Mgr. Michaela Šulcová

Poslední přihlášení:

Autorka je studentkou magisterského programu Politologie na FSV UK.

Poslední články autora

Feminismus?

26. červenec 2008  Mgr. Michaela Šulcová  komentáře

Feminismus?V jednom rozhovoru se nejmenovaná miss a modelka zmínila, že feminismus dělá z žen muže. Některé ženy se možná urazí, ale jistým způsobem měla pravdu. Nikoliv však způsobem pro ženy urážejícím. A já se v několika odstavcích pokusím nastínit, proč tomu tak je.

Feminismus samozřejmě nedělá z žen muže biologicky ani v ohledu jejich identity. Ženská identita jako základní definiční prvek, a dle mého názoru v podstatě jediný určující, zůstává zachována. Cítí-li se být žena ženou a cítí-li totožnost s ostatními ženami, pak je nepochybně ženou a tím i opakem muže. Číst dále...


Zablokování prezidentské volby jako příznak hlubší krize?

11. únor 2008  Mgr. Michaela Šulcová  komentáře

Zablokování prezidentské volby jako příznak hlubší krize?Mohlo by se zdát, že jednání o procedurálních otázkách k volbě českého prezidenta 8.2.2008 je jen prázdným „handrkováním“ a vyjádřením politické neschopnosti našich vrcholných představitelů. Nelze pochybovat o důvodech jednání stran ohledně podpory či nepodpory veřejné, resp. tajné formy prezidentské volby, které se staly úhelným kamenem ve sporu o proceduru. Způsob hlasování je totiž předem označen jako jasná predikce výsledku voleb. Číst dále...


Demokracie jako vláda většiny

13. duben 2007  Mgr. Michaela Šulcová  komentáře

Demokracie jako vláda většinyVýraz demokracie bývá ve společnosti a v běžné politice presentován nejčastěji prostřednictvím dvou dosti nepřesných významů. A to „demokracie jako vláda lidu“ a „demokracie jako vláda většiny.“ Vágní, nejasný význam těchto pojmů vede často k nespokojenosti s reálnou demokracií jako takovou a rozčarováním nad tím, že nevládne onen „lid“ v pravém slova smyslu, ale v podstatě skupina zvolených politiků. Číst dále...


Evropská unie ve světle konceptu otevřené společnosti

12. únor 2007  Mgr. Michaela Šulcová  komentáře

Evropská unie ve světle konceptu otevřené společnostiV současnosti stojíme před problémem dalšího směřování Evropské unie, jejího dalšího rozšiřování a posílení jejích politických pozic a institucí v rámci členských zemí, k čemuž by jistě přispěla existence a přijetí Evropské ústavy. S naší tradiční zkušeností, kdy ústava vždy představovala zakládající dokument státu, může být spojena představa toho, že Evropská unie se jejím přijetím stane jakýmsi „superstátem.“ Na druhé straně by takový dokument bezpochyby vymezil mnohem jasněji pravomoci existujících evropských institucí a uplatňování jejich moci. Číst dále...


Samuel Huntington: Kam kráčíš Ameriko? Krize americké identity.

23. listopad 2006  Mgr. Michaela Šulcová  komentáře

Samuel Huntington: Kam kráčíš Ameriko? Krize americké identity.Kniha Samuela Huntingtona je napsána v podobném duchu jako jeho bestseller „Střet civilizací.“ Ve středu pozornosti se v jeho pracích nachází kultura a její charakter výlučnosti jako zdroje identity, ale také jako potenciální zdroj konfliktů. Číst dále...


Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…