Politologie

Odborné články z oblasti komparativní i obecné politologie.

Korporativismus

29. listopad 2005 - Rubrika: Politické teorie

Korporativismus„Společnost na prahu 21. století je výslednicí sil individualistické (Adam Smith) a kolektivistické (J. J. Rousseau, A. Comte, E. Durkheim) tradice,“ říká Přemysl Rosůlek, a tím naznačuje jistý společensko politický proces odstartovaný industriální revolucí před cca 200 lety, z něhož se zformovaly moderní politické systémy států západoevropského střihu a v nich také moderní společnosti zakotvené buď na občanském principu, národním principu či na principu třídním. Číst dále...


Stranický systém Maďarska

19. listopad 2005 - Rubrika: Komparace

Stranický systém MaďarskaHistorie současného stranického systému se datuje do období roku 1987, kdy se poprvé začínají formovat a organizovat jednotlivé proudy opozice proti tehdejšímu režimu. K legalizaci politických stran dochází v rámci novely ústavy v říjnu roku 1989. Tímto krokem také dochází k ukončení první etapy vývoje stranického systému (Fiala 2002, 224), kdy vznikají převážně dodnes působící stranické subjekty. Číst dále...


Machiavelli: Pojetí státu v sevření italské renesance

10. listopad 2005 - Rubrika: Politická filosofie

Machiavelli: Pojetí státu v sevření italské renesanceV období 14. a 16. století můžeme v Itálii sledovat nejen nový rozvoj v oblastech hospodářských a společenských vztahů, ale také rozvoj nové „ideologie“. Renesance, jak obyčejně toto období označujeme, položila základy moderního názoru na svět a to nejen v oblasti věd přírodních, ale i ve filosofii a historických názorech na společnost. Číst dále...


Hrozba extremismu a protiextremistická politika

4. listopad 2005 - Rubrika: Politické teorie

I když zařazení squatterů mezi extremisty je poněkud sporné, jsou průběžně monitorováni bezpečnostními složkami a v případě Policie ČR jednoznačně odsouzeni na černou listin . Cesta k dialogu je však podle vyjádření obou stran stále otevřená. Většina komunit chce být legalizována. Squatting zcela jistě nelze považovat za jednotné extremistické hnutí, jde o rozmanitou škálu aktivit (i nepolitických), které se v určitých podobách vyskytují ve většině zemí světa. Číst dále...


Hybridní demokracie

4. listopad 2005 - Rubrika: Politické teorie

Hybridní demokraciePojem hybridní demokracie se začal objevovat po pádu nedemokratických režimů ve střední a jihovýchodní Evropě, ale nalézt ho můžeme i v ostatních částech světa. A to z důvodu, že reálný průběh demokratizace některých nově se transformujících demokratických států, často zpochybňoval klasický západní ideál demokratického vládnutí a občanských hodnot. Jednalo se o časté zastavení vývoje režimů mezi demokratickými a totalitními formami vládnutí. Číst dále...


Hegelova teorie mravního státu

28. říjen 2005 - Rubrika: Politická filosofie

Hegelova teorie mravního státuHegelova díla patří v rámci filosofické literatury k nejobtížněji vyložitelným. Často tak dochází, ať v řadách Hegelových příznivců či jeho kritiků, ke zcela odlišným závěrečným interpretacím základního významu. Cílem této práce je přiblížit, shrnout a zároveň reflektovat hlavní body Hegelovy teorie mravního státu z úrovně pohledu a závěrů Jiřího Chotaše, přičemž za základ vezměme článek uveřejněný ve Filosofickém časopise. Číst dále...«« « 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » »»
Strana 26 z 30