Volby do zastupitelstev krajů 2008

 20. říjen 2008  Mgr. Jana Poncarová   komentáře

Poslední volby do zastupitelstev krajů se v České republice uskutečnily ve dnech 17. a 18. října 2008. Jednalo se o vůbec první krajské volby, do nichž ODS vstupovala jako vládnoucí strana a ČSSD jako strana opoziční. Výsledky voleb byly s napětím očekávány. Volební průzkumy uveřejňované v posledních dnech před volbami preferovaly sice sociální demokraty, nicméně finální součty hlasů byly pro občanské demokraty ještě o něco více nepříjemné.

Volby do zastupitelstev krajů 2008Volby do zastupitelstev krajů 2008

Autory článku jsou Mgr. Jana Poncarová a Mgr. Martin Caletka.

Poslední volby do zastupitelstev krajů se v České republice uskutečnily ve dnech 17. a 18. října 2008. Jednalo se o vůbec první krajské volby, do nichž ODS vstupovala jako vládnoucí strana a ČSSD jako strana opoziční. Výsledky voleb byly s napětím očekávány. Volební průzkumy uveřejňované v posledních dnech před volbami preferovaly sice sociální demokraty, nicméně finální součty hlasů byly pro občanské demokraty ještě o něco více nepříjemné.

Konečné výsledky krajských voleb, které byly pro mnoho odborníků i politiků překvapivé, změnily modrou barvu krajů na oranžovou. K výsledkům voleb přispělo, podle našeho názoru, několik okolností, které se pokusíme v následujícím textu analyzovat. Konkrétně se zaměříme na Plzeňský kraj, kde jsme měli možnost průběh volební kampaně sledovat přímo.

Občanská demokratická strana se jako vládní strana ocitla oproti svému nejsilnějšímu rivalovi, České straně sociálně demokratické straně, logicky ve znevýhodněném postavení. Této situace dokázala ČSSD znamenitě využít, když se jí podařilo do volební kampaně protlačit celorepubliková témata. Vedení ODS se naopak od centrální kampaně distancovalo a nechalo vše v rukou regionálních sdružení. Tato strategie se ukázala jako neúspěšná. ODS díky ní nebyla schopna obhájit svoji celostátní politiku a prováděné reformy. ČSSD pochopitelně využila možnosti postavit celou kampaň jako negativní. S ústředním heslem „Změna pro kraje, naděje pro republiku“ dala sociální demokracie voličům najevo, že nesouhlasí s reformami prováděnými současnou vládní koalicí. V negativní kampani využila někdejšího hesla „ODS plus“,, s nímž ODS vstupovala do parlamentních voleb, jež změnila na „ODS minus“ s dodatkem „Životní úroveň snížíme všem kromě nejbohatších“. ČSSD v kampani doprovázel tzv. oranžový expres, který postupně projížděl i velká města v Plzeňském kraji. ČSSD v Plzeňském kraji postavila do čela své kandidátky ženu, bývalou ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou. Při kampani v Plzeňském kraji neopominula sociální demokracie zdůrazňovat, že by se Emmerová mohla stát první ženou – hejtmankou. Volební materiály ČSSD v Plzni se držely celorepublikové tématiky odkazující na změnu a „život bez obav“ (viz Obrázek 1). Kampaň ČSSD lze celkově hodnotit jako promyšlenou, dynamickou a využívající moderní marketingové triky.

Volební bilboard ČSSD v Plzni
Volební bilboard ČSSD v Plzni

Před Občanskými demokraty stál v kampani těžký úkol v podobě obhájení jejich reforem. Ten se jim však nepodařilo splnit. Chybným krokem se stalo distancování vládních špiček ODS od krajské kampaně. Díky decentralizaci kampaně a soustředění se na lokální témata se nepodařilo ODS dostatečným způsobem obhájit svoji centrální politiku. Nepříjemným prvkem se pro kandidáty ODS stala skutečnost, že krajská témata byla zastíněna celorepublikovou tématikou. V Plzeňském kraji se ústředním tématem stal důraz na dobrý výběr. Plakáty a billboardy s heslem „Vybírejte s námi, prosím...“ a „Vybírejte, nepřeberte“ byly doprovázeny sloganem „Vybráno. Dík! “ (viz Obrázek 2). Tento výrok, působil přehnaně sebevědomě a jazyk, kterým byl napsán, odkazoval na nevyzrálost a určitou dávku vulgárnosti. ODS v Plzni tradičně otevřela svůj stánek U Branky, kde byly rozdávány materiály a propagační předměty. Vyvrcholením kampaně ODS v Plzni byl 15. říjen 2008, kdy se na náměstí Republiky konal koncert s dalšími doprovodnými akcemi.

Volební billboard ODS v Plzni
Volební billboard ODS v Plzni

Průběh kampaně byl okořeněn i nezbytnými aférami, které se dotkly obou dvou velkých politických konkurentů. ODS byla zasažena jako první. Poslanec Morava, který v Poslanecké sněmovně zasedá teprve dva roky a neměl proto dostatek času proniknout do intrik, jimiž je velká politika protkána (přestože dostal šanci získat zkušenosti alespoň na lokální úrovni, kde působil jako oblastní manažer ODS), byl zapleten do hry médií a politického matadora Vlastimila Tlustého. Poslušně (na nátlak svých vlivnějších kolegů?) odstoupil. Někteří ho litovali jako mladého a nezkušeného, někteří ho kritizovali nevybíravými slovy. Všeobecně se však očekávalo, jaký vliv bude mít kauza Morava/Tlustý na výsledek voleb. Hejtmani krajů za ODS se neváhali od celorepublikové politiky ODS distancovat. Tento krok jim však úspěch nepřinesl.

Sociální demokraty zasáhla aféra několik dní před volbami. Na křtu Paroubkovy knihy padlo několik výstřelů. Střílel „podnikatel“ Ďuričko na „podnikatele“ Kočku. Veřejnost se tak mohla konečně seznámit s blízkými přáteli a vlivnými osobami pohybujícími se v okolí bývalého premiéra ČR. Přestože se předseda ČSSD od této události distancoval a zavrhl své přátele, ve společnosti se spekulovalo nakolik tato událost ovlivní výsledky krajských voleb, do nichž zbývalo pouze několik dnů. Volební kampaň v této době vrcholila.

Celková průměrná volební účast ve volbách do krajských zastupitelstev byla 40,30 %. V roce 2004 se krajských voleb zúčastnilo 29,62 % občanů a ve vůbec prvních volbách v roce 2000 to bylo 33,64 % (viz Graf 1). V Plzeňském kraji se krajských voleb v roce 2008 zúčastnilo 40,28 % občanů. Nárůst volební účasti celkově uškodil právě vládnoucí ODS. Levicovým stranám se podařilo dostatečně zmobilizovat své voličstvo, přesvědčit nerozhodnuté voliče a hlasování postavit jako referendum o současné vládě. Prohra ODS v krajských volbách byla částečně způsobena i neúčastí některých tradičních voličů této strany, kteří zůstali doma a do volebních místností nedorazili.

Výsledky voleb v Plzeňském kraji víceméně korespondují s celorepublikovými výsledky. Poprvé od začátku fungování krajů v Plzeňském kraji přesvědčivě zvítězila sociální demokracie se ziskem 36,37 % hlasů. ODS se s 26,76 % umístila na druhém místě, následovaná KSČM se 17,53 %. Posledním politickým subjektem, který zasedne v zastupitelstvu Plzeňského kraje je Koalice pro Plzeňský kraj (složená z KDU-ČSL a SNK ED), které se podařilo získat 7,21 % (viz Graf 2). Strana zelených, která je jednou z koaličních stran současné vlády Mirka Topolánka, ve volbách neuspěla a to jak v Plzeňském kraji, kde získala 3,81 %, tak celorepublikově (3,15 %). Tento výsledek jí nestačil k překročení 5% volební klausule stanovené pro volby do zastupitelstev krajů.

Plzeňský kraj: volební zisk (procenta)
Plzeňský kraj: volební zisk (procenta)
Plzeňský kraj: volební zisk (mandáty)
Plzeňský kraj: volební zisk (mandáty)

Do zastupitelstva Plzeňského kraje kandidovalo celkem 17 politických subjektů. Některé z nich se snažily přilákat voliče na aktuální témata, která si dávala přímo do svého názvu (viz Dělnická strana – NE americkému radaru). Po přepočítání hlasů na mandáty (viz příloha) byl výsledek v Plzeňském kraji následující: ČSSD 19, ODS 14, KSČM 9 a Koalice pro Plzeňský kraj 3 mandáty. Ve čtyřiceti pěti členném zastupitelstvu kraje tedy usednou pouze čtyři politické subjekty. Zajímavé je, že jeden z pětačtyřiceti nově zvolených zastupitelů dosáhl na mandát čistě díky preferenčním hlasům. Jedná se o Jaroslava Lobkowicze (KDU-ČSL), který zaujímal na kandidátce Koalice pro Plzeňský kraj až třináctou pozici. Díky více než 16 % přednostních hlasů, které od voličů Koalice získal, se ale při přepočtu hlasů na mandáty dostal na první místo kandidátní listiny a připadl mu tedy hned první ze tří mandátů Koalice.

Následující dny budou v krajích ve znamení koaličního vyjednávání mezi jednotlivými politickými stranami. Možných scénářů politického vývoje je několik. Již krátce po vyhlášení výsledků voleb se začalo spekulovat o vytvoření krajských koalic mezi sociálními demokraty a komunisty, kteří jasně deklarovali, že se vstupu do krajských vládních koalic se sociální demokracií bránit nebudou. Předseda ČSSD se ve svém prohlášení vyjádřil v tom smyslu, že krajským sociálním demokratům nechává při tvorbě koalic volnou ruku. Zdůraznil, že jediné, na čem záleží, bude plnění volebního programu.

Pokud by sociální demokraté a komunisté vyjednali sestavení koalice v Plzeňském kraji, získali by dohromady 28 hlasů. Tento výsledek by jim zaručil ve 45 členném zastupitelstvu pohodlnou většinu. Další variantou je „velká koalice“ mezi ČSSD a ODS. Tato možnost se však vzhledem k agresivní kampani ČSSD, která byla evidentně zaměřená proti ODS, jeví méně pravděpodobnou. Ve svém důsledku by mohla poškodit jak kredit ODS, tak ČSSD u voličů a to je – pokud vezmeme v úvahu blížící se volby do Poslanecké sněmovny PČR, jež by se v řádném termínu měly konat za necelé dva roky – nežádoucí. Vzhledem k tomu, že Koalice pro Plzeňský kraj získala pouze tři mandáty, není početně možné, aby ČSSD mohla většinovou koalici sestavit s touto stranou. Zbývá však ještě jeden možný scénář vývoje, o němž se těsně po vyhlášení výsledků voleb zmínil David Rath (ČSSD). Jedná se o menšinové vládnutí ČSSD s ad hoc podporou další politických subjektů. Takováto situace by v zastupitelstvech vytvořila potenciál pro obchodování s hlasy a pochopitelně i pro korupci. Jako nejpravděpodobnější varianty se prozatím jeví koalice ČSSD s KSČM nebo menšinové vládnutí sociálních demokratů s podporou některého dalšího subjektu. Pro komunisty by realizace prvního scénáře znamenala vystoupení z politické izolace, v níž se ocitli na počátku 90. let. Tento krok by mohl předznamenávat precedens, kdy by se komunistická strana mohla v dalších letech dostat i do koalic na centrální úrovni. Během formování koalic na úrovních jednotlivých krajů bude pochopitelně záležet jak na konkrétních výsledcích voleb, tak na vzájemných vztazích mezi jednotlivými politickými subjekty. Svou roli zde sehrají i vnitřní postoje sociálních demokratů. V Plzeňském kraji lze u sociální demokracie nalézt jak hlasy, které by se spolupráce s komunisty bránily, tak i hlasy otevřené pro tuto spolupráci.

Zajímavé bude bezpochyby sledovat dopad výsledků krajských voleb na politické dění na republikové úrovni. Ve středu 22. října 2008 se bude ve sněmovně opět hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. V tomto hlasování se odrazí i výsledky krajských voleb. Od komunistické strany lze očekávat, že podpoří sociální demokracii. Debakl ODS v krajských volbách bezpochyby ovlivní i dění uvnitř strany. Je možné očekávat boj jednotlivých křídel o moc a snahu o sesazení Mirka Topolánka z čela strany. Jedním z mužů ODS, který by se mohl stát v této mocenské hře zásadním aktérem, je bezesporu Pavel Bém, který již neváhal vyzvat vedení strany, jehož je sám členem, k rezignaci.

Příloha 1: Výsledky voleb v Plzeňském kraji a tabulka pro přepočet hlasů na mandáty

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 2008

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Krajské volby 2008
Krajské volby 2008
Krajské volby 2008
Krajské volby 2008
Krajské volby 2008
Krajské volby 2008

Jak citovat tento text?

Poncarová, Jana. Volby do zastupitelstev krajů 2008 [online]. E-polis.cz, 20. říjen 2008. [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-kraju-2008.html>. ISSN 1801-1438.

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 4.13 hvězdiček / Hodnoceno: 15x


Přidat komentář

Vložit komentář

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!