Bc. Michal Trojan

Poslední přihlášení: 28. únor 2008

Poslední články autora

Analýza české vládní koalice 2002-2006

20. srpen 2008  Bc. Michal Trojan  komentáře

Analýza české vládní koalice 2002-2006Mým cílem je analyzovat utváření, formu a fungování vládní koalice na půdě dolní komory parlamentu České Republiky v období 25. 4. 2002 – 16. 8. 2006. Toto období je zajímavé především tím, že se celkem třikrát měnila osoba na postu premiéra . Je velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se měnilo chování koaličních partnerů právě v závislosti na osobě premiéra. Číst dále...


Opoziční smlouva a Čtyřkoalice

16. květen 2008  Bc. Michal Trojan  komentáře

Opoziční smlouva a ČtyřkoaliceVolby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR skončily v roce 2006, jak dobře víme, téměř dokonalým patem. Při pohledu na volební výsledky stran, dosažených při parlamentních volbách roku 1998, se na první pohled může zdát, že se tehdy jednalo o situaci diametrálně odlišnou. Opak je však pravdou. Silnou jednotící charakteristikou obou těchto období je totiž fakt, že bez spolupráce dvou nejsilnějších stran, ODS a ČSSD, jsou obě situace prakticky neřešitelné. Volební výsledky a povolební vyjednávání v roce 1998 se sice velmi liší od těch z roku 2006, výsledná situace je však nadmíru podobná. Číst dále...


Problematika menšinových vlád

7. duben 2008  Bc. Michal Trojan  komentáře

Problematika menšinových vládProblematika menšinových vlád nebyla dlouho brána politickou vědou vůbec v potaz. Prosazení radikálního aktivismu a behavioralismu v sociálních vědách v 60. letech 20. století, totiž zapříčinilo přenesení pozornosti od studia institucí ke studiu chování jedince a k otázkám týkajícím se řešení sociálních problémů. (Strom, 1990: 2). Menšinové vlády tvoří podstatný podíl ze všech parlamentních vlád. Číst dále...


Vznik 1. Československé republiky a princip sebeurčení

24. březen 2008  Bc. Michal Trojan  komentáře

Vznik 1. Československé republiky a princip sebeurčeníO vztahu 1. Československé republiky k národnostním menšinám již bylo napsáno mnohé. Téměř veškeré publikace mapující fungování samostatného československého státu v meziválečném období narážejí – tím, či oním způsobem – na problematické soužití Čechů, Němců, Slováků, Maďarů a Poláků na území společného státu. V tomto textu, který pojímám spíše jako esej, bych se chtěl detailně zaměřit především na význam „principu sebeurčení“ pro rodící se československý stát. Číst dále...


Analýza Čínské lidové republiky

3. březen 2008  Bc. Michal Trojan  komentáře

Analýza Čínské lidové republikyMým cílem je analyzovat současný politický režim v Čínské lidové republice. Tato analýza bude zaměřená na oblast politiky, ekonomie a ideologie – konkrétně pak na metody a způsob realizace politické moci. Jako vodítko pro tuto analýzu jsem si zvolil knihu od Roberta J. Jacksona a Doreen Jacksonové Contemporary goverment and politics. Democracy and Authoritarianism. Číst dále...


Média a etika

28. únor 2008  Bc. Michal Trojan  komentáře

Média a etikaVztah médií a etiky je často diskutovaným tématem a dá se zasadit do kontextu s obecnější problematikou informační etiky.S prohlubujícím se fenoménem bulvarizace médií se stále častěji vyskytují debaty o morálnosti některých mediálních sdělení. Při probíhajících debatách můžeme relativně často zaslechnout výroky o „neetičnosti“ určitého jednání. Číst dále...