Mgr. Jana Poncarová

Poslední přihlášení: 29. leden 2009

Poslední články autora

Česká rozvojová spolupráce po roce 2004

5. květen 2009  Mgr. Jana Poncarová  komentáře

Česká rozvojová spolupráce po roce 2004Česká rozvojová spolupráce prošla v posledních desetiletích významným vývojem. Již před rokem 1989 bylo Československo poskytovatelem rozvojové i humanitární pomoci. Ta byla v době studené války zaměřena na socialistické země a řídila se zásadami Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). Mezi státy, na něž se československá rozvojová pomoc v této době orientovala patřily například Kuba, Mongolsko, KLDR, Vietnam, Laos, Kambodža, později Angola, Afghánistán, Etiopie či Mozambik. Číst dále...


Přispěje realizace druhého rozvojového cíle tisíciletí k socioekonomickému rozvoji nejchudších zemí světa?

5. duben 2009  Mgr. Jana Poncarová  komentáře

Přispěje realizace druhého rozvojového cíle tisíciletí k socioekonomickému rozvoji nejchudších zemí světa?Ve zprávě Rozvojové agentury OSN (UNDA) pro rok 2008 se píše, že „mnoho lidí je chudých, protože žijí v zemích, které jsou chudé. Vzhledem ke své chudobě nemají tyto země dostatečné zdroje (finanční, technologické a znalostní), jež by vedly k jejich rozvoji. Je nutné, aby se rozvojové země oprostily od této svízelné situace“. Situaci zemí třetího světa si můžeme představit pomocí jednoduchého kruhu. Číst dále...


Zástupci E-polisu na Pracovní snídani o Evropské unii

8. prosinec 2008  Mgr. Jana Poncarová  komentáře

Zástupci E-polisu na Pracovní snídani o Evropské uniiProjekt EU Headliners, jehož cílem je zlepšit informovanost novinářů a studentů žurnalistiky o Evropské unii a práci evropských poslanců, zavítal v rámci cyklu Pracovních snídaní do Plzně. Snídaně se uskutečnila od 9.30 hodin v prostorách Poslaneckého klubu na Magistrátu Města Plzně. Pozvání přijali zástupci médií působících v Plzeňském kraji. Snídaně se zúčastnili také zástupci portálu E-polis.cz. Číst dále...


Volby do zastupitelstev krajů 2008

20. říjen 2008  Mgr. Jana Poncarová  komentáře

Volby do zastupitelstev krajů 2008Poslední volby do zastupitelstev krajů se v České republice uskutečnily ve dnech 17. a 18. října 2008. Jednalo se o vůbec první krajské volby, do nichž ODS vstupovala jako vládnoucí strana a ČSSD jako strana opoziční. Výsledky voleb byly s napětím očekávány. Volební průzkumy uveřejňované v posledních dnech před volbami preferovaly sice sociální demokraty, nicméně finální součty hlasů byly pro občanské demokraty ještě o něco více nepříjemné. Číst dále...


Priority francouzského předsednictví v Evropské unii

15. říjen 2008  Mgr. Jana Poncarová  komentáře

Priority francouzského předsednictví v Evropské uniiFestival francouzské kultury Bonjour Plzeň se v Plzni koná každoročně. Ten letošní je zajímavý tím, že Francie ve druhém pololetí roku 2008 předsedá Radě EU. Pořadatel festivalu, Alliance française, se rozhodla využít aktuálního tématu francouzského předsednictví a ve spolupráci s Filosofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni uspořádala besedu s francouzským velvyslancem Charlesem Friesem. Beseda, jíž se v hojném počtu zúčastnili jak studenti Filosofické fakulty, tak i veřejnost, nesla název Priority francouzského předsednictví Evropské unii. Číst dále...


Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity

8. září 2008  Mgr. Jana Poncarová  komentáře

Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernityNová publikace Karla B. Müllera, jednoho z předních českých autorů, který se věnuje problematice politické sociologie a občanské společnosti, se zabývá základními otázkami politické sociologie v souvislosti s proměnou politiky a identity současných liberálních demokracií. Kniha je přehledně členěna do čtyř velkých kapitol, které se zaobírají tématy metodologie sociálních věd, vztahu občanské společnosti a demokracie, problematikou modernity a konečně i stavem české občanské společnosti. Každá tato kapitola představuje samostatný celek, jenž lze využít i samostatně. Číst dále...


Africký fotbal: významný fenomén kontinentu

13. červenec 2008  Mgr. Jana Poncarová  komentáře

Africký fotbal: významný fenomén kontinentuRozvojová pomoc, jejímž cílem je poskytnout zemím třetího světa materiální, finanční či technologické prostředky, které by podpořily jejich ekonomický a sociální rozvoj, může nabýt různých forem, strategií a podob. Tématické oblasti působení nevládních organizací, které se zaměřují na rozvojové projekty v Africe jsou stejně rozmanité, jako sám kontinent. Týkají se životního prostředí, formálního i neformálního vzdělávání, lidských práv, zemědělství, dostupnosti základních životních potřeb apod. Číst dále...