Ostatní obory

Články z ostatních společenskovědních oborů.

Politologické vymezení squattingu

26. říjen 2005 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Politologické vymezení squattinguSquatting se v politologické literatuře příliš nevyskytuje, a pokud se objeví, zpravidla dostává nálepku „extremistický“, přičemž je podle mého soudu pojímán spíše jako „zájmové sdružení“ než jako reálná extremistická hrozba. V knize Politický extremismus a radikalismus v ČR v příspěvku Extremismus a stigmatizace sociolog Jan Keller varuje: „Nálepka začala být udělována všem nepohodlným či jen málo loajálním postojům. Současně se začalo termínu extremismus užívat záměrně s termínem terorismus“(Fiala a kol. 1998: 75). Číst dále...


Komplementarita a tolerance v sociologii

26. září 2005 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Komplementarita a tolerance v sociologiiSociologie je velmi pružnou společenskou vědou, v níž většinou uplatňujeme jednu ze dvou navzájem si konkurujících postojových koncepcí. Konkrétně jde buď o přístup komplementarity nebo o princip redukcionismu. Pro snadnější pochopení komplementárních popisů lze nabídnout několik následujících příkladů. Číst dále...


Rodina, manželství a kohabitace

14. červenec 2005 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Rodina, manželství a kohabitaceVšichni žijeme ve společenských vazbách, o jejichž nezbytnosti většinou vůbec nepochybujeme. Nejhlubší vazby nám však nabízí především rodina, ve které žijeme. Co však vlastně pojem „rodina“ obnáší? Je snad základním determinantem rodiny instituce manželství? Čím se liší od volných svazků dvou lidí? To jsou otázky, které bychom si měli všichni pokládat,pokud uvažujeme o smyslu těchto forem soužití. Číst dále...


Muži, ženy a sexuální násilí

9. červen 2005 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Muži, ženy a sexuální násilíV úvodu je nutné zamyslet se nad skutečností, že ještě žádný zoolog explicitně nezaznamenal znásilnění u zvířat v divočině. Dnes jsme si všichni vědomi toho, že u lidí je tento jev paradoxně relativně častý. Kde je tedy důvod tohoto rozdílu? Sex mezi zvířaty je považován za páření, což je pevně cyklická činnost vycházející z biologických signálů samičky (nazývá se samičí říje). V obdobích, kdy se určitý živočišný druh nepáří, je zcela normální záležitostí téměř striktní odmítání sexuálního aktu. Číst dále...


Země - předmět planetární solidarity?

30. květen 2005 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Země - předmět planetární solidarity?Každý rok 22. dubna slavíme Den země. Jsme vždy očitými svědky tzv. nové planetární solidarity, kdy ve většině metropolí na celém světě sledujeme nekonečné řetězy lidí manifestující svou jednotnou obavu o osud naší krásné planety. O symbolu Země v minulosti psalo mnoho romantických básníků,ale dnes se naše planeta naopak dostává do ponížené role zejména díky tomu, že se naše doba charakterizuje jako svět lidské práce, který naší krásnou Bohyni Gaiu násilně proměňuje a vysává i se všemi jejími krásami. Číst dále...


Stát jako produkt a producent sociální reality

20. květen 2005 - Rubrika: Nezařazené odborné články

Stát jako produkt a producent sociální realityZ pohledu sociologie se stát jeví jako produkt procesu lidské externalizace, institucionalizace a následné objektivizace. Dá se říci, že člověkem zavedená instituce státu je pouhým lidským konstruktem, jenž si člověk sám nad sebe ustanovil. Stát však v nynější době není pouze produktem sociální reality, ale je zároveň i jejím producentem, jinak řečeno - zpětně ovlivňuje to, jak jej lidé chápou, jaké mu dávají funkce či jakým procesem jej legitimizují. Číst dále...«« « 11 12 13 14 15 16 17 » »»
Strana 15 z 17