Ing. Jaroslav Lehečka

Poslední přihlášení:

Poslední články autora

Završení předválečného vývoje československé statistiky a počátky mezinárodní spolupráce

25. říjen 2009  Ing. Jaroslav Lehečka  komentáře

Završení předválečného vývoje československé statistiky a počátky mezinárodní spolupráceObdobně jako i v jiných okolních státech bylo přikročeno v roce 1928, zejména přispěním tehdejšího předsedy Státního úřadu statistického prof. Weyra, k založení Československé statistické společnosti. Jejím základním směřováním bylo zejména napomoci k řešení základních metodologických a zároveň i praktických otázek napomáhajících k dalšímu rozvoji statistiky. Číst dále...


Slovenská statistika v období 2. světové války a v období poválečné obnovy v letech 1945-1948

2. leden 2009  Ing. Jaroslav Lehečka  komentáře

Slovenská statistika v období 2. světové války a v období poválečné obnovy v letech 1945-1948V následujících řádcích bude zmíněno další směřování státní statistiky na Slovensku. Vývoj v této oblasti se vyvíjel odlišně než v českých zemích a byl předznamenán především vyhlášením Slovenského štátu dne 14. března 1939. Číst dále...


Počátky statistiky na území Slovenska

29. říjen 2008  Ing. Jaroslav Lehečka  komentáře

Počátky statistiky na území SlovenskaNa nacházející dny připadá 90. výročí vzniku Československé republiky. Proto bude jistě zajímavé připomenout si, jak se vyvíjela statistika od svých prvopočátků na území Slovenska - našeho sousedního státu, s nímž jsme sdíleli po desetiletí společný stát. Popis tohoto údobí bude tedy hlavním cílem tohoto článku, který tím chce rovněž prohloubit povědomost o rozvoji statistiky v dřívějších dobách a zároveň tím přispět k dialogu mezi našimi státy . Číst dále...


Okolnosti vzniku státní statistiky a úloha profesorů Krejčího a Weyra v jejím počátku

24. červen 2008  Ing. Jaroslav Lehečka  komentáře

Okolnosti vzniku státní statistiky a úloha profesorů Krejčího a Weyra v jejím počátkuVznik státní statistiky v roce 1919 představoval logické vyústění předchozích aktivit na poli statistiky, tak jak bylo naznačeno v sérii předchozích článků. Vývoj ekonomické a politické situace v roce 1918 a následně v roce 1919 spěl k určité stabilizaci a po prvních opatřeních vedoucích k zajištění nejdůležitějších funkcí státu došlo rovněž ke vzniku Státního úřadu statistického (SÚS) . Úkolem tohoto článku bude přiblížit okolnosti, za kterých došlo k jeho zřízení a dále přiblížení úlohy významného představitele státní statistiky prof. Krejčího – též jejího prvního předsedy a prof. Weyra jeho nástupce v této funkci. Číst dále...


Počátky průmyslové statistiky v českých zemích

17. březen 2008  Ing. Jaroslav Lehečka  komentáře

Počátky průmyslové statistiky v českých zemíchUvedená stať volně navazuje na dříve publikovanou stať o počátcích organizované statistiky v českých zemích. Tento článek by měl čtenáře uvést do problematiky počátků statistiky průmyslu v českých zemích a rovněž přiblížit některé opomíjené souvislosti spojené se zavedením statistických průmyslových zjišťování. Na počátku je nutné konstatovat, že průmysl je nejen významnou částí hospodářství v českých zemích, ale má rovněž významnou úlohu při zavádění vědeckých objevů a technických vynálezů do celé škály výrobních i nevýrobních oborů. Číst dále...


150 let organizované statistiky v českých zemích

15. únor 2008  Ing. Jaroslav Lehečka  komentáře

150 let organizované statistiky v českých zemíchPrvní uveřejněné statistické údaje a analýzy publikované a uveřejněné ČSÚ v roce 2008 vzbudily v ČR větší pozornost než obvykle. Jedná se o pochopitelnou reakci na tu skutečnost, že jsme vstoupili do roku, ve kterém vstupuje v platnost dlouho diskutovaná reforma veřejných financí. A pochopitelně nezastupitelnou úlohu v informování odborné i laické veřejnosti zaujímá ČSÚ. Protože to není poprvé, kdy takto vzrůstá zájem o informovanost, nebude od věci zastavit se trochu v historii úřadu, která je z tohoto úhlu pohledu pro nás dnes velmi zajímavá. Úkolem tohoto článku bude tedy podívat se podrobněji na počátky organizované statistiky v českých zemích včetně ozřejmení některých obecně neznámých údajů. Číst dále...


70 let od dramatického zasedání Mezinárodního statistického institutu ISI v Praze

10. leden 2008  Ing. Jaroslav Lehečka  komentáře

70 let od dramatického zasedání Mezinárodního statistického institutu ISI v PrazeLetošní rok 2008 je spojen s připomínkou některých osudových okamžiků dějin, které se odehrávaly v dávné i nedávné minulosti na našem území. Proto se objevují různé úvahy a články s cílem přiblížit čtenářům či posluchačům historická výročí naší země spojená s lety končícími osmičkou. Rovněž tak tento článek chce přiblížit čtenářům jednu zajímavou epizodu naší novodobé historie vztahující se k roku 1938. Číst dále...


Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…