jednotný vnitřní trh v některých rysech připomíná trh národní a z právního hlediska není obchod mezi členskými státy považován za mezinárodní. Někteří autoři o něm hovoří jako o prostoru, který se má ekonomicky chovat jako trh jediného státu. Číst dále...


Římská úmluva o právu použitelném pro závazky ze smluv (1)

20. duben 2006 - Rubrika: Právo

Evropská komise vydala v této věci tzv. Zelenou knihu – uveřejněna dne 14. 1. 2003 („Green paper“ pod označením COM 2002 654 final), kde položila jak členským státům, tak i široké veřejnosti celkem 20 otázek, které se právě dané problematiky týkaly (nejde ale pouze o problematiku přeměny ŘÚ do komunitárního instrumentu, ale také o potřebu modernizovat četná ustanovení Úmluvy, a to nejen v důsledku přeměny samotné). Evropská komise obdržela celkem na osmdesát reakcí. Číst dále...


Nástroje obchodní politiky ES týkající se ochranných opatření - 1. část

19. duben 2006 - Rubrika: Právo

Nástroje obchodní politiky ES týkající se ochranných opatření - 1. částTento článek se zabývá problematikou obchodní politiky v rámci ES, jakož i používáním zákonných nástrojů, určených k regulaci mezinárodního obchodu. Pro komplexní představu čtenáře je okrajově věnována pozornost i historii evropské integrace, postavení členských států a otázce pravomocí. Číst dále...


Principy evropského smluvního práva

18. duben 2006 - Rubrika: Právo

Principy evropského smluvního právaV současné době žádný jednotný evropský Kodex, který by se týkal problematiky soukromého, resp. smluvního práva. Nicméně myšlenka existence tohoto Kodexu není do budoucna považována většinou autorů za zcela nereálnou.Samotná podstata Evropského společenství – tedy existence jednotného vnitřního trhu však přímo vyžaduje, aby k těmto unifikačním snahám přistupováno bylo a byla tak odbourávána nejistota účastníků právních vztahů. Číst dále...


Systém ochrany lidských práv na základě Paktů z roku 1966

24. březen 2005 - Rubrika: Právo

Moderní mezinárodněprávní ochrana lidských práv se začíná vyvíjet až na konci druhé světové války jako reakce na tento konflikt, vyvražďování politických odpůrců a rasových či etnických skupin. Vznik mezinárodního práva lidských práv je spojen s poznáním, že existuje jednota vnitřní a zahraniční politiky státu. Číst dále...«« « 3 4 5 6 7 8 » »»
Strana 7 z 8