Politologie

Odborné články z oblasti komparativní i obecné politologie.

Sociálný štát (2) - V treťom tisícoročí

16. leden 2007 - Rubrika: Politické teorie

Sociálný štát (2) - V treťom tisícoročíViacerí autori sa zhodujú v názore, že sociálny štát v súčasnosti prechádza krízou, ktorá so sebou prináša nutné prehodnocovanie programov a zásad jeho jednotlivých predstaviteľov (niektorí označujú tento fenomén ako šiestu fázu jeho historického vývoja. Za prvotnú príčinu tohto stavu je považovaná ropná kríza, ktorá priniesla hospodársky prepad a dlhotrvajúcu stagnáciu, nemohla sa však z viacerých príčin odraziť na sociálnych výdavkoch štátu Číst dále...


Sociálny štát (1)

8. leden 2007 - Rubrika: Politické teorie

Sociálny štát (1)Trhová a sociálne orientovaná ekonomika je podľa ústav väčšiny európskych štátov jednou z ich hlavných charakteristík. Napriek tomu otázka určenia optimálnej hranice medzi súkromným a verejným sektorom nie je stále definitívne vyriešená a o jej konkrétnej podobe rozhodujú vlády jednotlivých krajín s prihliadnutím na tradíciu, vlastné zámery a vonkajšie determinujúce okolnosti. V súčasnosti sa jednotlivé modely riešenia ocitli v kríze spôsobenej čoraz ťažšou udržateľnosťou financovania sociálneho štátu v jeho klasickej podobe a postupom globalizácie, ktorá do značnej miery zužuje priestor pre rozhodnutia na národnej úrovni. Číst dále...


Aliance proměňuje švédský stranický systém

27. prosinec 2006 - Rubrika: Komparace

Aliance proměňuje švédský stranický systémTématem práce je analýza společného postupu čtyř švédských pravicových stran v nedávných volbách do Riksdagu, jež se konaly v září roku 2006. V úvodu bude analyzován celý švédský stranický systém, a to od počátečního formování politických stran až do současnosti v kontextu skandinávského stranického modelu. Druhá část textu se bude zabývat aliancí umírněných konzervativců, liberálů, křesťanských demokratů a centristů, jejich postupem v parlamentních volbách, následným sestavováním vlády a jejich možným vlivem na dlouhou dobu zakonzervovaný stav švédské exekutivy. Číst dále...


Ideológie v politickom živote (7) - Klasifikácia z hľadiska politického spektra

3. říjen 2006 - Rubrika: Politické teorie

Ideológie v politickom živote (7) - Klasifikácia z hľadiska politického spektraZákladným prostriedkom pre presadzovanie a pôsobenie sociálno – politicko – ekonomických (mocenských záujmov) názorov v demokratických systémoch sú rozličné politické subjekty, ktoré sa prostredníctvom legitímneho volebného boja snažia dosiahnuť čo najvyššiu legálnu participáciu na moci. V politických vedách je možné sledovať viacero kritérií, podľa ktorých je možné systematicky realizovať rôznu typológiu jednotlivých politických subjektov. Prirodzene jedným z najdôležitejších hľadísk je ich politický program a jeho zmysluplná realizácia v praxi. Číst dále...


Ideológie v politickom živote (6) - K otázke náboženstva ako ideológie

3. září 2006 - Rubrika: Politické teorie

Ideológie v politickom živote (6) - K otázke náboženstva ako ideológieNáboženstvo je špecifickým typom ideologickej koncepcie, ktorá sa od iných odlišuje nielen tým ,že jeho základný pilier a najvyššia hodnota sú mimo ľudského, senzuálne vnímateľného sveta, ale aj zdôrazňovaním mimorozumového chápania, ktoré je orientované na vieru. Spojenie s nadpozemskou realitou určuje postavenie človeka a zmysel jeho života na tomto svete. Číst dále...


Erich Fromm (6) - Liberalismus jako náboženský směr

28. srpen 2006 - Rubrika: Politická filosofie

Erich Fromm (6) - Liberalismus jako náboženský směrZdá se mi, že náboženství je zvláštní postoj lidského vědomí, který bychom mohli formulovat ve shodě s původním používáním pojmu „religio“ jako pečlivé respektování a zachovávání určitých dynamických faktorů, jež jsou pojímány jako „mocnosti“: duchové, démoni, bohové, zákony, ideje, ideály nebo jakkoli člověk pojmenoval takové faktory, jež ve svém světě zakoušel jako natolik mocné, nebezpečné nebo pomáhající, aby na ně bral pečlivý ohled, anebo jako natolik velké krásné a smysluplné, aby je zbožně uctíval a miloval - C.G.Jung. Číst dále...«« « 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » »»
Strana 22 z 30