Ostatní obory

Články z ostatních společenskovědních oborů.

Môže byť liberálno-demokratický režim kultúrne univerzálny?

27. září 2014 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Môže byť liberálno-demokratický režim kultúrne univerzálny?Střet mezi Západem a Východem se v dějinách objevuje velmi často. Ať se jedná o rozkol v církvi či dělení světa v době Studené války. Více o kulturách a jejich vlivu na formování světa se dozvíte v článku Dominiky Borbélyové. Číst dále...


Princíp ochrany a neporušiteľnosti štátnych hraníc

22. září 2014 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Princíp ochrany a neporušiteľnosti štátnych hranícV době, kdy se svět potýká s problémy v Gaze, neméně dramatická je situace na Ukrajině, Irák děsí vznikající Islámský stát a dokonce i v nám tak blízkých částech Evropy jako Skotsko, Katalánsko, Baskicko, Belgie či sever Itálie se mohou měnit státní hranice. Co státní hranice jsou, jaká je jejich funce a mnoho dalších zajímavostí se dočetete v článku Petera Piroše. Číst dále...


První dámy Československé republiky (1918 - 1957)

26. srpen 2014 - Rubrika: Nezařazené odborné články

První dámy Československé republiky (1918 - 1957)Od roku 1918, kdy se Tomáš Garrigue Masaryk stal prezidentem nově vzniklého Československa, se v naší zemi začíná objevovat institut první dámy. Od té doby byly všechny první dámy v hledáčku veřejnosti, která se o ně a jejich činnost velmi zajímala. Od všech prvních dam je vyžadováno, že budou reprezentovat. Záleží však na dobových podmínkách, osobním kouzlu, rozhledu a inteligenci. Některé dokonce skrze své muže ovlivňovaly chod v zemi. Jiné zase zůstávaly pokud možno co nejvíce v pozadí a na veřejnosti se objevovaly pouze sporadicky a pečlivě si chránily své soukromí. Číst dále...


E-Diplomacie jako nástroj veřejné diplomacie

19. srpen 2014 - Rubrika: Nezařazené odborné články

E-Diplomacie jako nástroj veřejné diplomacieVeřejná diplomacie používá pro šíření informací mnoho komunikačních kanálů z nichž některé prošly v posledních letech bouřlivým rozvojem. V této eseji se budeme věnovat určitým rysům fenoménu e-diplomacie a rovněž se zaměříme na jeho výhody a úskalí. Číst dále...


Teorie propagandy: vybrané typologie

5. srpen 2014 - Rubrika: Média a mediální studia

Teorie propagandy: vybrané typologiePropaganda, termín pro některé relevantní a upřímný, pro jiné neadekvátní až pejorativní. Téměř každý se s ním setkal minimálně v souvislosti s nacistickým Německem na základní nebo střední škole v hodinách dějepisu. Tento termín je však často používán i současnými politiky, médii nebo prostě jen běžnými internetovými uživateli v diskusních fórech. Jak ale vědecká komunita definuje propagandu? Jaká je její typologie a v jakých případech je využívána? Číst dále...


Vojenská správa v Československé republice v letech 1918–1938

4. srpen 2014 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Vojenská správa v Československé republice v letech 1918–1938Tématem tohoto dokumentu je vojenská správa v období první Československé republiky, to znamená zpracovaným obdobím je rozmezí let 1918 až 1938.Mezi cíle práce patří zpracování základních informací o primárním institucionálním zakotvení úřadů, institucí a orgánů v systému prvorepublikové vojenské správy a rovněž se pokusím vymezit vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi. Mezi zmíněnými orgány samozřejmě nemůže chybět ani Ministerstvo národní obrany jako stěžejní orgán státní správy v oblasti vojenské a obranné, ani dělba vojenské správy na nižších úrovních. Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»
Strana 3 z 17