Bc. Kristýna Hořánková

Poslední přihlášení: 10. prosinec 2007

Autorka je studentkou politologie a mezinárodních vztahů na FSV UK.

Poslední články autora

Transformace politického systému ve Slovinsku

26. leden 2006  Bc. Kristýna Hořánková  komentáře

Transformace politického systému ve SlovinskuÚvodem bych ráda uvedla několik poznámek k obecné rovině problému transformace v Evropě. Tranzitologie, tedy věda o systémové transformaci od diktatury či autoritářského režimu k demokracii, nachází na evropském kontinentu živnou půdu zejména v regionu „středovýchodní Evropy“. Tento region zahrnuje širokou škálu zemí. Od zemí pobaltských, přes Polsko, Českou republiku, Rumunsko až po jih Evropy - státy bývalé Jugoslávie. Nalézáme zde uskupení zemí, které před několika málo lety ukončily dlouho etapu komunistické vlády, a které se od zlomového roku 1989 bez výjimky pokoušely o etablování demokracie. Číst dále...


Machiavelli: Pojetí státu v sevření italské renesance

10. listopad 2005  Bc. Kristýna Hořánková  komentáře

Machiavelli: Pojetí státu v sevření italské renesanceV období 14. a 16. století můžeme v Itálii sledovat nejen nový rozvoj v oblastech hospodářských a společenských vztahů, ale také rozvoj nové „ideologie“. Renesance, jak obyčejně toto období označujeme, položila základy moderního názoru na svět a to nejen v oblasti věd přírodních, ale i ve filosofii a historických názorech na společnost. Číst dále...


Hegelova teorie mravního státu

28. říjen 2005  Bc. Kristýna Hořánková  komentáře

Hegelova teorie mravního státuHegelova díla patří v rámci filosofické literatury k nejobtížněji vyložitelným. Často tak dochází, ať v řadách Hegelových příznivců či jeho kritiků, ke zcela odlišným závěrečným interpretacím základního významu. Cílem této práce je přiblížit, shrnout a zároveň reflektovat hlavní body Hegelovy teorie mravního státu z úrovně pohledu a závěrů Jiřího Chotaše, přičemž za základ vezměme článek uveřejněný ve Filosofickém časopise. Číst dále...


Totalitní pokušení - stín demokracie

15. říjen 2005  Bc. Kristýna Hořánková  komentáře

Totalitní pokušení - stín demokracieCo je „totalitní demokracie“? Takovýto termín je platný pro označení systému vnějškově demokratického, avšak uvnitř ovládaného revolučním násilím. Pokusme se nastínit některé její charakteristiky, základní principy či obecné vymezení totalitarismu vůbec. Číst dále...


Srovnání Aristoteles - Mulgan

5. únor 2005  Bc. Kristýna Hořánková  komentáře

Srovnání Aristoteles - MulganCílem této práce je osvětlení podstaty politického společenství – polis, obce, starořeckého městského státu - v pohledu antického filosofa Aristotela, v porovnání s explanací Aristotelových myšlenek moderním autorem Richardem G. Mulganem. Číst dále...


Čína versus Taiwan

22. leden 2005  Bc. Kristýna Hořánková  komentáře

Čína versus TaiwanPochopitelná současná koncen-trace na „boj proti terorismu“ v důsledku znamená, že svět věnuje méně pozornosti ostatním nedořešeným problémům v oblasti mezinárodních vztahů. Za jeden z nejvíce nebezpečných můžeme označit slepou uličku v řešení vztahů mezi Taiwanem a pevninskou Čínou. Číst dále...