Filip Šimek

Poslední přihlášení: 15. duben 2018

Poslední články autora

Zásady materiální a formální pravdy ve správním řízení – jejich úprava a použití

7. říjen 2016  Filip Šimek  komentáře

Zásady materiální a formální pravdy ve správním řízení – jejich úprava a použitíSprávní řízení podle správního řádu je ovládáno a formováno procesními zásadami. Některé z nich se vyskytují v párech, a proto se často označují jako tzv. párové zásady. Jedná se rovněž o případ zásady materiální pravdy a zásady formální pravdy. Správní řád je příkladem právní úpravy, která reflektuje aplikaci obou zásad, ačkoliv nemají stejné postavení a stejné podmínky aplikace. Jedna z nich tak významně převládá. Číst dále...


Federální uspořádání Spolkové republiky Německo

19. září 2016  Filip Šimek  komentáře

Federální uspořádání Spolkové republiky NěmeckoZákladní právní charakteristika německého federalismu, jako stěžejního aspektu institucionální dělby moci, vychází z dělby legislativní pravomoci zákonodárných sborů a dělby právního řádu na spolkové a zemské právo. Na spolkové úrovni lze vysledovat i silné centralizační tendence. Jak ale vypadá kompletní federální uspořádání Německa? Dozvíte se v článku Filipa Šimka. Číst dále...


Ústřední státní správa v ČR: střet zákona a judikatury

25. listopad 2015  Filip Šimek  komentáře

Ústřední státní správa v ČR: střet zákona a judikaturyOrgány ústřední státní správy se zabývá kompetenční zákon. Filip Šimek se ve svém příspěvku zaměřuje na příslušná ustanovení, která tyto orgány vypočítávají. Zároveň se zabýval i otázkou, zda lze takový výčet považovat ve světle soudní judikatury za úplný. Číst dále...


Základní právní rámec obecního zřízení a volební právo

23. září 2014  Filip Šimek  komentáře

Základní právní rámec obecního zřízení a volební právoV době před volbami do zastupitelstev obcí se Filip Šimek ve svém novém článku věnuje jejich základnímu zřízení a subjektivnímu i objektivnímu volebnímu právu. Cílem je seznámit čtenáře, nebo alespoň jim připomenout, základní východiska ústavně právní i zákonné povahy ve vztahu k obcím. Nepracuje však jen s téměř všeobecně známými fakty, ale zpracovává i nejčerstvější judikaturu. Čtenáři se tak seznámí o důsledcích usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 6/2014–20 z 19. září pro následující obecní volby. Číst dále...


Vojenská správa v Československé republice v letech 1918–1938

4. srpen 2014  Filip Šimek  komentáře

Vojenská správa v Československé republice v letech 1918–1938Tématem tohoto dokumentu je vojenská správa v období první Československé republiky, to znamená zpracovaným obdobím je rozmezí let 1918 až 1938.Mezi cíle práce patří zpracování základních informací o primárním institucionálním zakotvení úřadů, institucí a orgánů v systému prvorepublikové vojenské správy a rovněž se pokusím vymezit vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi. Mezi zmíněnými orgány samozřejmě nemůže chybět ani Ministerstvo národní obrany jako stěžejní orgán státní správy v oblasti vojenské a obranné, ani dělba vojenské správy na nižších úrovních. Číst dále...


Československá státoprávní asymetrie

19. říjen 2013  Filip Šimek  komentáře

Československá státoprávní asymetriePrvorepubliková československá umělá myšlenka čechoslovakismu, nestabilní již ve svých počátcích, se dávno zhroutila. Košický vládní program z 5. dubna 1945 hovořil o dvou národech – o českém a slovenském (Vodička 2003: 62). Společná koexistence těchto dvou národních entit může naznačovat budoucí státní uspořádání – formu státu – obnovené republiky Československé. Promítne se do připravované ústavní listiny? Číst dále...


Komparace správního systému ČR a SRN se zaměřením na územní samosprávu

13. červenec 2013  Filip Šimek  komentáře

Komparace správního systému ČR a SRN se zaměřením na územní samosprávuÚčelem následujícího textu je komparace dvou správních systémů – České republiky a Spolkové republiky Německo, přičemž se zaměříme na jejich obecní samosprávy. Jedná se o státy, jež spolu geograficky sousedí a částeční sdílí i historii, jelikož české země byly po určitý čas ovlivňovány Německem. Text se krátce věnuje i historickým souvislostem, jež by mohly být základem pro současnou podobu správy obou zemí. Číst dále...