Politologie

Odborné články z oblasti komparativní i obecné politologie.

Vybrané politologické teórie a modely v kontexte komunálnej politiky

28. listopad 2013 - Rubrika: Politické teorie

Vybrané politologické teórie a modely v kontexte komunálnej politikyVzhľadom na opodstatnenosť a dôležitosť efektívneho fungovania komunálnej politiky a vo všeobecnosti s akcentom významu posilnenia lokálnej úrovne, bude naším cieľom predstaviť vstup do komunálnej politiky v politologickom kontexte, tzn. v teoretickej línií popísať primárne politologické východiská k skúmaniu komunálnej politiky, resp. poukázať na alternatívne modely komunálnej politickej reprezentácie. Číst dále...


Primárne aspekty straníckych systémov podľa Sartoriho a ich aplikácia na Slovensko

29. říjen 2013 - Rubrika: Komparace

Primárne aspekty straníckych systémov podľa Sartoriho a ich aplikácia na SlovenskoPrimárnym cieľom príspevku s podtitulem Komparácia straníckej scény po voľbách do NRSR v roku 2010 a po predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 je akcentovať na zmeny ako aj poukázať na prvky kontinuity po predčasných parlamentných voľbách, konajúcich sa v r. 2012 a na základe analýzy vlastností straníckej situácie vyvodiť závery o začlenení do konkrétneho typu konkurenčného straníckeho systému v ponímaní G. Sartoriho. Číst dále...


Teorie štěpících linií

8. říjen 2013 - Rubrika: Politické teorie

Teorie štěpících liniíČlánek se věnuje teoretickému konceptu štěpících linií, které hrály významnou roli při postupném vytváření novodobých stranických systémů. První kapitola se zaměřuje na výzkum teoretiků Seymoura Lipseta a Steina Rokkana, autory díla „Party systems and voter alignments: cross-national perspectives“, jež ovlivňuje zmiňovaný koncept prakticky do dnešní doby. Číst dále...


Komparace správního systému ČR a SRN se zaměřením na územní samosprávu

13. červenec 2013 - Rubrika: Komparace

Komparace správního systému ČR a SRN se zaměřením na územní samosprávuÚčelem následujícího textu je komparace dvou správních systémů – České republiky a Spolkové republiky Německo, přičemž se zaměříme na jejich obecní samosprávy. Jedná se o státy, jež spolu geograficky sousedí a částeční sdílí i historii, jelikož české země byly po určitý čas ovlivňovány Německem. Text se krátce věnuje i historickým souvislostem, jež by mohly být základem pro současnou podobu správy obou zemí. Číst dále...


Maltský stranický systém a bipartismus

21. červen 2013 - Rubrika: Komparace

Maltský stranický systém a bipartismusProblematika politických stran a stranických systémů je jednou z nejživějších a zároveň nejkomplikovanějších subdisciplín politologie. Snad u žádné jiné není tak patrná absence obecné teorie (ať už politické strany jako takové či při definování stranických systémů) a jen málokterá z nich je natolik spojena s empiricko-analytickým výzkumem. V následujícím textu se budeme věnovat jednomu konkrétnímu stranicko-politickému systému, a sice systému dvoustranickému neboli bipartismu. Jako modelový příklad nám poslouží stranický systém Maltské republiky. Číst dále...


Nacionalizmus a jeho priestorovo–politické aspekty

17. duben 2013 - Rubrika: Politické teorie

Nacionalizmus a jeho priestorovo–politické aspektyTransformačné procesy v krajinách bývalého socialistického bloku, po roku 1989 v Európe, priniesli deinštaláciu ideológie socializmu a štandardné pretváranie spoločenského systému po vzore demokratických štátov v euroatlantickom priestore. Slovensko sa taktiež stalo laboratóriom ako zareaguje spoločnosť na zmeny prijímané vo všetkých oblastiach života. Po vyše dvoch dekádach od novembrových udalostí sa začína generalizovať o „divokých 90. rokoch“, ktoré priniesli fenomény za železnou oponou potláčané, no nemožno povedať, že neexistujúce. Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Strana 5 z 30Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…