Kateřina Říhová

Poslední přihlášení:

Autorka je studentkou 5. ročníku Masarykovy univerzivy v Brně, Právnické fakulty.

Zaměřuje se na mezinárodní právo a mezinárodní obchod.

Poslední články autora

Události vzniku Brettonwoodských dohod a následných institucí

22. květen 2006  Kateřina Říhová  komentáře

Události vzniku Brettonwoodských dohod a následných institucíAktivity a myšlenky formující podobu mezinárodního obchodu od druhé poloviny 19. století vedly k vytvoření politicko-ekonomického nástroje pro regulaci a rekonstrukci mezinárodního obchodu po druhé světové válce. Na jeho vzniku se podílely zejména USA a Velká Británie, když v roce 1944 uzavřely v Bretton Woods dohodu pojmenovanou po tomto městě ležícím v americkém státě New Hampshire. Stěžejními otázkami dohody bylo vytvoření tří nových mezinár. ekonomických institucí, jejichž funkcí bylo zajištění stability světové ekonomiky. Číst dále...


Události formující podobu mezinárodního obchodu od druhé poloviny 19. století

2. květen 2006  Kateřina Říhová  komentáře

Události formující podobu mezinárodního obchodu od druhé poloviny 19. stoletíSnaha států o úpravu vzájemných obchodních vztahů a získání obchodní převahy nad ostatními, se datuje již od antických dob. Zaměřme se ale na institucionální vývoj mezinárodního obchodu v moderním slova smyslu, který lze sledovat teprve od druhé poloviny 19. století. Jak uvádí i někteří autoři (Rozehnalová-Týč 2006, 7), jde o období, ve kterém se setkáváme jak s opatřeními protekcionistickými, tak i s obdobími, kdy vítězí myšlenky ústící v praktické politice do liberalizace mezinárodního obchodu a odstraňování jeho bariér. Tehdejší centra světového obchodu představovala Evropa a USA (Ty však byly i v tomto období ovládány silným protekcionismem vyznačujícím se vysokými celními tarify na dovážené zboží). Číst dále...


Nástroje obchodní politiky ES týkající se ochranných opatření - 2. část

22. duben 2006  Kateřina Říhová  komentáře

Nástroje obchodní politiky ES týkající se ochranných opatření - 2. částJednotný vnitřní trh je od roku 1993 nástupcem společného trhu. Upravuje ho SES a množství předpisů sekundárního práva, je značně skloňován i judikaturou ESD. Obchod mezi členskými státy se uskutečňuje v jeho rámci podle specifickým komunitárních pravidel. Jednotný vnitřní trh v některých rysech připomíná trh národní a z právního hlediska není obchod mezi členskými státy považován za mezinárodní. Někteří autoři o něm hovoří jako o prostoru, který se má ekonomicky chovat jako trh jediného státu. Číst dále...


Nástroje obchodní politiky ES týkající se ochranných opatření - 1. část

19. duben 2006  Kateřina Říhová  komentáře

Nástroje obchodní politiky ES týkající se ochranných opatření - 1. částTento článek se zabývá problematikou obchodní politiky v rámci ES, jakož i používáním zákonných nástrojů, určených k regulaci mezinárodního obchodu. Pro komplexní představu čtenáře je okrajově věnována pozornost i historii evropské integrace, postavení členských států a otázce pravomocí. Číst dále...