Vít Procházka

Poslední přihlášení: 31. srpen 2015

Poslední články autora

Sranda musí bejt, i kdyby v Paříži…

20. listopad 2015  Vít Procházka  komentáře

Sranda musí bejt, i kdyby v Paříži…Přesně před týdnem došlo k teroristickým útokům v Paříži, při kterých zahynulo 130 lidí. Svou uměleckou vzpomínku přináší a dění uplynulých dní glosuje Vít Procházka. Číst dále...


Mezinárodní trestní soud a mezinárodní právo trestní: současnost

13. září 2015  Vít Procházka  komentáře

Mezinárodní trestní soud a mezinárodní právo trestní: současnostJakými principy se řídí Mezinárodní trestní soud? Které zločiny vyšetřuje? Na čem se zakládají argumenty jeho zastánců i odpůrců? Číst dále...


Mezinárodní trestní soud a mezinárodní právo trestní: historie

1. září 2015  Vít Procházka  komentáře

Mezinárodní trestní soud a mezinárodní právo trestní: historieMezinárodní trestní právo by neopustilo rámec intelektuálních diskusí a krátkodobých experimentů – nebýt válek 20. století. Jak jimi bylo ovlivněno? A co se pojmem „mezinárodní právo trestní“ vlastně rozumí? Číst dále...


Studentské (ne)zájmy

20. březen 2012  Vít Procházka  komentáře

Studentské (ne)zájmyKdyž kolem 29. února vrcholily studentské bouře, jejichž rozbuškou byla nevůle ministerstva školství podrobit věcné záměry reformních vysokoškolských zákonů důslednějšímu jednání s akademickou veřejností, opanoval všeobecné mínění dojem z čehosi nadobyčejného. Leda zázrakem šlo uniknout sudbám televizních expertů univerzální působnosti od metalurgie po čínskou operu, kterak komentují příchod nové, nyní už opravdu výjimečné, generace. Číst dále...


Krečmer: Václav Klofáč a jeho národní socialismus

19. duben 2010  Vít Procházka  komentáře

Krečmer: Václav Klofáč a jeho národní socialismusPřed desíti lety vydalo nakladatelství Adonai pod názvem Václav Klofáč a jeho národní socialismus knihu Josefa Krečmera, jež nezaujala početnější okruh čtenářů. Škoda, neboť se jedná o publikaci, která navzdory sporadickým věcným chybám a místy se objevující subjektivitě autora umožňuje na příkladu kariéry jednoho z vůdců české politiky přelomu 19. a 20. století pochopit souvislosti, za nichž vznikala naše moderní státnost a bez jejichž porozumění zůstane nyní probíhající rekapitulace „20 let svobody“ neúplná. Číst dále...


Hobsbawm: Globalizace, demokracie a terorismus

8. březen 2010  Vít Procházka  komentáře

Hobsbawm: Globalizace, demokracie a terorismusSérie přednášek, esejů a zamyšlení autorsky spojených se jménem Erica Hobsbawma je věnována perspektivám světa na počátku 21. století. Typický, očekávaný a nakonec též vítaný rys jednotlivých postřehů se skrývá v nepřetržitém ohlížení za minulou zkušeností. Čtenář tak od prvního kontaktu ztrácí možnost iluze, že dílo koncipoval někdo jiný, než vysoce erudovaný a současně se zavilostí jemu vlastní proti proměnlivosti dobových nálad kráčející historik. Číst dále...


„Až příliš zahleděni do české kotliny“, rozhovor s Markem Ženíškem (TOP09)

26. říjen 2009  Vít Procházka  komentáře

„Až příliš zahleděni do české kotliny“, rozhovor s Markem Ženíškem (TOP09)V předvečer veřejného jednání Ústavního soudu o návrhu senátorů na přezkoumání Lisabonské smlouvy se Marek Ženíšek, vysokoškolský pedagog a člen přípravného výboru TOP09, zamýšlí nad limity vládnoucích elit, obrazem země v zahraničí i nezastupitelnou úlohou politických stran. „Splněním prezidentova požadavku nezískáme nic,“ říká a poznamenává, že tuzemská diskuse na téma Lisabon jen dokazuje vleklou sevřenost místními poměry. Číst dále...


Thatcherismus a Margaret Thatcherová

14. září 2009  Vít Procházka  komentáře

Thatcherismus a Margaret ThatcherováThatcherismus bývá označován jako období a současně jako ideologie i politická praxe, kterou utvářely vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska mezi lety 1979-1990, kdy v jejich čele stála Margaret Thatcherová, po níž se thatcherismus nazývá. Pro objasnění tématu thatcherismu, na což aspiruje tato práce, je nutné porozumět životu Margaret Thatcherové – vlastnímu rodinnému prostředí a stavu společnosti a politiky na britských ostrovech před jejím nástupem k moci. Číst dále...


Letmé ohlédnutí za Stranou zelených

7. červenec 2009  Vít Procházka  komentáře

Letmé ohlédnutí za Stranou zelenýchNesčetně přísloví a citátů učí o krizi jako o situaci, v níž se odhalují jindy střežené reálné povahy lidí. Dodejme, že totéž pravidlo lze aplikovat na celé instituce, politické strany nevyjímaje.

Zřejmě nejpatrnější je krize v případě Strany zelených, která nezkrotnými turbulencemi míří střemhlav zpátky do podhradí vysoké politiky. Jev, braný za krátkodobý trend, se narůstající řadou volebních debaklů proměnil v zákon, jehož podzimní stvrzení znemožní jedině šťastná souhra logicky nevysvětlitelných náhod. Číst dále...