Mgr. Alexandra Lašandová

Poslední přihlášení:

2004- 2006 absolvované magisterské štúdium v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Diplomová práca: Realistické teórie medzinár

Poslední články autora

Rozdielne teoretické koncepcie ofenzívneho a defenzívneho realizmu

7. prosinec 2006  Mgr. Alexandra Lašandová  komentáře

Rozdielne teoretické koncepcie ofenzívneho a defenzívneho realizmuDebate, ktorá vznikla vo vedeckých kruhoch politického realizmu a ktorá pojednáva o hierarchii štátnych záujmov a správaní štátov, predchádzalo definovanie najdôležitejšieho štátneho záujmu- vlastnej bezpečnosti. Obidve skupiny realistov vychádzajú z predpokladu, že medzinárodný systém je anarchický a štát sa v rámci neho snaží maximalizovať svoju bezpečnosť. Ich názory sa však rozchádzajú v nazeraní na aktivitu, ktorú by mal štát podniknúť v záujme fixácie vlastnej bezpečnosti. Číst dále...


Robert Gilpin: teória vojny o hegemóniu v medzinárodnom systéme

15. listopad 2006  Mgr. Alexandra Lašandová  komentáře

Robert Gilpin: teória vojny o hegemóniu v medzinárodnom systémeVýznamným predstaviteľom realizmu je Robert Gilpin, ktorý na politiku štátu nazeral cez prizmu racionálnej maximalizácie úžitku, ktorým je absolútny zisk. Robert Gilpin je spolu s Kennethom N. Waltzom považovaný za zakladateľa neorealizmu. Z hľadiska zamerania tejto práce je zaujímavá jeho koncepcia pojednávajúca o hľadaní ciest štátu k dosiahnutiu a upevneniu svojho hegemónneho postavenia vo svete. Číst dále...


Medzinárodný systém strachu Johna Mearsheimera, predstaviteľa ofenzívneho realizmu

19. říjen 2006  Mgr. Alexandra Lašandová  komentáře

Anarchický medzinárodný systém bez účasti autority vzbudzuje v každom štáte strach o vlastné prežitie. Jediné východisko vidí vo vlastnom zbrojení, až kým sa z neho nestane najsilnejší aktér v systéme. Nespolieha sa na spojencov, pretože medzi štátmi panuje hlboká nedôvera. Strach sa stáva motívom správania štátov. Bezpečnostná dilema medzi štátmi sa stáva základnou črtou medzinárodného systému. Štáty sa snažia maximalizovaním vlastnej moci prežiť v anarchickom medzinárodnom prostredí. Číst dále...


Kenneth N. Waltz - Medzinárodný systém ako príčina konfliktu

9. říjen 2006  Mgr. Alexandra Lašandová  komentáře

Kenneth Waltz sa svojim dielom Teória medzinárodnej politiky stáva zakladateľom neorealizmu, ktorého základy stoja na realistickej tradícií a zároveň čiastočne vstrebáva kritiku scientizmu. „Z klasického realizmu preberá majoritne myšlienku o nemennej a násilnej povahe medzinárodných vzťahov, koncept mocenskej rovnováhy, zaujatie vojenskou silou a nadriadenosť bezpečnostnej dimenzie medzinárodných vzťahov. Na základe scientistickej kritiky vylúčil zo svojej koncepcie tradičný realistický predpoklad o skazenej ľudskej prirodzenosti a uplatnil modely neoklasickej ekonómie.“ Číst dále...


Štyri svety Roberta Jervisa - predstaviteľa defenzívneho realizmu

2. říjen 2006  Mgr. Alexandra Lašandová  komentáře

Štyri svety Roberta Jervisa - predstaviteľa defenzívneho realizmuRobert Jervis je jedným z najvýznamnejších zástupcov defenzívneho realizmu. Poskytuje zaujímavú analýzu svetového systému v štyroch variantoch, pričom kľúčovým sa stáva charakter zahraničnej politiky štátu, ako aj podoba bezpečnostnej stratégie, ktorú štát v podmienkach svetového systému uplatňuje. Jeho teória je o to zaujímavejšia, že prináša nový pohľad na fenomén bezpečnostnej dilemy. Číst dále...