Studentské (ne)zájmy

 20. březen 2012  Vít Procházka   komentáře

Když kolem 29. února vrcholily studentské bouře, jejichž rozbuškou byla nevůle ministerstva školství podrobit věcné záměry reformních vysokoškolských zákonů důslednějšímu jednání s akademickou veřejností, opanoval všeobecné mínění dojem z čehosi nadobyčejného. Leda zázrakem šlo uniknout sudbám televizních expertů univerzální působnosti od metalurgie po čínskou operu, kterak komentují příchod nové, nyní už opravdu výjimečné, generace.

Studentské (ne)zájmyStudentské (ne)zájmy

Když kolem 29. února vrcholily studentské bouře, jejichž rozbuškou byla nevůle ministerstva školství podrobit věcné záměry reformních vysokoškolských zákonů důslednějšímu jednání s akademickou veřejností, opanoval všeobecné mínění dojem z čehosi nadobyčejného. Leda zázrakem šlo uniknout sudbám televizních expertů univerzální působnosti od metalurgie po čínskou operu, kterak komentují příchod nové, nyní už opravdu výjimečné, generace.

Ta nejprve cvičně odvrátí zločinné plány ministra vlastního rezortu, tedy školství, aby záhy započala obrodu modlami kapitalismu infikované společnosti. Vymýtí úplatkářské manýry, roztočí hvězdná kola prosperity, vzkřísí sociální stát, obnoví vládu práva a pořádku a jako dortovou třešinku navrchu té rajské blaženosti zušlechtí politickou kulturu do krásy, že i ve Švejcarech budou závistivci pukat.

 Avšak ejhle! Stále hlubší časová propast mezi dneškem a Týdnem neklidu nahrává skeptickým odhadcům vývoje, byť tito nejeví známky dramatického talentu a v makro (rozuměj celospolečenském, takřka globálním) měřítku neuvažují, ani když je praští kladivem.

Více než čtrnáct dní uplynulo, tisíce rozhněvaných mladých žen a mužů ohlásily cestu zpět za škamny teploučkých učeben, kde se napříč nesčetnými týdny klidu oddají snu o soukromém štěstí. O jalové konejšivé póze v systému současném či příštím. Rozhodně ale v takovém, jejž nazřou perspektivou statistů neboli těch, kteří jej netvoří a neúčastní se procesů spravedlivých změn. Pouze absorbují, co dějiny ráčí.

Též studentská samospráva našich univerzit se vrací k šílenému normálu. Z národa studentů přísahajících během Týdne neklidu ve jménu své alma mater, že se nezřeknou morálních závazků člena akademické obce a nepřestanou hájit studentskou věc, zbyla počtem chabá bašta „starých kádrů“, jež, někde prudce, jinde zvolna, dopadají na pevnou, leč tvrdou zem všedně neveselé rutiny.

Dialog a duch studentské vzájemnosti dávaný za vzor politickým profesionálům střídá jinotajný obraz telefonisty, jemuž se místo vytouženého příjemce hovoru ozve anonymní robot se zprávou: „Volané číslo je nedostupné.“

Píseň studentských zájmů se dále line v tklivém žánru blues kdesi ve sklepeních pseudoelitních klubů distingovaných znalců. Tím, na kom leží výlučná nutnost zařadit je do mainstreamu, jsou právě studenti – všichni studenti! Neboť bez ochoty vzdát se části privátní pohody, a to výměnou za uznání přirozeného podílu na veřejném rozhodování, očistci mnohem sehranějšího kartelu „moci a peněz“ neujdou. Dobeš Nedobeš…

Autor je tajemník Studentské komory Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni

Odpovědná redaktorka: Jana Rybářová

Text neprošel jazykovou korekturou

Titulní obrázek převzat z: http://www.lidovky.cz/tyden-neklidu-studenti-protestuji-proti-reformam-ministra-dobese-1d2-/ln_domov.asp?c=A120227_120436_ln_veda_ogo

Jak citovat tento text?

Procházka, Vít. Studentské (ne)zájmy [online]. E-polis.cz, 20. březen 2012. [cit. 2024-04-14]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/studentske-nezajmy.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 3.64 hvězdiček / Hodnoceno: 25x


Přidat komentář

Vložit komentář

Guy Fawkes

středa, 21. březen 2012
12:23

Guy Fawkes

Krásné slohové cvičení, byť postrádající obsah. Dále se mi tato slovní imploze jeví tautologického charakteru - první odsek textu lze diskurzivně interpretovat jako kritiku bláhovosti studentů, jež usilují o změnu systému k lepšímu a k dosažení blaženého zušlechtění politické kultury. Tento tautologický kruh autor uzavírá tím, že jeho text je - neobratnou, byť po stylistické stránce krásně zpracovanou (připomínající jazyk J.J. Rousseaua, J. Locka; prostě jazyk autorů žijících mezi 14. - 16. stoletím)kritikou pasivity studentů (a obecně členů společnosti). Tedy posláním textu je poukázat na pasivitu, jejíž opuštění a přechod k aktivismu v podstatě vede k bláhovosti ze strany aktivních.


Napsal: Guy Fawkes [Odpovědět]

FOMHOIR

středa, 21. březen 2012
23:17

FOMHOIR

to Guy Fawkes: Vážený pane Fawkesi, v prvé řadě Vám děkuji za zhodnocení mého článku. Jsem z pozice autora věru nadšen, že přiměl k reakci i 400 let mrtvou osobu. Byla to pravděpodobně dlouhá doba strávená mimo náš svět živých, která doplněna cizokrajným původem a logickou neznalostí veškerých nuancí českého jazyka stojí za Vaším ne zcela pravdivým výkladem některých "tvůrčích záměrů" textu. Zejména se jedná o úvodní část, kde podle Vás pranýřuji studentský stav kvůli "bláhovosti". Ironická nadsazenost počátečních odstavců nicméně cílí jinam. Bere si na paškál režiséry zdejšího veřejného mínění (najmě z mediální branže), poněvadž nejsou schopni (ochotni?) studentské komunitě dopřát tentýž diskurs jako ostatním zájmovým skupinám. Halí tak bouřící se studenty do bláhově globálního pláště, pod nímž se typické "stavovské" problémy studentů bagatelizují a ztrácí....

Srdečně přes mocný práh věků zdraví

Vít Procházka


Napsal: FOMHOIR [Odpovědět]