Jana Krajčíková

Poslední přihlášení: 5. leden 2008

Autorka je studentka 4. ročníku Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Poslední články autora

Náboženský problém Ferganskej Doliny

11. listopad 2007  Jana Krajčíková  komentáře

Náboženský problém Ferganskej DolinyFerganská dolina sa kvôli úrodnej pôde, vysokej hustote obyvateľstva a historickému významu nazýva i „srdcom“ či „perlou“ Strednej Ázie. Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa tento región rozdelil medzi tri štáty – Uzbekistan, Kirgizsko a Tadžikistan, pričom jeho najväčšia a najvýznamnejšia časť sa stala súčasťou územia Uzbekistanu. V kirgizskej časti doliny žije viac ako polovica obyvateľov republiky. Číst dále...


Ekonomická situácia v Ruskej Federácii

17. září 2007  Jana Krajčíková  komentáře

Ekonomická situácia v Ruskej FederáciiDnešné Rusko možno najvýstižnejšie charakterizovať ako vysokopríjmovú ekonomiku, ktorá sa však borí s problémami rozvojového sveta. Rovnako ako Sovietsky zväz, i Rusko je v podstate konglomerátom rozličných regiónov a oblastí s rôznymi úrovňami rozvoja. Po dramatickej transformácii prebiehajúcej v 90. rokoch minulého storočia je však dnes podľa makroekonomických ukazovateľov deviatou najsilnejšou ekonomikou sveta. Číst dále...


Bezpečnosť vs. ľudské práva

26. leden 2007  Jana Krajčíková  komentáře

Bezpečnosť vs. ľudské právaPo teroristických útokoch z 11. septembra 2001 nastal významný posun vo vnímaní spravodajských služieb verejnosťou. Po skončení studenej vojny sa v rámci eufórie z „bezpečného sveta“ začala redukcia ich rozpočtov i oprávnení. Štát, ktorý stratil otvoreného nepriateľa, získal priestor pre prioritné presadzovanie ľudských práv. Tento trend nútil tajné služby minimalizovať riziko odhalenia a v atmosfére nepriaznivého postoja verejnosti i médií sa sústrediť predovšetkým na defenzívnu činnosť. Číst dále...


Sociálný štát (2) - V treťom tisícoročí

16. leden 2007  Jana Krajčíková  komentáře

Sociálný štát (2) - V treťom tisícoročíViacerí autori sa zhodujú v názore, že sociálny štát v súčasnosti prechádza krízou, ktorá so sebou prináša nutné prehodnocovanie programov a zásad jeho jednotlivých predstaviteľov (niektorí označujú tento fenomén ako šiestu fázu jeho historického vývoja. Za prvotnú príčinu tohto stavu je považovaná ropná kríza, ktorá priniesla hospodársky prepad a dlhotrvajúcu stagnáciu, nemohla sa však z viacerých príčin odraziť na sociálnych výdavkoch štátu Číst dále...


Sociálny štát (1)

8. leden 2007  Jana Krajčíková  komentáře

Sociálny štát (1)Trhová a sociálne orientovaná ekonomika je podľa ústav väčšiny európskych štátov jednou z ich hlavných charakteristík. Napriek tomu otázka určenia optimálnej hranice medzi súkromným a verejným sektorom nie je stále definitívne vyriešená a o jej konkrétnej podobe rozhodujú vlády jednotlivých krajín s prihliadnutím na tradíciu, vlastné zámery a vonkajšie determinujúce okolnosti. V súčasnosti sa jednotlivé modely riešenia ocitli v kríze spôsobenej čoraz ťažšou udržateľnosťou financovania sociálneho štátu v jeho klasickej podobe a postupom globalizácie, ktorá do značnej miery zužuje priestor pre rozhodnutia na národnej úrovni. Číst dále...