Bc. David Zrostlík

Poslední přihlášení: 7. říjen 2009

Poslední články autora

Volební systém Austrálie na příkladu parlamentních voleb v roce 2007

27. říjen 2008  Bc. David Zrostlík  komentáře

Volební systém Austrálie  na příkladu parlamentních voleb  v roce 2007Cílem této práce je představit fungování volebního systému Austrálie na pozadí posledních voleb do Senátu a Sněmovny reprezentantů australského parlamentu v listopadu roku 2007. Nedílnou součástí bude rovněž stručné představení obou komor parlamentu společně s hlavními politickými proudy, které spolu při volbách vždy v posledních letech soupeří. Po představení samotného volebního systému zdůrazním výsledky posledních voleb a pokusím se nastínit další možný vývoj ve volebního systému a s ním spojené postavení dvou hlavních politických stran (resp. strany a koalice). Číst dále...


Sionismus

7. srpen 2008  Bc. David Zrostlík  komentáře

SionismusSionismus je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do Palestiny a vybudování a udržení židovského státu.

Sionismus je většinou interpretován jako reakce na antisemitismus a pronásledování. Izraelský historik a politolog Šlomo Avineri přesvědčivě ukazuje, že tento fenomén má řadu dalších rozměrů a podob. Číst dále...


Charta 77 a právní stát

22. květen 2008  Bc. David Zrostlík  komentáře

Charta 77 a právní státKniha, kterou jsem si dovolil recenzovat nese název Charta 77 a právní stát. Charta 77 a právní stát je publikace Zdeňka Jičínského. Prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. (narozen 26. 2. 1929) vystudoval právnickou fakultu Karlovy University a zprvu působil jako vysokoškolský učitel. Specializoval se na ústavní právo, teorii státu a práva a politologii. Svoji praxi v oblasti práva a zejména politiky si odbyl nejen v souvislosti s Pražským jarem, Chartou 77 a s revolucí v roce 1989, ale zároveň jako člen Federálního shromáždění ČSFR. V současné době působí Zdeněk Jičínský jako poslanec Parlamentu České republiky za Českou stranu sociálně demokratickou. Číst dále...


McDonalds jako globální fenomén

7. květen 2008  Bc. David Zrostlík  komentáře

McDonalds jako globální fenoménV roce 1955, vlastně možná již o rok dříve, se začala psát historie firmy, jejíž produkty znají téměř po celém světě a která ovlivňuje miliony a miliony lidí na naší planetě. Dovolil bych si zmínit (samozřejmě značně zjednodušeně) krátkou historii firmy od jejích prvopočátků. Na začátku byl Raymond Albert Kroc, syn českého emigranta Aloise Kroce ze Stupna u Plzně. Raymond se seznámil s Richardem a Mauricem McDonaldovými, kteří provozovali malý podnik rychlého občerstvení s hot dogy. Číst dále...


Stranický systém - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

7. únor 2008  Bc. David Zrostlík  komentáře

Stranický systém - Spojené království Velké Británie a Severního IrskaStranický systém Velké Británie je poměrně široké a v určitých aspektech i složité téma. Proto jsem v rámci tohoto referátu zvolil témata, kterým se budu věnovat podrobněji, témata, která pouze nastíním k lepšímu pochopení a témata, o kterých se zmiňovat nebudu, jelikož byla nebo budou nepochybně součástí jiných referátů či seminárních prací. Číst dále...


Komparace SAP a ČSSD

20. leden 2008  Bc. David Zrostlík  komentáře

Komparace SAP a ČSSDCílem tohoto článku by mělo být srovnání Sociálně demokratické dělnické strany (SAP) ve Švédsku s politikou České strany sociálně demokratické (ČSSD) v České republice. Jelikož by toto téma bylo velice široké, rozhodl jsem se soustředit svoji pozornost pouze a jedině na základní rysy sociální politiky, na spolupráci s odbory a na spolupráci na nadnárodní úrovni (Evropská sociálně demokratické strana - PES). Půjde tedy o základní vymezení aktivit obou jmenovaných stran. Půjde především o jejich hodnoty, potřeby a cíle.

Mezi zásadní otázky zcela jistě patří, jak moc společné rysy sdílejí obě sociálně demokratické strany a naopak, v čem se jejich, na první pohled shodná, politika zcela rozchází. Číst dále...