Mezinárodní vztahy

Články z oblasti teorie a praxe mezinárodních vztahů.

Bezpečnostní a obranná politika Slovenské republiky - 2. část

31. červenec 2008 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Bezpečnostní a obranná politika Slovenské republiky - 2. částEvropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP) se etablovala v letech 1999-2003. SR byla ve svých vyjádřeních, týkajících se EBOP, před svým vstupem do EU spíše opatrná. Poté bylo nutné zaujmout jasnější postoj. Vzhledem k důležitosti, kterou Slovensko přikládá vztahům s USA, vnímá jako nevyhnutelné budovat EBOP na transatlantickém základě. Proto bylo nutné zapojit se do dynamické diskuse o její podobě, která se vystupňovala především po invazi do Iráku v roce 2003. Číst dále...


Bezpečnostní a obranná politika Slovenské republiky - 1. část

31. červenec 2008 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Bezpečnostní a obranná politika Slovenské republiky - 1. částSlovenská republika musí, vzhledem ke svému geopolitickému postavení a malému mocenskému potenciálu, fungovat v podobě otevřené společnosti. V současné době národní stát s otevřenou společností nedokáže samostatně adekvátně čelit plnému spektru nových hrozeb. Ukazuje se, že naplnění životních zájmů státu je možné jen prostřednictvím vyššího kooperujícího celku. Číst dále...


ASEAN - Sdružení států jihovýchodní Asie

26. červen 2008 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

ASEAN - Sdružení států jihovýchodní AsieNásledující text se snaží čtenáři přiblížit dálnovýchodní ekonomickou, bezpečnostní a politickou organizaci ASEAN. Zabývá se vznikem organizace, členskými státy, historií a především cíli organizace. Dále je proveden exkurz do organizační struktury organizace, jsou popsány nejdůležitější instituce a v krátkosti je pojednáno i o vztazích ASEAN a mimoregionálních mocností. Práce v závěru nabízí také informace o oblastech bezpečnostní participace ASEAN. Po přečtení textu by měl čtenář získat slušný rámcový náhled na existenci, funkci a přínos této organizace. Lze říci, že hlavním cílem tohoto článku je přispět do odborného českého povědomí o této mezinárodní organizaci, neboť se i přes svůj význam nestává častým předmětem zájmu. Číst dále...


Mezinárodní protektoráty

15. červen 2008 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Mezinárodní protektorátyTermíny nadnárodní politická autorita, prozatímní mezinárodní správa a komplexní mírová operace, to jsou výrazy, jež uvádí Alexandros Yannis (2002, 263) jako diplomaticky vhodné k označení mezinárodních protektorátů. Stejně jako Ladislav Cabada (2005, 140-141), upozorňuje na negativní konotace slova protektorát. Nicméně oba autoři se shodují na tom, že termín mezinárodní protektorát je nejvýstižnějším označením mezinárodní správy nad určitou zemí. Číst dále...


Příčiny korsického separatismu

23. duben 2008 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Příčiny korsického separatismuKorsická problematika je stále důležitým tématem francouzské politiky. Neúspěšné snahy o optimalizaci tamější situace, která je v mnoha směrech neutěšená, probíhají již od jejího připojení v 18. století. Korsika se liší od národního unitárního státu historií, geografií i kulturou. Je tak typickým příkladem výlučného periferního společenství. Protože je na Korsice společenství založené na tradici násilí, je možné zmobilizovat etnicko-regionální Číst dále...


Analýza Korejské války

21. duben 2008 - Rubrika: Mezinárodní vztahy

Analýza Korejské válkyProblematika Korejské války je s padesátiletým odstupem času podrobně zpracována v řadě odborných historických publikací. Literatura je dobře dostupná i v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že se jedná o historický konflikt studené války, zveřejňování tajných dokumentů a postupné otevírání archivů dává nový ráz chápání konfliktu.

Výběr tématu „Korejská válka“ pro mě znamenal ujasnění pohnutek a příčin vypuknutí agrese. Toto téma skýtá zamyšlení nad jednáním nejvyšších přestavitelů zúčastněných států Kim Ir-sena, Stalina, Mao ce-tunga, Trumana a Achesona. Číst dále...«« « 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » »»
Strana 21 z 27Novinky

E-polis.cz hledá autory!
[28. leden 2019]
Časopis hledá nové interní redaktory a další externí spolupracovníky, kteří budou ochotní se podílet na vytváření obsahu. Své články posílejte k posouzení na emailovou adresu: reda…