Mgr. Martina Nováková

Poslední přihlášení: 30. září 2010

Poslední články autora

Congress as an institution that encourages parochialism on the part of its members

14. březen 2010  Mgr. Martina Nováková  komentáře

Congress as an institution that encourages parochialism on the part of its membersFirst of all I would like to mention some basic information about U.S. Congress itself. Congress is a legislative body of United States of America, which consists of House of Representatives and Senate. Members of House are elected every 2 years. Senators are elected for 6 years. Every 2 years 1/3 of the Senate is up for re-election. Číst dále...


Slovenská republika - Analýza parlamentních voleb 1998

22. září 2009  Mgr. Martina Nováková  komentáře

Slovenská republika - Analýza parlamentních voleb 1998Parlamentní volby v roce 1998 byly považovány za kritické (stejně jako předešlé volby v roce 1990, 1992 a 1994) a jejich výsledek měl rozhodnout o charakteru politického režimu na Slovensku. Ústřední otázkou, na kterou volby měly dát odpověď bylo, zda se Slovensko bude i nadále vyvíjet jako země se silnými prvky autoritarizmu v politickém životě a nestabilními institucemi. Číst dále...


Nová média - případová studie Facebook

3. červen 2009  Mgr. Martina Nováková  komentáře

Nová média - případová studie FacebookDne 28. ledna proběhla evropskými, ale i světovými médii zpráva, která informovala o tom, že Evropská komise (EK) varuje evropské občany před komunikačními internetovými portály. Podle této zprávy prostřednictvím nich riskují mladí Evropané ztrátu soukromí, neboť existují mnohá rizika zneužití sociálních sítí. Víceprezident Komise Jacques Barrot konkrétně zmínil portál Facebook. Varování přišlo v den, který Evropská unie (EU) vyhlásila jako Den ochrany dat. Číst dále...


Haiti-failed state?

23. prosinec 2008  Mgr. Martina Nováková  komentáře

Haiti-failed state?Haiti je nejstarší černošskou republikou na světě, zároveň ovšem také nejchudší zemí na americkém kontinentu. Jedná se o ústavní demokracii, která byla obnovena v roce 1995 po vojenském převratu. Společně s Dominikánskou republikou se rozkládá na karibském ostrově Hispaniola. Haiti se nachází v západní části ostrova a Dominikánská republika ve východní, přičemž jsou odděleny hranicí dlouhou 360 km. Číst dále...


Bezpečnostní a obranná politika Slovenské republiky - 2. část

31. červenec 2008  Mgr. Martina Nováková  komentáře

Bezpečnostní a obranná politika Slovenské republiky - 2. částEvropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP) se etablovala v letech 1999-2003. SR byla ve svých vyjádřeních, týkajících se EBOP, před svým vstupem do EU spíše opatrná. Poté bylo nutné zaujmout jasnější postoj. Vzhledem k důležitosti, kterou Slovensko přikládá vztahům s USA, vnímá jako nevyhnutelné budovat EBOP na transatlantickém základě. Proto bylo nutné zapojit se do dynamické diskuse o její podobě, která se vystupňovala především po invazi do Iráku v roce 2003. Číst dále...


Bezpečnostní a obranná politika Slovenské republiky - 1. část

31. červenec 2008  Mgr. Martina Nováková  komentáře

Bezpečnostní a obranná politika Slovenské republiky - 1. částSlovenská republika musí, vzhledem ke svému geopolitickému postavení a malému mocenskému potenciálu, fungovat v podobě otevřené společnosti. V současné době národní stát s otevřenou společností nedokáže samostatně adekvátně čelit plnému spektru nových hrozeb. Ukazuje se, že naplnění životních zájmů státu je možné jen prostřednictvím vyššího kooperujícího celku. Číst dále...


Redaktoři E-polisu v Bruselu

13. červen 2008  Mgr. Martina Nováková  komentáře

Redaktoři E-polisu v BruseluVe dnech 10. – 12. 6. 2008 proběhla pro české novináře informační návštěva evropských institucí v Bruselu. Tuto akci uspořádalo Stále zastoupení Evropské komise v Praze, přičemž mezi vybranými zájemci byli zástupci České televize, Českého rozhlasu, Hospodářských novin a zástupci dalších českých periodik a studentských portálů. Této informační návštěvy se zúčastnili i vybraní zájemci z našeho Internetového politologického časopisu E-polis. Číst dále...


Strategie zájmových skupin při prosazování zájmů vůči (post)modernímu státu

6. květen 2008  Mgr. Martina Nováková  komentáře

Strategie zájmových skupin při prosazování zájmů vůči (post)modernímu státuSoučasná politická věda má problém vymezit pojem „zájmová skupina“ (Říchová 2002: 115-117; Fiala 1999). Klasická definice M. Webera je dle mnoha politologů nedostatečná. Mnozí se ji snaží upravit, nicméně všeobecná shoda nepanuje. Já se ve své práci budu řídit obecnou definicí, která zohledňuje politické působení zájmových skupin. Dle ní je zájmová skupina jakákoli organizace, která usiluje o ovlivňování veřejné politiky a rozhodování státu (Berry in Kubát 2004: 217, Linek 2001: 45; Fiala 1999: 54). Číst dále...


Analýza zahraniční politiky Slovenské republiky 1994 - 1998

18. březen 2008  Mgr. Martina Nováková  komentáře

Analýza zahraniční politiky Slovenské republiky 1994 - 1998Po svém vzniku se Slovenská republika zařadila do kategorie malých evropských států. Musela definovat své postavení ve světě, „uvědomit si zájmy vůči ostatním aktérům globálních vztahů a různými nástroji a postupy tyto zájmy prosazovat“ (Sedlár 2003: 141). Slovenská politická reprezentace musela vytvořit zahraničněpolitický program a s ním související instituce, které by tento program plnily. Číst dále...