Mgr. David Simota

Poslední přihlášení: 9. srpen 2013

Bc. David Simota, DiS.

2002 - 2005 student bakalářského oboru politologie, 3. ročník, na FF ZČU v Plzni.


1999 - 2002 student Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích, obor Sociální práce, absolventská pr

Poslední články autora

Komplementarita a tolerance v sociologii

26. září 2005  Mgr. David Simota  komentáře

Komplementarita a tolerance v sociologiiSociologie je velmi pružnou společenskou vědou, v níž většinou uplatňujeme jednu ze dvou navzájem si konkurujících postojových koncepcí. Konkrétně jde buď o přístup komplementarity nebo o princip redukcionismu. Pro snadnější pochopení komplementárních popisů lze nabídnout několik následujících příkladů. Číst dále...


Rodina, manželství a kohabitace

14. červenec 2005  Mgr. David Simota  komentáře

Rodina, manželství a kohabitaceVšichni žijeme ve společenských vazbách, o jejichž nezbytnosti většinou vůbec nepochybujeme. Nejhlubší vazby nám však nabízí především rodina, ve které žijeme. Co však vlastně pojem „rodina“ obnáší? Je snad základním determinantem rodiny instituce manželství? Čím se liší od volných svazků dvou lidí? To jsou otázky, které bychom si měli všichni pokládat,pokud uvažujeme o smyslu těchto forem soužití. Číst dále...


Terorismus - staronová forma násilí

27. červen 2005  Mgr. David Simota  komentáře

Terorismus - staronová forma násilíNásilí je fenoménem, který lidskou společnost doprovází od svého počátku. Je to patrně ta nejsnadnější forma řešení nastalých konfliktů, neboť působí strachem přímo na psychiku donucovaného, aby něco konal, vykonal, či se něčeho zdržel. Je to podstatně rychlejší, účinnější, ale i primitivnější metoda než korektní konsensus mezi oběma stranami. Číst dále...


Muži, ženy a sexuální násilí

9. červen 2005  Mgr. David Simota  komentáře

Muži, ženy a sexuální násilíV úvodu je nutné zamyslet se nad skutečností, že ještě žádný zoolog explicitně nezaznamenal znásilnění u zvířat v divočině. Dnes jsme si všichni vědomi toho, že u lidí je tento jev paradoxně relativně častý. Kde je tedy důvod tohoto rozdílu? Sex mezi zvířaty je považován za páření, což je pevně cyklická činnost vycházející z biologických signálů samičky (nazývá se samičí říje). V obdobích, kdy se určitý živočišný druh nepáří, je zcela normální záležitostí téměř striktní odmítání sexuálního aktu. Číst dále...


Země - předmět planetární solidarity?

30. květen 2005  Mgr. David Simota  komentáře

Země - předmět planetární solidarity?Každý rok 22. dubna slavíme Den země. Jsme vždy očitými svědky tzv. nové planetární solidarity, kdy ve většině metropolí na celém světě sledujeme nekonečné řetězy lidí manifestující svou jednotnou obavu o osud naší krásné planety. O symbolu Země v minulosti psalo mnoho romantických básníků,ale dnes se naše planeta naopak dostává do ponížené role zejména díky tomu, že se naše doba charakterizuje jako svět lidské práce, který naší krásnou Bohyni Gaiu násilně proměňuje a vysává i se všemi jejími krásami. Číst dále...


Rakousko ve 30. letech

6. květen 2005  Mgr. David Simota  komentáře

Rakousko ve 30. letechPo zemských volbách z dubna 1932 začal nacismus v Rakousku představovat skutečně reálnou hrozbu, před kterou nebylo možné ustoupit. Obecná nejistota a prohlubující se hospodářské problémy země však znamenaly vodu na jeho mlýn. Rakouským nacistům přesto nesměl být za žádných okolností umožněn volný přístup k politickým výšinám, protože by na sebe anšlus Rakouska jistě nenechal dlouho čekat. Číst dále...


A. Gerloch, J. Hřebejk, V. Zoubek: Ústavní systém České republiky

14. duben 2005  Mgr. David Simota  komentáře

A. Gerloch, J. Hřebejk, V. Zoubek: Ústavní systém České republikyTřetí zaktualizované a doplněné vydání knihy„Ústavní systém České republiky“ s podnázvem „Základy českého ústavního práva“ vyšlo v roce 1999 v nakladatelství Prospektrum. Trio autorů,JUDr. Aleš Gerloch, JUDr. Jiří Hřebejk a JUDr. Vladimír Zoubek, je vzhledem kesvému dosaženému vzdělání, odborné specializaci a dlouholeté praxi v oboru práva tou nejlepší zárukou vysoce fundovaného výkladu všech důležitých aspektů ve vývoji našeho ústavního systému. Číst dále...


Význam výsledků konference v Locarnu

28. březen 2005  Mgr. David Simota  komentáře

Význam výsledků konference v LocarnuV říjnu roku 1925 se ve švýcarském Locarnu setkali bývalí nepřátelé z 1. světové války. Měli zde dosáhnout svobodné shody a překonat velmi hluboko zakořeněné bariéry, které je dovedly ke vzájemnému konfliktu. Výsledkem setkání byl podpis 9 dokumentů, mezi nimiž nechyběl ani tzv. Rýnský pakt, úpravy arbitrážních smluv... Číst dále...