Je třeba nadále diverzifikovat energetické zdroje

 5. květen 2016  Mgr. Irena Grillingerovà   komentáře

Směr české energetiky by jednou mohlo udávat jádro. Myslí si to tajemnice velvyslance pro energetickou bezpečnost Jitka Holubcová. V rozhovoru pro e-Polis.cz také prozradila, jestli je Česko dostatečně nezávislé v rámci své energetické bezpečnosti nebo jak se bude vyvíjet rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Mgr. Jitka HolubcováMgr. Jitka Holubcová

Jak si stát může zajistit větší nezávislost v rámci energetické bezpečnosti? Třeba Česká republika nemá mnoho energetických zdrojů, pokud pomineme uhlí. Jakým způsobem si můžeme zajistit konkurenceschopnost, abychom nebyli závislí například na dovozu z Ruska?

Naše státní energetická koncepce na to pamatuje, říká za prvé, že je důležité, kterým způsobem lze využívat domácí zdroje. To se děje. Zhruba padesát procent naší elektřiny se vyrábí z uhlí, čili tam ten domácí zdroj je. Za druhé, co se týče těch dovozů tak bych doporučila diverzifikovat. Zdrojová teritoria a tranzitní trasy jsme v devadesátých letech svým způsobem již diverzifikovali tím, že jsme se napojili na ropovod TAL skrze propojku IKL a udělali jsme i malou plynárenskou propojku GAZELA. Ale samozřejmě je potřeba i tu kvalitu udržet a případně posilovat dále tak, abychom byli co nejméně citliví na vnější šoky.

Je ještě nějaký jiný zdroj, díky kterému by si Česká republika do budoucna mohla zajistit energetickou bezpečnost?

Často diskutovaná je otázka budoucnosti jaderné energetiky v Česku. My jsme jaderná země, řadíme se tak mezi tu polovinu členských států EU, které mají možnost jaderné technologie pro výrobu jaderné elektřiny. Výroba elektřiny z jádra u nás aktuálně činí asi třicet procent na celkové výrobě. Myslím si, že to je i jedna z možných cest do budoucna. Je to ale velice diskutabilní. Pro mnohé je to nepřijatelné z environmentálního pohledu, ale je to aktuálně otázka i z pohledu ekonomického. Stavba takového zařízení je finančně náročná a hovoříme tedy o náročnosti třeba šedesáti let. V současné době nízkých cen elektřiny na trhu je těžké spočítat životaschopnost takového ekonomického projektu.

Bylo by možné se ubírat jinou cestou, například tím, že Česká republika se zaměří spíše na alternativní zdroje?

Určitě obnovitelné zdroje mají svojí roli v energetickém mixu. Česká republika má za cíl dosáhnout třinácti procentního zastoupení obnovitelných zdrojů na podílu výroby elektřiny do roku 2020. Ten cíl splníme, takže se tomuto zdroji věnujeme. Otázka jak moc ho lze posilovat, protože v našich geografických podmínkách je těžké. Například možnosti stavět další hydroelektrárny a i fotovoltaické články jsou limitované. Stejně tak větrníky, protože nemůžeme například stavět větrné parky jako Němci.

A co solární elektrárny? Neuškodil jim jejich prudký rozvoj v minulých letech?

Určitě solární boom, byl problém. Je to problém, se kterým budeme muset žít dalších dvacet let, a chápu docela tu negativní reakci lidí. Je to v podstatě negativní téma, takže ani z politické perspektivy nebude zájem tohle posilovat dále. Kde, ale pořád potenciál je a musí se vytvořit, jsou chytré sítě. Díky nim bude zajištěna flexibilnější a chytřejší spotřeba elektřiny.

Jaká surovina nebo zdroj bude podle vás nejdůležitější v budoucnu? Neustále se mluví o tom, že ropa a zemní plyn tu nebudou věčně…

Debata o konečnosti zdrojů, už je tady od počátku a vždycky se posouvají limity v závislosti na tom, jak se zlepšují technologie. Máme i nová naleziště břidličného plynu nebo lepší technologii extrakce ropy. Podlé mého názoru, každý z těch zdrojů má svoje nezastupitelné místo. Ropa v určitém ohledu je nenahraditelná, protože vstupuje i do petrochemického průmyslu a chemického průmyslu. Zemní plyn zase má svojí výhodu, že je příznivější k emisím CO2, takže není tak špinavý. Uhlí zase má tu výhodu, že je nejlevnější. Myslím si, že zdroj budoucnosti bude vždycky ten, který dává ekonomicky smysl a respektuje naše klimaticko-energetické cíle. Je třeba hledat nějakou střední cestu.

Jak citovat tento text?

Grillingerovà, Irena. Je třeba nadále diverzifikovat energetické zdroje [online]. E-polis.cz, 5. květen 2016. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/je-treba-nadale-diverzifikovat-energeticke-zdroje.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 1x


Přidat komentář

Vložit komentář