Politologie - Politická filosofie

Politická filosofie a filosofie obecně.

Jürgen Habermas a jeho Strukturální přeměna veřejnosti

9. březen 2006 - Rubrika: Politická filosofie

Jürgen Habermas a jeho Strukturální přeměna veřejnostiPolemizovat se závěry Jürgena Habermase bývá obtížné. Na jedné straně mohou jeho teze působit zastarale, zvláště tam, kde vychází z Marxe a jeho krizové tendence kapitalismu, na druhé straně se může jevit jako velmi moderní autor v otázkách zkoumání kategorií občanské společnosti, v hledání ideálu veřejné sféry jako sdíleného autonomního prostoru, a jako nesmlouvavý kritik v oblasti médií. Ve své knize Strukturální přeměna veřejnosti hovoří o občanské společnosti jako o sféře soukromých osob shromážděných v publikum, vytváří zde základní nárys občanské společnosti a stanoví dělící linie mezi státem a společností, přičemž odděluje sféru veřejnou, která se omezuje na veřejnou moc, od sféry soukromé. Číst dále...


Machiavelli: Pojetí státu v sevření italské renesance

10. listopad 2005 - Rubrika: Politická filosofie

Machiavelli: Pojetí státu v sevření italské renesanceV období 14. a 16. století můžeme v Itálii sledovat nejen nový rozvoj v oblastech hospodářských a společenských vztahů, ale také rozvoj nové „ideologie“. Renesance, jak obyčejně toto období označujeme, položila základy moderního názoru na svět a to nejen v oblasti věd přírodních, ale i ve filosofii a historických názorech na společnost. Číst dále...


Hegelova teorie mravního státu

28. říjen 2005 - Rubrika: Politická filosofie

Hegelova teorie mravního státuHegelova díla patří v rámci filosofické literatury k nejobtížněji vyložitelným. Často tak dochází, ať v řadách Hegelových příznivců či jeho kritiků, ke zcela odlišným závěrečným interpretacím základního významu. Cílem této práce je přiblížit, shrnout a zároveň reflektovat hlavní body Hegelovy teorie mravního státu z úrovně pohledu a závěrů Jiřího Chotaše, přičemž za základ vezměme článek uveřejněný ve Filosofickém časopise. Číst dále...


Srovnání Aristoteles - Mulgan

5. únor 2005 - Rubrika: Politická filosofie

Srovnání Aristoteles - MulganCílem této práce je osvětlení podstaty politického společenství – polis, obce, starořeckého městského státu - v pohledu antického filosofa Aristotela, v porovnání s explanací Aristotelových myšlenek moderním autorem Richardem G. Mulganem. Číst dále...


Spravedlivá válka - pojem nebo přelud ?

2. květen 2004 - Rubrika: Politická filosofie

Když můj otec zahlédl na monitoru počítače, že vytvářím do školy krátký esej na téma spravedlivá válka zakroutil nevěřícně hlavou a pravil: „O tom učil i Lenin.“ Spravedlivá válka, to je opravdu zajímavé či spíše zvláštní spojení, je otázkou, zda lze vůbec ze slov spravedlivý a válka sestavit termín, který by skutečně něco říkal. Číst dále...«« « 1 2 3
Strana 3 z 3