Ostatní obory - Nezařazené odborné články

Nezařazené články a ostatní články z oblasti politologie, sociologie, filosofie aj.

Zeměloďka jako změna společenské smlouvy?

15. březen 2018 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Zeměloďka jako změna společenské smlouvy?Najít si partnera, mít dvě děti a nakonec si vzít hypotéku na dům za městem. Tak vypadá klasický stereotyp západního způsobu života. Mladší generace má ale jiné hodnoty, a to především čas. Mohla by chytrá změna způsobu života změnit smýšlení společnosti? Číst dále...Trestné činy z nenávisti v Slovenskej republike a Českej republike v období 2009 – 2015

21. červenec 2016 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Trestné činy z nenávisti v Slovenskej republike a Českej republike v období 2009 – 2015Prevažná väčšina spoločnosti vníma extrémizmus ako prejav neznášanlivosti, ktorý je sprevádzaný agresívnym konaním voči zjavne odlišným jedincom alebo skupinám odlišným jedincov. Odborná, ale i laická verejnosť upriamuje svoju pozornosť na problematiku extrémistickej scény a to z toho dôvodu, že sa v niektorých demokratických štátov zdvíha vlna násilia založená na rasovej, politickej, náboženskej alebo inej intolerancii. Neznášanlivosť voči odlišným občanom v spoločnosti sa stáva hybnou silou súčasnej vnútornej, ale i medzinárodnej politickej scény. Číst dále...


Reštrukturalizácia a lokálna konfigurácia fínskej miestnej samosprávy

21. leden 2016 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Reštrukturalizácia a lokálna konfigurácia fínskej miestnej samosprávyFínsko je štát, ktorý sa oprávnene radí medzi krajiny s vysokou životnou úrovňou. Severský štát možno porovnávať s najvyspelejšími európskymi ekonomikami. Nie len miera percepcie korupcie, úroveň konkurencieschopnosti, či orientácia na inovácie ale vo všeobecnosti komplexný charakter usporiadania, organizácie a nastavenia systému verejnej správy činí z uvedenej nordickej krajiny inšpiratívny príklad pre viacero členských štátov EÚ, ktoré prechádzajú transformáciou verejnej správy. Číst dále...


Politická angažovanost odborov na príklade politického unionizmu v Indii

16. červenec 2015 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Politická angažovanost odborov na príklade politického unionizmu v IndiiCieľom danej štúdie je priblížiť fenomén politického unionizmu v kontexte historických, kultúrno-spoločenských a politických súvislostí formovania odborového hnutia v Indii a poukázať na konzekvencie politického unionizmu pre ďalšie fungovanie, pôsobenie a pozíciu odborov v politickom a sociálnom systéme Indie. Číst dále...


Otázka veľkostného aspektu miestnych samospráv v kontexte lokálnej demokracie

8. červenec 2015 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Otázka veľkostného aspektu miestnych samospráv v kontexte lokálnej demokracieCharakter lokálnej štruktúry Slovenskej republiky môžeme z hľadiska numerického vyjadrenia viažuceho sa na rastúci počet malých obcí korektne definovať ako výrazne fragmentovaný. Stav lokálnej atomizácie je zároveň dôvodom dichotomicky rozdeľujúcim spoločnosť na dva tábory, keďže priechodnosť implementácie vhodných konsolidačných opatrení je sťažujúca sériou argumentov vyzdvihujúcich silu a potrebu zachovania všetkých, aj z veľkostného aspektu malých samospráv, čo napomáha udržaniu lokálnej roztrieštenosti. Číst dále...


Migrace Basků: identita a formování diaspor

24. červen 2015 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Migrace Basků: identita a formování diasporOd šedesátých let se ve světe humanitních věd setkáváme se studiem etnických identit. Baskická etnicita, či kolektivní identita, se dostává do popředí zájmu ve spojení s unikátními skutečnostmi, které ji formují, a přetrvává i v baskických diasporách za mořem. Číst dále...1 2 3 4 5 » »»
Strana 1 z 15