70 let od dramatického zasedání Mezinárodního statistického institutu ISI v Praze

 10. leden 2008  Ing. Jaroslav Lehečka   komentáře

Letošní rok 2008 je spojen s připomínkou některých osudových okamžiků dějin, které se odehrávaly v dávné i nedávné minulosti na našem území. Proto se objevují různé úvahy a články s cílem přiblížit čtenářům či posluchačům historická výročí naší země spojená s lety končícími osmičkou. Rovněž tak tento článek chce přiblížit čtenářům jednu zajímavou epizodu naší novodobé historie vztahující se k roku 1938.

70 let od dramatického zasedání Mezinárodního statistického institutu ISI v Praze70 let od dramatického zasedání Mezinárodního statistického institutu ISI v Praze

Dne 12. září 1938 bylo v Praze zahájeno XXIV. zasedání ISI, nad kterým převzal záštitu prezident republiky dr. Edvard Beneš. Jednání zahájil v zasedací síni Poslanecké sněmovny (dnes Rudolfinum) jménem prezidenta republiky a vlády ministr financí Josef Kalfus.

Za přípravu zasedání odpovídal tehdejší Státní úřad statistický, který k tomuto zasedání vydal dvojčíslo svého odborného časopisu Statistický obzor. Předsedou organizačního výboru byl bývalý předseda SÚS prof. Dr. František Weyr, generálním sekretářem dr. Boháč.

Jednání řídil prezident ISI Armand Julin z Bruselu. Zasedání se zúčastnilo celkem 146 účastníků z 33 zemí, z toho 52 členů bylo za ISI a 64 delegátů zastupovalo cizí vlády a mezinárodní organizace. Účastni byli i zástupci Mezinárodního úřadu práce, Mezinárodního zemědělského ústavu, Mezinárodní obchodní komory a Společnosti národů.

Zasedání mělo 4 sekce:

  • sekce pro demografickou statistiku (místopředsedou zvolen A. Boháč)
  • sekce pro hospodářskou statistiku
  • sekce pro sociální statistiku (předsedou zvolen F. Weyr)
  • sekce pro všeobecnou metodologii a matematickou statistiku

Zasedání sekcí probíhalo pak dále již v Obecním domě, neboť v původně uvažovaných prostorách Poslanecké sněmovny probíhalo v té době rovněž zasedání parlamentu. Českoslovenští účastníci připravili 8 sdělení. Takto přispěli do jednání sekce demografické statistiky, sekce pro hospodářskou statistiku a sekce všeobecné metodologie .

Politická situace se v průběhu zasedání ISI ve dnech 12. – 13. září 1938 velmi vyostřila. V těchto dnech probíhal v Norimberku sjezd NSDAP. Adolf Hitler zde pronesl na závěr sjezdu 12. září 1938 ostře útočný projev proti Československu a prezidentu Benešovi. Tento projev se stal roznětkou pro vyvolání sudetoněmeckého povstání v českém pohraničí, které bylo českou vládou rychle potlačeno (v pohraničí bylo vyhlášeno stanné právo a SdP byla rozpuštěna).

Byro ISI se následně na mimořádné schůzi rozhodlo, že je potřeba zasedání předčasně ukončit. Na většinu z připravených 15 referátů a 23 sdělení se již z toho důvodu nedostalo.

Rovněž tak odpadla i značná část z připraveného společenského programu.

Připomínka tohoto zajímavého výročí rovněž předjímá 40. let od založení Českého statistického úřadu /ČSÚ/ připadající na 8. ledna 2009.


Mezinárodní statistický institut (International Statistical Institute = ISI)

  • byl založen v roce 1885. Jde o autonomní společnost, která usiluje o rozvoj a zlepšení statistických metod a jejich aplikace prostřednictvím mezinárodních aktivit a spolupráce.
  • stálé sídlo ISI je ve Voorburgu (nedaleko Haagu) v Nizozemsku.
  • Institut má poradní status při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC) a při UNESCO.

prof. Dr. František Weyr (25.4.1879 – 29.6.1951)

  • 2. předseda Státního úřadu statistického v letech 1920 – 1929

Jak citovat tento text?

Jaroslav, Ing.. 70 let od dramatického zasedání Mezinárodního statistického institutu ISI v Praze [online]. E-polis.cz, 10. leden 2008. [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/70-let-od-dramatickeho-zasedani-mezinarodniho-statistickeho-institutu-isi-v-praze.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!