Politologie

Odborné články z oblasti komparativní i obecné politologie.

Minimálne vzdelanie ako predpoklad výkonu funkcie starostu na Slovensku

1. listopad 2015 - Rubrika: Politologie

Minimálne vzdelanie ako predpoklad výkonu funkcie starostu na SlovenskuCieľom príspevku je vysvetliť význam a opodstatnenosť postavenia starostu ako najvyššieho predstaviteľa obecnej samosprávy v Slovenskej republike, pričom sa vychádza z hypotézy, že starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorý zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k iným obciam a mestám, ale aj k ostatným právnickým a fyzickým osobám. Číst dále...


Český stranický systém po roce 2013 v sartoriánské perspektivě

17. srpen 2015 - Rubrika: Na domácí půdě

Český stranický systém po roce 2013 v sartoriánské perspektivěPoslední volby do Poslanecké sněmovny přinesly výsledky představující významnou diskontinuitu nastavení formátu českého stranického systému. Faktické zhroucení jednoho pólu systému a jeho proměna v malou stranu, zvýšení počtu relevantních aktérů, jakož i nástup nových „hnutí“ a robustnost jejich voličské podpory představují zásadní změnu evolučních tendencí českého stranického systému. Neznamená stávající podoba systému nástup systému zcela jiného typu? Číst dále...


Teória demokracie a koncept verejného záujmu

25. únor 2015 - Rubrika: Politické teorie

Teória demokracie a koncept verejného záujmuModerná teória demokracie je úzko prepojená s konceptom verejného záujmu, ktorý vyjadruje myšlienku, že politické rozhodnutia sa vykonávajú v úzkom prepojení na záujmy verejnosti. V texte bude vysvetlený vzťah demokracie a konceptu verejného záujmu a ukážeme niektoré problémy, ktorým musí v tejto súvislosti čeliť moderná teória demokracie. Číst dále...


Národy v sekulárním čase: Hobsbawm a Benedict Anderson ke zrodu, vývoji a budoucnosti nacionalismu

28. říjen 2014 - Rubrika: Politické teorie

Národy v sekulárním čase: Hobsbawm a Benedict Anderson ke zrodu, vývoji a budoucnosti nacionalismuV Evropě se objevuje mnoho nacionalistických snah a některé z nich jsou velmi silné. Pokud se chcete dozvědět více o národech, nacionalismu a jejich proměně, je článek Pavla Rybáře právě pro Vás. Číst dále...


Vybrané politologické teórie a modely v kontexte komunálnej politiky

28. listopad 2013 - Rubrika: Politické teorie

Vybrané politologické teórie a modely v kontexte komunálnej politikyVzhľadom na opodstatnenosť a dôležitosť efektívneho fungovania komunálnej politiky a vo všeobecnosti s akcentom významu posilnenia lokálnej úrovne, bude naším cieľom predstaviť vstup do komunálnej politiky v politologickom kontexte, tzn. v teoretickej línií popísať primárne politologické východiská k skúmaniu komunálnej politiky, resp. poukázať na alternatívne modely komunálnej politickej reprezentácie. Číst dále...


Primárne aspekty straníckych systémov podľa Sartoriho a ich aplikácia na Slovensko

29. říjen 2013 - Rubrika: Komparace

Primárne aspekty straníckych systémov podľa Sartoriho a ich aplikácia na SlovenskoPrimárnym cieľom príspevku s podtitulem Komparácia straníckej scény po voľbách do NRSR v roku 2010 a po predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 je akcentovať na zmeny ako aj poukázať na prvky kontinuity po predčasných parlamentných voľbách, konajúcich sa v r. 2012 a na základe analýzy vlastností straníckej situácie vyvodiť závery o začlenení do konkrétneho typu konkurenčného straníckeho systému v ponímaní G. Sartoriho. Číst dále...«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Strana 5 z 30