Mezinárodní vztahy

Články z oblasti teorie a praxe mezinárodních vztahů.

Andreas Hillgruber: Cordon sanitaire za druhé světové války

29. listopad 2006 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Andreas Hillgruber: Cordon sanitaire za druhé světové válkyProfesor Andreas Hillgruber, vyučující moderní dějiny na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, se ve svém článku zabývá politikou západních spojenců vůči Sovětskému Svazu. Jeho článek je zaměřen zejména na Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Jugoslávii a Bulharsko, tedy státy, které v meziválečném období sloužily Francii a Velké Británii jako bariéra proti šíření sovětského vlivu do Evropy. Číst dále...


Robert Gilpin: teória vojny o hegemóniu v medzinárodnom systéme

15. listopad 2006 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Robert Gilpin: teória vojny o hegemóniu v medzinárodnom systémeVýznamným predstaviteľom realizmu je Robert Gilpin, ktorý na politiku štátu nazeral cez prizmu racionálnej maximalizácie úžitku, ktorým je absolútny zisk. Robert Gilpin je spolu s Kennethom N. Waltzom považovaný za zakladateľa neorealizmu. Z hľadiska zamerania tejto práce je zaujímavá jeho koncepcia pojednávajúca o hľadaní ciest štátu k dosiahnutiu a upevneniu svojho hegemónneho postavenia vo svete. Číst dále...


Medzinárodný systém strachu Johna Mearsheimera, predstaviteľa ofenzívneho realizmu

19. říjen 2006 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Anarchický medzinárodný systém bez účasti autority vzbudzuje v každom štáte strach o vlastné prežitie. Jediné východisko vidí vo vlastnom zbrojení, až kým sa z neho nestane najsilnejší aktér v systéme. Nespolieha sa na spojencov, pretože medzi štátmi panuje hlboká nedôvera. Strach sa stáva motívom správania štátov. Bezpečnostná dilema medzi štátmi sa stáva základnou črtou medzinárodného systému. Štáty sa snažia maximalizovaním vlastnej moci prežiť v anarchickom medzinárodnom prostredí. Číst dále...


Kenneth N. Waltz - Medzinárodný systém ako príčina konfliktu

9. říjen 2006 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Kenneth Waltz sa svojim dielom Teória medzinárodnej politiky stáva zakladateľom neorealizmu, ktorého základy stoja na realistickej tradícií a zároveň čiastočne vstrebáva kritiku scientizmu. „Z klasického realizmu preberá majoritne myšlienku o nemennej a násilnej povahe medzinárodných vzťahov, koncept mocenskej rovnováhy, zaujatie vojenskou silou a nadriadenosť bezpečnostnej dimenzie medzinárodných vzťahov. Na základe scientistickej kritiky vylúčil zo svojej koncepcie tradičný realistický predpoklad o skazenej ľudskej prirodzenosti a uplatnil modely neoklasickej ekonómie.“ Číst dále...


Štyri svety Roberta Jervisa - predstaviteľa defenzívneho realizmu

2. říjen 2006 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Štyri svety Roberta Jervisa - predstaviteľa defenzívneho realizmuRobert Jervis je jedným z najvýznamnejších zástupcov defenzívneho realizmu. Poskytuje zaujímavú analýzu svetového systému v štyroch variantoch, pričom kľúčovým sa stáva charakter zahraničnej politiky štátu, ako aj podoba bezpečnostnej stratégie, ktorú štát v podmienkach svetového systému uplatňuje. Jeho teória je o to zaujímavejšia, že prináša nový pohľad na fenomén bezpečnostnej dilemy. Číst dále...


Rusko-čečenský konflikt

28. srpen 2006 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Problém Čečenska není tak novým, jak by se mohlo zdát. Konflikty Ruska s Čečenci se táhnou již od 18.století, kdy se ruský car Petr I. snažil dobýt přístup k Černému moři a překážkou v cestě mu byl právě Kavkaz. Ve svém článku bych se však chtěla zaměřit především na problematiku rusko-čečenských vztahů po rozpadu Sovětského svazu. Číst dále...«« « 20 21 22 23 24 25 26 27 » »»
Strana 24 z 27